Idan Artikel 28.09.2021

Aktive ældre trives bedre end ældre, der ikke dyrker sport og motion

Ældre over 60 år er mere aktive end resten af den voksne befolkning, og gruppen af aktive ældre trives generelt bedre end ældre, der ikke dyrker sport og motion, viser et nyt notat fra Idrættens Analyseinstitut.

Skrevet af: Cecilie Hedegaard Bak

Hvis du går tur i lokalområdet eller løfter vægte i fitnesscentret, er der stor chance for, at du kan støde ind i det grå guld. Den danske befolkning består nemlig af intet mindre end 1,5 mio. danskere over 60 år, og 59 pct. af dem dyrker sport og motion. Det viser et nyt notat fra Idrættens Analyseinstitut (Idan), der zoomer ind på de ældres motions- og sportsvaner.

Inden udgangen af 2050 forudser Danmarks Statistik desuden, at gruppen af ældre over 60 år vil stige til knap 2 mio., og derfor er det ekstra positivt, at notatet peger på, at en stor del af de ældre er aktive. Ikke kun for de ældre selv, men også set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, påpeger Mette Eske, der er analytiker i Idan og forfatter til notatet.

”Når gruppen af ældre vokser, og vi generelt lever længere, er det vigtigt, at de ekstra leveår er præget af kvalitet, og at hverdagen består af meningsfulde ting, så vi undgår ensomhed og sygdom, og her kommer sport og motion ind i billedet. Vi ved nemlig, at det har en positiv effekt på helbredet, og i de seneste år har der også været fokus på sammenfaldet mellem den mentale sundhed og idrætsdeltagelse,” siger Mette Eske.

Faktisk er de ældre i alderen 65-74 år den mest idrætsaktive gruppe, hvis man ser på tværs af den voksne befolkning (se figur 1). Det kan blandt andet hænge sammen med, at mange er gået på pension og derfor har fået mere tid til rådighed, foreslår Mette Eske.

Figur 1 viser desuden, at idrætsdeltagelsen falder drastisk hos aldersgruppen 80+, hvor helbredet muligvis er begyndt at skrante.

Figur 1: Andelen, der dyrker sport/motion i 2020 – på tværs af alder (pct.)

Godt fysisk helbred og god form er motivationsfaktor for de ældre

Dykker man ned i de ældres motivation for at dyrke sport og motion, tyder det på, at de selv er opmærksomme på, at det gode helbred hænger sammen med det at være aktiv. Hele 72 pct. dyrker motion for at holde sig i form, mens 66 pct. er aktive for at forbedre deres fysiske helbred, og 44 pct. er motiveret af, at de får trænet deres krop.

Undersøgelsen viser desuden nogle interessante mønstre på tværs af alder. De yngste ældre i alderen 60-64 år peger på, at det at stresse af, få tid alene, få mere energi samt at forbedre det psykiske helbred, har betydning for, at de får dyrket sport og motion. Til gengæld ser fællesskabet ud til at få mere og mere betydning, jo ældre man bliver.

”Det er rigtig tankevækkende, fordi vi samtidig ser en tendens til, at størstedelen af de ældre over 80 år, dyrker deres motion alene. Det kunne tyde på, at det ikke er et frivilligt valg, men i højere grad handler om, at deres ægtefælle og venner falder fra, og det kan idrætsforeninger og andre aktører med fordel have for øje, når de tilrettelægger tilbud til den ældre målgruppe,” foreslår Mette Eske.

Aktive ældre trives bedre

De ældre, der har deltaget i undersøgelsen, er blevet bedt om at forholde sig til fem udsagn, som tilsammen udgør WHO’s trivselsindeks. Ved at få de ældre til svare på, hvor ofte de eksempelvis har været glade og i godt humør eller følt sig aktive og energiske er det muligt at give dem en score fra 0-100, hvor 100 er udtryk for den bedst tænkelige livskvalitet.

Notatet viser, at de ældre generelt trives og har en høj livskvalitet, også hvis man sammenligner med resten af befolkningen. Derudover har ældre, der er aktive, en højere trivselsscore (71), end ældre, der ikke dyrker sport og motion (63). Desuden er der færre idrætsaktive, der har tendens til at have en score under 50, hvor der ellers i nogle tilfælde er risiko for depression eller stress.

”Det tyder altså på, at de ældre, der dyrker sports- og motionsaktiviteter, generelt trives bedre end dem, der ikke er aktive. Det er til gengæld sværere at svare på, om det er hønen eller ægget, der kommer først. Altså om det er en bedre trivsel, der gør, at de ældre dyrker sport og motion, eller om det er sport og motion, der øger trivslen hos de ældre,” siger Mette Eske.

Lyt til podcasten

I dette afsnit af 'Viden i spil med Idrættens Analyseinstitut' skal det handle om ældre over 60 år og deres motions- og sportsvaner.

Befolkningen består af 1,5 mio. danskere over 60 år, og deer fysisk mere aktive end resten af den voksne danske befolkning, viser en undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut. I dette afsnit af Viden i spil med Idrættens Analyseinstitut skal vi se nærmere på idrætsdeltagelsen blandt de ældre, vi zoomer ind på motiver og barrierer for at dyrke sport og motion, og vi undersøger, hvordan det at dyrke idræt hænger sammen med trivsel.  

Dette afsnit tager udgangspunkt i notatet ’Ældres motions- og sportsvaner 2020’, der er en del af den nationale undersøgelse af danskernes motions- og sportsvaner, som Idrættens Analyseinstitut har lavet med jævne mellemrum siden 2007. Mette Eske, analytiker i Idan, er i studiet og præsenterer de vigtigste pointer.

Find kanalen i Spotify
Find kanalen i Apple Podcast
Find kanalen i Soundcloud

Download notatet

Ældre mand styrketræner. Foto: GettyImages/nd3000
Idan Udgivelse september 2021
Ældres motions- og sportsvaner 2020

Læs lignende nyheder

Ældre personer løber en tur
Idan Podcast 28.09.2021
Aktive ældre: Vejen til bedre trivsel?
Kvinder i fitness
Idan Podcast 23.01.2023
Danskernes motions- og sportsvaner: Sociale relationer (5:5)
Teenagere dyrker motion
Idan Kommentar 07.12.2022
Idrætsdanmark skal være bedre gearet til unges eksperimenter
SKAKO Concrete i Faaborg er i gang med medarbejdermotion.
Idan Artikel 05.12.2022
Funktionærer får flere motionstilbud på arbejdspladsen end (u)faglærte
Piger løber på gaden
Idan Artikel 03.11.2022
Unge i idrætten: Idrætsdeltagelsen falder, tidsforbruget stiger, og der eksperimenteres med mange idrætsaktiviteter
Folk der løber i en park
Idan Artikel 25.10.2022
Baggrundsrapport om idrætsvaner giver ny indsigt i sammenhængen mellem trivsel og idrætsdeltagelse
Oplæg på Idan Forum
Idan Artikel 10.05.2022
Når forældre er aktive i en forening, stiger chancen for, at deres børn også er det
Aarhus bugten
Idan Artikel 29.04.2022
Coronakrisen har slået hårdt til idrætten i Aarhus

Læs mere om temaet

Fitness
Idan Tema

Idrætsvaner