Idan Artikel 13.02.2013

Danskerne spiller fodbold og løber

Fodbold og motionsløb er de mest populære idrætsgrene i Danmark blandt henholdsvis børn og voksne. Samtidig illustrerer de to idrætsgrene, at danskerne dyrker sport og motion i meget forskellige rammer.

Foreningsidrætten er børnenes foretrukne ramme for sport og motion i fritiden. De største børneidrætter, fodbold, svømning og gymnastik, foregår i overvejende grad i frivillige idrætsforeninger.

Der er med andre ord fortsat en stærk tradition for foreningsmedlemsskab blandt børn i Danmark, og undersøgelsen ’Danskernes motions- og sportsvaner 2011’ fastslår, at dette forhold ikke har ændret sig i de senere år trods snak om foreningslivets udfordringer og strammere budgetter i børnefamilier.

Næsten halvdelen (46 pct.) af de 7-15-årige børn spiller fodbold. Mest udbredt er det blandt drenge, hvor 63 pct. spiller fodbold, men også næsten hver tredje pige (30 pct.) angiver at dyrke fodbold regelmæssigt (eller have gjort det regelmæssigt inden for det seneste år).

Svømning, som er nr. to på listen med 38 pct., er lige udbredt blandt drenge og piger, men klart mest populær blandt de yngste børn. I alt 27 pct. dyrker gymnastik, som også er mest udbredt blandt de yngste 7-9-årige, hvor næsten fire ud af ti børn er aktive gymnaster. På tværs af aldersgrupper er der omtrent dobbelt så mange piger som drenge, der dyrker gymnastik.

Figur 1: De mest populære børneidrætter. Pct.

Fra foreningsidræt til fleksibilitet

De mest populære børneidrætter har som nævnt det til fælles, at de oftest finder sted i foreninger. Faktisk skiller kun tre idrætsgrene, motionsløb, rulleskøjter/skateboard og vandreture, sig ud ved kun i meget begrænset omgang at finde sted i foreningsregi. Til gengæld er over halvdelen af børnene inden for håndbold, badminton, dans og ridning aktive i foreninger. Sammen med fodbold, svømning og gymnastik udgør de således syv dominerende foreningsidrætter for børn, som til sammen formår at rekruttere tre ud af fire 7-15-årige.

Lige uden for børnenes top ti ligger styrketræning, som dog er nr. tre, hvis man alene ser på de største børn mellem 13 og 15 år. Det understreger, at danskernes idrætsvaner ændrer sig kraftigt i de tidlige teenageår, og at en faktor som fleksibilitet får større betydning med alderen.

Motionsløberne tager over

Ifølge undersøgelsen løber næsten hver tredje voksne dansker (31 pct.). Motionsløb har således i bogstaveligste forstand overhalet vandreture som de voksnes mest populære idrætsaktivitet.

Det er især danskere i 20’erne, 30’erne og 40’erne, der snører løbeskoene. En stigende andel danskere bruger løbsarrangementer som en anledning til at være idrætsaktive. Samlet set giver det indtryk af, at motionsløb og især arrangerede løbeevents har udgjort en af drivkræfterne bag disse aldersgruppers voksende idrætsdeltagelse (som beskrevet i artiklen ’Flere voksne dyrker idræt – børnene bliver mere kræsne’).

Figur 2: De mest populære voksenidrætter. Pct.

Også styrketræning er tilsyneladende blevet mere populært end vandreture, i hvert fald blandt voksne under 50 år. Først på en femteplads blandt de mest populære voksenidrætter kommer en aktivitet, hvor størstedelen af de aktive er i foreninger, nemlig gymnastik, hvor 53 pct. af de aktive voksne er aktive i idrætsforeninger. I alt er kun tre af idrætterne på de voksnes top ti, gymnastik, fodbold og badminton, foreningsdominerede, mens det forhold sig lige omvendt blandt børnene.

De øvrige idrætter er domineret af selvorganiserede aktive, der finder tid og rum til idrætten, når det passer ind i hverdagen. Det gør sig især gældende for aktiviteter som motionsløb og udendørs cykling (ikke som transport).

Desuden finder en væsentligt del af aktiviteterne inden for styrketræning og aerobic/Zumba og spinning sted i private centre, hvor rammerne også er fleksible, og medlemsskabet ikke lægger beslag på faste tidspunkter i kalenderen.

Download rapporten

Piger til idræt
Idan Udgivelse februar 2013

Danskernes motions- og sportsvaner 2011

Læg lignende nyheder

Unge mænd hold pause på tribune med basketball
Idan Artikel 16.04.2024
Støtte fra Trygfonden gør det muligt at udvide undersøgelse af danskernes idrætsvaner med fokus på ikke-idrætsaktive
Kvinder i fitness
Idan Podcast 23.01.2023
Danskernes motions- og sportsvaner: Sociale relationer (5:5)
Teenagere dyrker motion
Idan Kommentar 07.12.2022
Idrætsdanmark skal være bedre gearet til unges eksperimenter
SKAKO Concrete i Faaborg er i gang med medarbejdermotion.
Idan Artikel 05.12.2022
Funktionærer får flere motionstilbud på arbejdspladsen end (u)faglærte
Piger løber på gaden
Idan Artikel 03.11.2022
Unge i idrætten: Idrætsdeltagelsen falder, tidsforbruget stiger, og der eksperimenteres med mange idrætsaktiviteter
Folk der løber i en park
Idan Artikel 25.10.2022
Baggrundsrapport om idrætsvaner giver ny indsigt i sammenhængen mellem trivsel og idrætsdeltagelse
Oplæg på Idan Forum
Idan Artikel 10.05.2022
Når forældre er aktive i en forening, stiger chancen for, at deres børn også er det
Aarhus bugten
Idan Artikel 29.04.2022
Coronakrisen har slået hårdt til idrætten i Aarhus

Læs mere om temaet

Fitness
Idan Tema

Idrætsvaner