Idan Artikel 06.11.2019

Ny rapport undersøger årsager til voksnes fysiske inaktivitet

Selvom Danmark bliver anset som et foregangsland, når det gælder fysisk aktivitet, er der stadig mange inaktive voksne danskere. En ny rapport kortlægger eksisterende forskning på området for at bygge bro mellem de inaktive og de aktører, der initierer fysiske aktiviteter.

En ny rapport, ’Inaktivitet i Danmark, delrapport 1’, kortlægger national og international forskning inden for idræt, motion og bevægelse i fritidslivet med fokus på aktivitetsniveauet hos voksne danskere. Rapporten er et samarbejde mellem Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, DIF og DGI og tager desuden afsæt i DIF og DGI’s samarbejdsprojekt, ’Bevæg Dig For Livet’.

Niveauet af inaktivitet blandt danskere bliver undersøgt med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen anbefalinger om daglig fysisk aktivitet for voksne. Danmark bliver ofte betragtet som et idrætsfremmende land, men alligevel fremhæver delrapporten ud fra Idrættens Analyseinstituts undersøgelse af danskernes motionsvaner, at cirka hver fjerde voksne ikke dyrker sport eller motionerer.

Mangel på fysisk aktivitet har ikke kun menneskelige og personlige konsekvenser, men har desuden en negativ indvirkning på den danske samfundsøkonomi, og ifølge Sundhedsstyrelsen koster eksempelvis pleje og behandling af inaktive årligt samfundet cirka fem mia. kr.

Målet med delrapporten er at samle viden, der kan hjælpe idrætsforeninger, organisationer og øvrige aktører med at fremme fysisk aktivitet blandt danske voksne. For at kunne skabe relevante aktiviteter har aktørerne ikke alene behov for viden om voksnes aktivitetsniveau, men også om livssituation, værdier, adfærd etc.

For at danne et nuanceret billede af fysisk aktivitet er kortlægningen baseret på litteratursøgning. Gennemgangen af eksisterende litteratur har afdækket flere parametre, der har indflydelse på aktivitetsniveauet:

Socioøkonomi og sociokulturelle faktorer

    • indikerer, at et lavt aktivitetsniveau hos voksne er forbundet med en lav socioøkonomisk status i barndommen, og at fysisk aktivitet i etniske minoritetsgrupper har relation til kultur og religion. Yderligere har blandt andet selvopfattelse og adgang til aktiviteter betydning for motionsvaner.

Livsbegivenheder

    • såsom nyt arbejde, ny bolig, forældreskab og opstået sygdom kan mindske aktivitetsniveauet. Dog påpeger rapporten, at for eksempel en højere status på arbejdsmarkedet er forbundet med øget fysisk aktivitet.

Ældre

  • tillægger især miljø, faciliteters æstetik, sociale elementer og vejledning en afgørende betydning.

Forskerne har suppleret litteratursøgningen med en interviewundersøgelse, som har identificeret yderligere fire faktorer med betydning for aktivitetsniveauet:

Interventioner og nye initiativer

  • i form af variation i aktiviteter, social støtte, konkurrence og udstyr til selvmonitorering har en positiv indvirkning på fysisk aktivitet. Skræddersyede forløb til specifikke målgrupper og en klar strategi i foreningerne er også centralt.
  • For det enkelte individ er fleksibilitet, erfaring med motion, økonomiske ressourcer og følelsen af at være en del af et fællesskab motiverende i forhold til at dyrke motion.
  • gruppeniveau er tilgængelighed og en oplevet ligestilling mellem medlemmer samt foreningens struktur, kompetencer, ’mindset’ og kommunikation vigtigt for at kunne tiltrække inaktive.
  • Ud fra et strukturelt perspektiv er tværsektorielle samarbejder mellem flere aktører afgørende, når foreninger og kommuner skal være rammesættende for at komme inaktivitet til livs.

Delrapportens sidste kapitel fremhæver de mulige praktiske problemstillinger, som kan opstå i forbindelse med at øge aktivitetsniveauet hos specifikke befolkningsgrupper og i en given livsfase.

Derudover peger kortlægningen på, at foreninger kan blive mødt af udfordringer i forhold til tilgængelighed, kommunikation, tilpassede tilbud, dannelse af fællesskaber og motivering af potentielle medlemmer.

Læs mere:

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om daglig, fysisk aktivitet

DIF og DGI's samarbejdsprojekt 'Bevæg dig for livet'

Download rapporterne

Andre Udgivelse november 2019
Inaktivitet i Danmark, delrapport 1. Kortlægning af eksisterende viden om faktorer, der påvirker inaktivitet
Mand på mountainbike. Foto: Claus Hilmar
Idan Udgivelse september 2016
Danskernes motions- og sportsvaner 2016

Læs lignende nyheder

Unge mænd hold pause på tribune med basketball
Idan Artikel 16.04.2024
Støtte fra Trygfonden gør det muligt at udvide undersøgelse af danskernes idrætsvaner med fokus på ikke-idrætsaktive
Motionsløbere gennem København
Idan Artikel 22.03.2024
Motionsløb i København er blandt de bedste i verden og tiltrækker mange udlændinge
Kvinde løber i København
Idan Artikel 03.10.2023
Efter coronakrisen: Idrætsbilledet har ændret sig, og det har gruppen af aktive også
Gruppe af seniorer løber
Idan Artikel 14.09.2023
Bevæg dig for livet: Flere er aktive i visionskommunerne, men selvorganiseret idræt er mere populært end foreningsidræt
Folk der løber i en park
Idan Artikel 13.03.2023
Idan undersøger, om coronakrisen har bidt sig fast i danskernes idrætsvaner efter, at samfundet er vendt tilbage til normalen
Kvinder i fitness
Idan Podcast 23.01.2023
Danskernes motions- og sportsvaner: Sociale relationer (5:5)
Ung kvinde i fitness
Idan Podcast 16.01.2023
Danskernes motions- og sportsvaner: Trivsel (4:5)
Ung mand i fitnesscenter
Idan Podcast 10.01.2023
Danskernes motions- og sportsvaner: Unge (3:5)