Idan Artikel 07.12.2011

Foreningsmedlemmer roser trænere

Foreningsmedlemmer udtrykker stor tilfredshed med og anerkender i høj grad trænerne i deres foreningers arbejde.

Skrevet af: Henrik H. Brandt

Der er stor tilfredshed med trænernes kvalifikationer, kompetencer og seriøsitet blandt medlemmerne i foreningslivet. Resultater fra medlemsundersøgelsen om motiver, motivation og barrierer for at deltage i kurser og uddannelser i foreningsregi, som Idan har lavet for DIF, viser, at medlemmerne mener, at trænerne er engagerede og tager deres opgave alvorligt. Stillet over for ti positive udsagn om deres trænere svarer over 75 pct. af respondenterne, at de er enige i udsagnene. Størst enighed er der om, at trænerne/instruktørerne er engagerede og tager deres opgave alvorligt, at de er dygtige til deres egen sport, og at de er fagligt dygtige.

Tabel 1: Medlemmer er positive over for trænerne

Udsagn om trænerne i foreningerne

Respondenter, der er ’enig’ eller ’delvis enig’

Engagerede og tager deres opgave alvorligt

93,1 %

Dygtige til deres egen sport

91,2 %

Fagligt dygtige

87,6 %

Gode til at tilrettelægge og tilpasse træningen til mig og mine holdkammerater

85,3 %

De viser folk respekt og er gode til at kommunikere med alle

85,2 %

Gode til at lære fra sig

85,2 %

De skaber et godt miljø i klubben (både til træning og socialt)

83,3 %

Gode rollemodeller i foreningen

80,5 %

De inddrager deltagerne og er gode til at coache mig og mine holdkammerater

78,3 %

Gode til at anerkende min og andres indsats

77,4 %

Den store enighed om, at trænerne er engagerede og tager deres opgave alvorligt, er vigtig i forhold til tilfredsheden med trænerne. Samme udsagn er nemlig blandt de tre egenskaber, som respondenterne markerer som de vigtigste hos trænere: At de er:

  • gode til at lære fra sig
  • gode til at tilrettelægge og tilpasse
  • træningen
  • engagerede og tager deres opgave alvorligt

Trænerne kommer ikke sovende til den store anerkendelse, som medlemmerne giver udtryk for. Undersøgelsen viser, at trænerne er den gruppe, der har mest kursuserfaring, typisk fra trænerkurser. 60,8 pct. har været på kursus/uddannelse i løbet af de sidste to år og er samtidig den gruppe, der er allermest motiveret for at tage på kurser/uddannelser i fremtiden. Det er også trænerne, der på undersøgelsestidspunktet har flest konkrete kursusplaner. Trænerne foretrækker ikke overraskende idrætsspecifikke kurser med fokus på teknik og taktik. Ud over den store anerkendelse af trænernes kvalifikationer og kompetencer i hverdagens foreningsliv er mange medlemmer opmærksomme på trænernes høje uddannelsesniveau. Kun 3 pct. af respondenterne er sikre på, at deres trænere/instruktører ikke har været på kursus, 37,2 pct. ved det ikke, mens 59,8 pct. af respondenterne ved, at deres trænere har taget kurser og uddannelse for at dygtiggøre sig. 

Download alle delrapporter

Idan Udgivelse november 2011
Idrætsrelaterede uddannelser og kurser i Danmark
Idan Udgivelse november 2011
Idrættens uddannelses- og kursusbehov set fra medlemmernes perspektiv
Idan Udgivelse november 2011
Fremtidens uddannelser og kurser i idrætten. Perspektiver og anbefalinger

Læs mere om undersøgelsen af idrætsrelaterede uddannelser og kurser

Idan Artikel 06.12.2011
Nye rapporter om idrætsuddannelser
Idan Artikel 06.12.2011
Idrætsuddannelser i voldsom vækst
Idan Artikel 06.12.2011
Omvæltninger på universiteterne
Idan Kommentar 07.12.2011
Er idrætssektorens uddannelser på vildspor
Idan Artikel 07.12.2011
Fællesskab motiverer til uddannelse
Idan Artikel 07.12.2011
Foreningsmedlemmer roser trænere