Idan Udgivelse, november 2011

Idrættens uddannelses- og kursusbehov set fra medlemmernes perspektiv

Rapporten er en medlemsundersøgelse blandt 23 foreninger i Aalborg, der forsøger at afdække motiver, motivation og barrierer for at deltage i kurser og uddannelse i forbindelse med foreningslivet.

Skrevet af: Henriette Bjerrum
Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: Danmarks Idræts-Forbund
Antal sider: 146
ISBN: 978-87-92120-37-3, 978-87-92120-40-3 (elektronisk)