Idan Artikel 30.05.2012

Danskerne dyrker mere idræt

Den første nationale undersøgelse af danskernes motions- og sportsvaner siden 2007 viser en idrætssektor i kraftig vækst. Stadigt flere voksne danskere dyrker sport eller motion.

Skrevet af: Redaktionen

Næsten to ud af tre voksne danskere over 16 år og næsten ni ud af ti danske børn i alderen 7-15 år dyrker regelmæssigt sport eller motion. Mens børnenes idrætsdeltagelse er stabil, viser undersøgelsen ’Danskernes motions- og sportsvaner’, at især de travle 30-39-årige har løftet deres idrætsdeltagelse i forhold til den seneste nationale undersøgelse i 2007. Sport og motion dyrkes nu regelmæssigt af over 60 procent af alle voksne danskere i alle aldersgrupper, og den danske befolkning befæster dermed sin position som en af de mest idrætsaktive i verden. Ifølge ’Danskernes motions- og sportsvaner 2011’ dyrker 86 procent af alle børn mellem 7 og 15 år regelmæssigt sport eller motion i fritiden mod 84 procent i 2007. 64 procent af de voksne dyrker regelmæssigt sport eller motion mod 56 procent i 2007.

Mange tilbud og organiseringsformer

Bag væksten i idrætsdeltagelsen står en kombination af mange tilbud og mange forskellige organisationsformer. Foreningslivet er langt den største arena for børnenes idrætsdeltagelse, og 86 procent af alle børn har dyrket idræt som medlem af en idrætsforening inden for det seneste år. Foreningslivets andel af de voksne er uændret med 41 procent på et generelt voksende marked, mens den kommercielle sektor har haft en mindre vækst fra 18 til 20 procent af de voksne. De voksnes idrætsdeltagelse foregår dog fortsat primært organiseret på egen hånd, selv om andelen af selvorganiserede er faldet fra 61 til 58 procent siden 2007. 

”Det er dejligt, at flere danskere er aktive med idræt og motion. Vi er meget glade for, at foreningslivet også oplever fremgang, så vi har kunnet holde vores andel af de mange aktive. Det bedste af det hele er, at vi kan se, at det også har medført flere frivillige. Idrætsforeningerne er gode til at udvikle sig, og DGI’s strategi om flere aktive, flere medlemmer og flere frivillige er rigtig,” siger DGI’s landsformand Søren Møller.

Flere frivillige i foreningslivet

For foreningsidrættens vedkommende bekræfter undersøgelsen, at danskerne fortsat er stærkt engagerede i foreningslivet trods lejlighedsvise forlydender om en krise for det frivillige arbejde. Der er fremgang over hele linjen i forhold til 2007 i antallet af voksne danskere, som er engagerede i frivilligt arbejde i deres idrætsforening. 11 procent af idrætsforeningernes medlemmer har påtaget sig en tillidspost i en idrætsforening, mens 17 procent af foreningernes medlemmer giver en hjælpende hånd som træner eller instruktør. 

”Det stigende antal medlemmer af vores foreninger har heldigvis medført, at endnu flere danskere er gået engageret ind i det frivillige idrætsarbejde. Frivillig arbejdskraft er altafgørende for de danske idrætsforeningers evne til fortsat at være en dominerende aktør i idrætssektoren. Så selv om det i øjeblikket ser lyst ud, må de flotte stigninger i antallet af frivillige ikke blive en sovepude. Vi forbereder derfor et stort fremstød for at sikre den frivillige arbejdskraft. Allerede på lørdag vil vi på en foreningskonference i Vejen præsentere værktøjer for over 130 interesserede foreninger - værktøjer, som kan hjælpe dem med at rekruttere og fastholde frivillige,” siger DIF’s formand Niels Nygaard.

Arbejdspladsen er en vigtig arena

Arbejdspladsen er ligeledes en vigtig arena for voksnes idrætsdeltagelse. 6 procent af alle danskere dyrker sport eller motion i regi af arbejdspladsen, og hele 78 procent af alle voksne giver udtryk for, at sport eller motion er en god måde at være sammen med kollegerne på. 

”Andelen af medarbejdere på danske virksomheder, der får tilbudt motion via arbejdspladsen er ret stabil – selv i disse år, hvor fyringsrunder, nedskæringer og andre besparelser har fyldt meget. Vi vil fortsætte med at sætte fokus på de mange positive effekter af at integrere motion i de ansattes hverdag. Det sker med sigte på at få stadigt flere virksomheder spændt for sundhedsvognen,” lyder det fra Peder Bisgaard, formand for Dansk Firmaidrætsforbund.

Tilfredshed med adgangen til faciliteter

En vigtig faktor for idrætsdeltagelsen er adgangen til tidssvarende idrætsfaciliteter. Også her viser undersøgelsen et markant spring i danskernes tilfredshed siden 2007. Kun 7 procent af danskerne er meget utilfredse eller utilfredse med idrætsfaciliteterne i deres nærområde, mens 82 procent ’i nogen grad’ eller ’i høj grad’ er tilfredse med idrætsfaciliteterne i nærområdet. Der er sket en klar stigning siden 2007 i antallet af danskere, som ’i høj grad’ er tilfredse med de lokale idrætsfaciliteter. 

”Den øgede tilfredshed med idrætsfaciliteterne skyldes formentlig en målrettet indsats fra en række kommuner, og det er sammen med den stigende idrætsdeltagelse meget glædeligt. Men det er dog værd at notere sig, at selv om danskerne dyrker mere idræt, samler de sig om færre idrætsgrene. Lokale- og Anlægsfonden vil vi forsat arbejde på at udvikle faciliteter, der styrker mangfoldigheden i det danske idrætslandskab,” siger direktør Torben Frølich, Lokale- og Anlægsfonden.

Undersøgelsen ’Danskernes motions- og sportsvaner 2011’ er den mest omfattende nationale undersøgelse af danskernes idrætsvaner siden 2007.

Bag undersøgelsen står Idrættens Analyseinstitut med økonomisk støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, Danmarks Idræts-Forbund, Dansk Firmaidrætsforbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

SFI Survey har stået for dataindsamlingen blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i efteråret 2011 og indhentet besvarelser fra 2.035 børn i alderen 7-15 år og 3.957 voksne over 16 år.

Idrættens Analyseinstitut og interessenterne går yderligere i dybden med undersøgelsens resultater og de mest aktuelle tendenser i idrætssektoren på konferencen ’Idrættens største udfordringer II’, der onsdag og torsdag den 30.-31. maj samler over 350 beslutningstagere fra den danske idrætssektor i Vejen Idrætscenter.

Download rapporten

Piger til idræt
Idan Udgivelse februar 2013

Danskernes motions- og sportsvaner 2011

Læg lignende nyheder

Mand til styrketræning
Idan Artikel 30.05.2012
Løb og styrketræning vokser mest
Unge mænd hold pause på tribune med basketball
Idan Artikel 16.04.2024
Støtte fra Trygfonden gør det muligt at udvide undersøgelse af danskernes idrætsvaner med fokus på ikke-idrætsaktive
Kvinder i fitness
Idan Podcast 23.01.2023
Danskernes motions- og sportsvaner: Sociale relationer (5:5)
Teenagere dyrker motion
Idan Kommentar 07.12.2022
Idrætsdanmark skal være bedre gearet til unges eksperimenter
SKAKO Concrete i Faaborg er i gang med medarbejdermotion.
Idan Artikel 05.12.2022
Funktionærer får flere motionstilbud på arbejdspladsen end (u)faglærte
Piger løber på gaden
Idan Artikel 03.11.2022
Unge i idrætten: Idrætsdeltagelsen falder, tidsforbruget stiger, og der eksperimenteres med mange idrætsaktiviteter
Folk der løber i en park
Idan Artikel 25.10.2022
Baggrundsrapport om idrætsvaner giver ny indsigt i sammenhængen mellem trivsel og idrætsdeltagelse
Oplæg på Idan Forum
Idan Artikel 10.05.2022
Når forældre er aktive i en forening, stiger chancen for, at deres børn også er det

Læs mere om temaet

Fitness
Idan Tema

Idrætsvaner