Idan Artikel 08.10.2020

Kulturminister står fast: Team Danmark skal sikre eliteatleters trivsel

Atleter og flere andre aktører i idrætten mener ikke, det er en god ide, at Team Danmark skal stå for en funktion, der holder øje med eliteatleters trivsel. Men Joy Mogensen fastholder i et lovforslag, at funktionen skal ligge der for at skabe en kulturændring i eliteidrætten.

Trods kritik i høringssvar fra blandt andre atleter og idrætsorganisationer fastholder kulturminister Joy Mogensen, at det er Team Danmark, der skal have ansvaret for at sikre trivslen blandt eliteatleter.

Joy Mogensen har netop fremsat et forslag om at ændre eliteidrætsloven i Folketinget, hvor en central del er, at Team Danmark skal udvikle og etablere en selvstændig funktion, som eliteatleterne og andre kan gå til, hvis de oplever krænkende adfærd eller problemer med trivsel i et eliteidrætsmiljø.

Ændringsforslaget kommer som reaktion på ’svømmesagen’ fra 2019, hvor Danmarks Radio afdækkede, hvordan svømmere på det danske landshold havde været udsat for offentlige vejninger og nedladende kommentarer fra landstrænere i perioden fra 2003 til 2012. Det førte til, at en del svømmere udviklede spiseforstyrrelser, depression og angst.

Atleter ønsker funktion, der er uafhængig af Team Danmark

Lovforslaget var tidligere på året i høring blandt en række interessenter i idrætsverdenen, og i høringssvarene pegede blandt andre Anti Doping Danmark, Aktivkomitéen, Danske Elitesportsudøveres Forening og Idrættens Analyseinstitut på, at en funktion, der skal sikre eliteudøvernes trivsel, ikke bør ligge i Team Danmark.

Aktivkomitéen, som er Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmarks fælles talerør for atleter, skriver i deres høringssvar, at de ønsker størst mulig tillid og neutralitet i denne funktion, og anbefaler derfor, at funktionen formelt hører under Kulturministeriet eller Anti Doping Danmark.

”Atleternes velfærd og succes skal på den lange bane sikres ved at oprette en uafhængig funktion, man kan henvende sig til, hvis noget er forkert – uden risiko for at miste støtte eller på anden måde blive tilsidesat,” lyder det i høringssvaret fra Aktivkomitéen.

Formand for Aktivkomitéen, Henrik Them, uddyber kritikken i et interview med dr.dk:

”Hvis man kigger tilbage på de sidste ti år, tegner der sig et billede af, at der desværre er tillidsudfordringer mellem atleter og idrætsinteressanter som eksempelvis Team Danmark.

Lige nu og her er det desværre sådan, at det er ’os’ og ’dem’, hvor vi skal arbejde hen imod, at det bliver et ’vi’,” siger Henrik Them til dr.dk.

På lignende vis foreslår Danske Elitesportsudøveres Forening sammen med Spillerforeningen og Håndbold Spiller Foreningen, at elitesporten får en fuldstændig uafhængig tilsynsfunktion under Kulturministeriet.

”Kammeradvokatens rapport illustrerer tydeligt, at atleternes mulighed for at stå frem ved oplevelse af uacceptabel adfærd er vanskelig. Svømmerne oplevede ikke, at de havde reel mulighed for at stå frem, og det var ydermere uklart, hvem de i givet fald skulle henvende sig til,” skriver Danske Elitesportsudøveres Forening i deres høringssvar.

Minister ønsker kulturændring i eliteidrætten

Kulturminister Joy Mogensen fastholder imidlertid, at funktionen med at sikre eliteatleternes trivsel skal ligge i Team Danmark. I et interview med Jyllands-Posten argumenterer hun for, at det er den bedste metode til at sikre, at der sker en kulturændring i eliteidrætten.

”Forandringen og det øgede fokus på trivsel skal ind i hele kulturen omkring eliteidrætten. Derfor dur det ikke, at vi opbygger et system med en ekstern overdommer, der kommer med en kendelse, som idrætten skal rette sig efter, men så går livet og arbejdet ellers bare videre. Hvis man ønsker en helt grundlæggende kulturændring hver eneste dag og i hver eneste træning, skal funktionen ligge hos Team Danmark,” siger Joy Mogensen til Jyllands-Posten.

Udover at oprette en funktion, som eliteatleter kan gå til, hvis de oplever krænkende adfærd, vil lovændringen også gøre det eksplicit, at Team Danmark har pligt til at føre tilsyn med, at de specialforbund, der får støtte, også overholder retningslinjerne for god adfærd i konkurrenceidræt. Det har ikke tidligere stået i loven.

Ændringer i Team Danmarks bestyrelse

Det er en del af lovforslaget at sikre, at atleter også får større indflydelse på, hvem der sidder i bestyrelsen for Team Danmark.

Kulturministeriet udpeger fire medlemmer, og fire andre medlemmer udpeges af DIF. Målet med lovændringen er at sikre, at et af de medlemmer, der udpeges af DIF, skal have særlig indsigt i eliteatleters forhold og skal udpeges efter indstilling fra DIF’s og Team Danmarks Aktivkomité. Samlet set skal to af de otte medlemmer af Team Danmarks bestyrelse fremover have særlig indsigt i eliteatleters forhold.

Endelig rummer lovændringsforslaget nye regler for, hvem der kan sidde i Team Danmarks bestyrelse, sådan at medlemmer af bestyrelsen ikke samtidig kan være ansat i DIF eller specialforbund under DIF eller være medlem af bestyrelsen i et specialforbund under DIF.

Lyt til podcasten

Forslaget til ændringer af eliteidrætsloven blev debatteret i en episode af Idans podcast ’Tillægstid’ af Malte Larsen, idrætsordfører for Socialdemokratiet, Henrik Brandt, ejer af Idrættens Konsulenthus, og Michael Andersen, ejer af MA57 Consulting og tidligere direktør i Team Danmark. 

Lyt til podcasten: ’Medaljens pris: Visioner for dansk eliteidræt’

Læs lignende nyheder

Den danske guldkvartet, 20'. Foto: GettyImages/Maja Hitij
Idan Artikel 28.08.2020
Regeringens forslag til at beskytte eliteatleter møder kritik
Atletikløbere på banen
Idan Podcast 25.08.2020
Medaljens pris: Visioner for dansk eliteidræt
Male Swedish athlete
Idan Artikel 25.04.2024
Ny rapport: Invester mere og organiser eliteidrætten anderledes, hvis Sverige skal vinde medaljer
Female swimmer from Sweden
Idan Artikel 24.04.2024
New report: Invest more and organise elite sport differently for Sweden to win medals
Team Danmark atleter
Idan Artikel 20.03.2024
De fleste atleter trives, men over halvdelen har overvejet karrierestop
Jonas Vingegaard bliver hyldet
Idan Artikel 20.02.2024
Dansk elitesport er tilbage på sporet, og udsigter til medaljer ved OL i Paris er positive
Emma Aastrand Jørgesen
Idan Kommentar 11.09.2023
Dansk konkurrenceevne i international eliteidræt er udfordret. Men hvorfor er medaljer vigtige?
Sofie Heby Pedersen
Idan Artikel 05.09.2023
Idan evaluerer samarbejdet med Team Danmark om talentudvikling i Aalborg Kommune

Find flere afsnit af Tillægstid

Mand lytter til podcast
Idan

Podcasten Sport & Perspektiv