Idan Artikel 18.11.2005

Ingen lønfest i dansk elitehåndbold

Håndboldspilleres løn er stigende, men gennemsnitsindkomsten er ikke overvældende. Det er profilerne, som for alvor skummer fløden, viser de første resultater fra Idans undersøgelse af håndboldsektoren.

Nøgleord: Eliteidræt Økonomi

Pæne lønstigninger, men langt fra en egentlig lønfest. Det er konklusionen på de første tal fra den store undersøgelse af udviklingen i dansk håndbold, som Idrættens Analyseinstitut er i gang med.

Af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle spillere i de danske håndboldligaer fremgår det, at en kontraktspiller i gennemsnit tjener 300.000 kroner om året, når alle indtægter - både fra håndbold og ’civilt’ arbejde - er talt med.

De udenlandske spillere, der oftest er på fuldtidskontrakter, tjener 375.000 kroner, mens de danske spillere i gennemsnit tjener 280.000 kroner. Selvom det ikke er en specielt høj indkomst sammenlignet med andre erhvervsgrupper, er der dog alligevel tale om en pæn fremgang.

En tilsvarende undersøgelse i år 2000 viste en gennemsnitlig indkomst for danske kontrakthåndboldspillere på 201.000 kr. Dermed er danske håndboldspillere i perioden steget 20 procent mere i løn end andre lønmodtagere i den private sektor.

Professionalisering

Dette billede dækker dog over betydelige forskelle spillerne imellem.

Mens 22 procent af de danske spillere har en samlet indkomst på mindre end 100.000 kroner om året, tjener danske spillere på fuldtidskontrakter i gennemsnit 507.000 kroner, og de allerstørste profiler kan hæve op mod en million. Også den professionelle håndbolds ’underklasse’ har dog oplevet en fremgang fra år 2000. Dengang måtte knap 40 procent klare sig for under 100.000 kroner om året. I dag er det cirka hver femte.

Det vidner om en klar professionalisering af dansk klubhåndbold, om end andelen af de danske kontraktspilleres indkomst, der alene kommer fra håndboldrelaterede aktiviteter, stadig kun er 60 procent, mens den for de udenlandske spillere er 90 procent.

Udlændinge er fuldtidsspillere

At andelen af de udenlandske spilleres indtægter fra håndboldrelaterede aktiviteter er så høj skyldes, at 74 procent af de udenlandske spillere er på fuldtidskontrakter, mens det kun gælder 22 procent af de danske spillere.

Til gengæld tjener udenlandske spillere på fuldtidskontrakter mindre end de danske fuldtidsprofessionelle, nemlig ’kun’ 417.000 kroner i gennemsnit. Forklaringen på dette er dels, at danske fuldtidsspillere i højere grad end de udenlandske supplerer deres sportslige indtægter med andre indtægter, ligesom enkelte af de udenlandske spillere, særligt fra de østeuropæiske lande, både er unge, og angiver at have en meget lav indtægt set i forhold til de øvrige udenlandske spillere.

Lønspredningen blandt de udenlandske spillere er dermed meget høj. Nogle spillere tjener lidt, mens andre hæver op mod en million, samtidig med at de beskattes lavt på den såkaldte ’forskerordning’.

Styrket administration

Set i lyset af dansk håndbolds kraftige økonomiske vækst i de senere år kan de trods alt relativt beskedne lønstigninger virke overraskende.

De foreløbige tal fra undersøgelsen peger imidlertid på, at en betydelig del af væksten er anvendt på større spillertrupper og en styrkelse af de administrative funktioner. I den forbindelse er der blevet ansat mere administrativt personale.

Hertil kommer eventuelle lønstigninger blandt trænere og topledere i klubberne. Disse indgår dog ikke i undersøgelsen.

 

Læs lignende nyheder

Glade tilskuere til Landsstævne
Idan Artikel 22.11.2022
Turismeomsætning på 49,5 mio. kr. gør ikke landsstævnet til en god forretning
BMX-kører Simone Tetsche Christensen
Idan Artikel 20.10.2022
Idan måler trivsel og tilfredshed blandt Team Danmark-atleter
Lindstrøm i hopla
Idan Artikel 13.10.2022
Diversitets-indeks: Nye klubber kan kun drømme om Champions League
Balletbørn
Idan Artikel 11.10.2022
Minister lover at indkalde til diskussion af konsekvenser af moms på undervisning
Gyldne sportspokaler
Idan Artikel 28.06.2022
Ny rapport afdækker, hvorfor finsk elitesport har tabt terræn internationalt
Kronprinsen og panel omkring Tour de France.
Idan Kommentar 23.06.2022
Forskere: De økonomiske effekter af tour-værtsskab er stærkt overdrevne
Stangspringer
Idan Artikel 21.06.2022
Medlemsforeninger oplever begrænset udbytte af at være med i Dansk Atletik
Fire mænd til pressemøde
Idan Artikel 09.06.2022
Tour de France er ikke en guldgrube for de danske kommuner