Idan Artikel 09.01.2018

Er dansk konkurrenceevne i international elitesport svækket?

2017 blev et middelmådigt år for dansk elitesport i forhold til de senere års gode resultater. Men er der tale en reel svækkelse af de danske atleters niveau eller blot tale om tilfældigt ’bump på vejen’? Idans årlige resultatanalyse kortlægger og diskuterer udviklingen.

Skrevet af: Rasmus Klarskov Storm
Nøgleord: Eliteidræt

Der var mange fremragende danske sportspræstationer i 2017 som eksempelvis Viktor Axelsens turneringssejre og kvindelandsholdets sølvmedaljer ved EM i fodbold. Samlet var det imidlertid ikke noget godt år for dansk elitesport sammenlignet med de foregående år.

I notatet ’Danske eliteresultater 2017: Et bump på vejen eller reel tilbagegang? Danmarks konkurrenceevne i international elitesport’, gennemgår Rasmus K. Storm og Klaus Nielsen årets resultater i de sommerolympiske idrætsgrene og giver en aktuel status på den danske konkurrenceevne.

Notatet, der bygger videre på tidligere års analyser, viser, at tilbagegangen i 2017 i forhold til de foregående seks år er tydelig.

I sammenligning med gennemsnittet for perioden 2013-16 er det samlede antal medaljer reduceret fra 13 til 9. Summen af top 8-point er faldet fra 132 til 110. Danmarks ’markedsandel’ af samtlige top 8-point er faldet fra 1,17 pct. til 0,88 pct. svarende til et fald på 25 pct.

Danmark ’overpræsterer ’ fortsat set i forhold til landets økonomiske forudsætninger og befolkningsgrundlag, men i rangeringen af overpræsterende lande er Danmark rykket mærkbart ned fra en placering som nr. 13 i 2016 til nr. 22 i 2017.

Der er altså ikke nogen tvivl om, at 2017 repræsenterer et tilbageslag for dansk elitesport. Dette rejser spørgsmålet, om der er tale om begyndelsen på en egentlig nedadgående tendens, eller der snarere er tale om et ’bump på vejen’, dvs. et tilfældigt udsving.

Flere forklaringer på tilbagegang

Idans notat peger på flere grunde til årets tilbagegang:

Således er de seneste ændringer i det sommerolympiske program ved OL i Tokyo i 2020 ikke til fordel for Danmark. Desuden viser notatet, at nedgangen i 2017 set i forhold til året forud bunder i tilbagegang i cykling, sejlsport, svømning og håndbold.

Andre idrætsgrene såsom badminton og ridning klarede sig bedre i 2017 end året før, men ikke tilstrækkeligt til at opveje tilbagegangen i andre af dansk eliteidræts paradeidrætsgrene.

Fremtidsperspektiverne er positive for cykling og håndbold med konstant fremragende resultater i VM på junior og ungdomsniveau. Den eneste idrætsgren, hvor resultaterne i 2017 var markant ringere end alle de senere år er svømmesporten, hvor der er et generationsskifte i gang.

Samlet set er det således nærliggende at antage, at den aktuelle nedgang er udtryk for en mindre og forholdsvis naturlig pause i resultathøsten oven på en periode med stort set udbrudt fremgang, der toppede i 2016 ved de sommerolympiske lege.

Notatet konkluderer dog samtidig, at øget international konkurrence på idrætsområdet i kombination med stagnerende ressourcer til eliteidrætten i Danmark kan være med til at påvirke resultaterne negativt på lidt længere sigt.

Vintersporter står svagt

For første gang indeholder notatet også en kort analyse af de danske resultater inden for de vinterolympiske idrætsgrene.

Her viser tallene ikke overraskende, at Danmark står svagt. Dette bunder delvist i en svag satsning på de vinterolympiske discipliner, men hænger også sammen med, at Danmark aldrig har været en egentlig vintersportsnation.

Notatet konkluderer derfor, at det ikke i sig selv giver anledning til at stille spørgsmål til den danske elitesportsmodels generelle konkurrencedygtighed.

Download analysen

Viktor Axelsen. Foto: Jens Dresling/Polfoto
Idan Udgivelse januar 2018
Danske eliteresultater 2017

Læs lignende nyheder

Emma Aastrand Jørgesen
Idan Kommentar 11.09.2023
Dansk konkurrenceevne i international eliteidræt er udfordret. Men hvorfor er medaljer vigtige?
Sofie Heby Pedersen
Idan Artikel 05.09.2023
Idan evaluerer samarbejdet med Team Danmark om talentudvikling i Aalborg Kommune
Svensker spiller curling
Idan Artikel 23.08.2023
Idan evaluerer det svenske elitesportssystem og dets konkurrenceevne
Team Danmark atleter
Idan Artikel 26.06.2023
Dilemma: Bør Team Danmark fokusere på kortsigtede resultater eller tidlig talentudvikling?
Team Danmark atleter
Idan Artikel 21.06.2023
Opfølgning på trivselsundersøgelse: Alle har et ansvar for det gode eliteidrætsmiljø, men hvem skal tage teten?
Håndboldkvinder
Idan Artikel 12.06.2023
Idan evaluerer Hillerød Kommune og Team Danmarks samarbejde om talentudvikling
Daniel Pedersen, bryder
Idan Artikel 11.04.2023
Team Danmark-ordningen for erhvervsuddannelser er blevet gjort permanent, så nu skal kendskabet til ordningen udbredes
Per Rud, sportsdirektør
Idan Artikel 14.03.2023
Fodboldprojekt i Køge: Vi vil være en klub for de fleste og de bedste

Læs mere om temaet

Mathias Gidsel spiller håndbold
Idan Tema

Dansk eliteidræt