Idan Artikel 06.12.2011

Nye rapporter om idrætsuddannelser

Idan har udgivet tre rapporter, som går tæt på de idrætsrelaterede uddannelse i Danmark, ligesom de belyser foreningsmedlemmers brug af og behov for uddannelses- og kursustilbud.

Skrevet af: Redaktionen

I tre nye rapporter stiller Idrættens Analyseinstitut skarpt på den idrætsrelaterede uddannelses- og kursussektor i Danmark. De tre rapporter er rekvireret af Danmarks Idræts-Forbund som led i en større analyse af fremtidens uddannelses- og kursusbehov.

  • Delrapport 1 kortlægger de idrætsrelaterede uddannelser i den offentlige og den private sektor.
  • Delrapport 2 går tæt på foreningernes uddannelses- og kursus på baggrund af en medlemsundersøgelse i 23 foreninger.
  • Delrapport 3 samler op på de to første rapporter og præsenterer med afsæt i de to rapporter perspektiver og anbefalinger for området.

Download alle delrapporter

Idan Udgivelse november 2011
Idrætsrelaterede uddannelser og kurser i Danmark
Idan Udgivelse november 2011
Idrættens uddannelses- og kursusbehov set fra medlemmernes perspektiv
Idan Udgivelse november 2011
Fremtidens uddannelser og kurser i idrætten. Perspektiver og anbefalinger

Læs mere om undersøgelsen af idrætsrelaterede uddannelser og kurser

Idan Artikel 06.12.2011
Nye rapporter om idrætsuddannelser
Idan Artikel 06.12.2011
Idrætsuddannelser i voldsom vækst
Idan Artikel 06.12.2011
Omvæltninger på universiteterne
Idan Kommentar 07.12.2011
Er idrætssektorens uddannelser på vildspor
Idan Artikel 07.12.2011
Fællesskab motiverer til uddannelse
Idan Artikel 07.12.2011
Foreningsmedlemmer roser trænere