Idan Artikel 24.02.2022

Politisk aftale flytter sekretariatet for platform til bekæmpelse af matchfixing

En ny politisk aftale flytter sekretariatet for den nationale platform til koordination af bekæmpelse af matchfixing fra Anti Doping Danmark til Spillemyndigheden. Beslutningen undrer Idrættens Analyseinstitut, som for få måneder siden lavede en evaluering af platformen uden at se behov for en flytning.

Regeringen og alle Folketingets partier har netop besluttet, at sekretariatet for den danske platform til bekæmpelse af matchfixing ikke længere skal være placeret hos Anti Doping Danmark, men i stedet skal ligge hos Spillemyndigheden. Det sker for at styrke bekæmpelsen af matchfixing i Danmark, hedder det i en pressemeddelelse fra Skatteministeriet.

Beslutningen er en del af en aftale om nye rammer for spilmarkedet, hvor partierne ønsker at styrke indsatsen mod matchfixing herhjemme blandt andet gennem øget indsamling og brug af data om både idrætsudøvere og dem, der spiller på kampe.

”Spildata er afgørende for bekæmpelse af matchfixing. Derfor er aftalepartierne enige om, at sekretariatet for platforme til bekæmpelse af matchfixing flyttes til Spillemyndigheden,” står der i den politiske aftaletekst.

Det fremgår af aftaleteksten, at spildata kan komme flere steder fra. Et sted er det spilkort, som blev vedtaget i november 2021, hvor spiludbydere skal kunne tjekke personer, der ønsker at spille på væddemål i kiosker og andre fysiske spillesteder, gennem et identitetskort, som også indeholder spillerens alder. Et andet sted er det, som i et appendix til aftalen beskrives som en ”til enhver tid opdateret liste over aktive idrætsudøvere inden for de sportsgrene, hvor der udbydes væddemål.”

Overraskelse over beslutningen
Idrættens Analyseinstitut (Idan) afsluttede i december 2021 en evaluering af platformen til bekæmpelse af matchfixing, som samler otte organisationer, der spiller forskellige roller i forhold til at bekæmpe matchfixing i Danmark: Anklagemyndigheden, Anti Doping Danmark (ADD), Danske Spil, Dansk Boldspil-Union (DBU), Danmarks Idrætsforbund (DIF), Kulturministeriet, Spillebranchen og Spillemyndigheden.

Peter Forsberg, senioranalytiker i Idan, var med til at lave evalueringen, og han er overrasket over, at politikerne så hurtigt har truffet en beslutning om at flytte sekretariatet, og at det sker før, medlemmerne af platformen har haft mulighed for at tage evalueringen til efterretning og agere på den.

”Vi synes, det er mærkeligt at træffe sådan en beslutning uden at høre de berørte parter, og der er heller ikke noget i evalueringen, der peger på, at det giver mening at flytte sekretariatsfunktionen væk fra Anti Doping Danmark,” siger han.

Han peger på, at samarbejdet i platformen er baseret på de gode viljers vej, og at det kun fungerer, hvis medlemsorganisationerne, der har forskellige motivationer for at være med i platformen, møder hinanden i en fælles forståelse. Det har været svært af forskellige årsager, men gennem arbejdet med evalueringen har platformens medlemmer nærmet sig hinanden yderligere.

”Derfor kan man stille det kritiske spørgsmål, om den metode, politikerne vælger her, er den bedste? Processen modarbejder ideen om, at man skal skabe et samarbejde på tværs af en række organisationer. Platformens medlemmer har brugt tid på evalueringen, og det ville være meget bedre at lade dem mødes først og diskutere evalueringens anbefalinger og i højere grad tage dem med på råd om, hvad der skal ske,” siger Peter Forsberg.

Mulige udfordringer ved at flytte sekretariatet
Evalueringen viste blandt andet, at det har været en udfordring for platformen, at den opererer i et krydsfelt mellem det offentlige retssystem og idrættens eget i form af DIF’s Matchfixingregulativ. Her har der ofte været uenighed mellem især Anti Doping Danmark og DIF om, hvordan man skal håndtere indledende henvendelser om sager i idrættens system, og om idrætten i det hele taget bør kunne undersøge sig selv.

”De kontroverser vil nok blive nedtonet ved at flytte sekretariatsfunktionen, men det kan have den konsekvens, at problematikken om at lade idrætten undersøge sig selv, kommer til at stå mere uimodsagt. Anti Doping Danmark har slået på transparens i behandlingen af sager i idrættens verden, og hvem vil gøre det fremadrettet?” spørger Peter Forsberg.

Evalueringen viste desuden, at der i regi af platformen er opstået et uformelt samarbejde mellem Anti Doping Danmark, DIF og DBU om at afklare konkrete matchfixing-sager, hvor DIF har lænet sig meget op ad efterforskningskompetencerne hos Anti Doping Danmark.

”Det er ikke sikkert, at det samarbejde vil kunne bestå, når sekretariatet flyttes fra Anti Doping Danmark,” siger Peter Forsberg, der også er bekymret for, om Spillemyndigheden kan videreføre de internationale samarbejder, som Anti Doping Danmark har etableret, eller stå for større projekter med at indsamle viden.

”I evalueringen slog vi meget på, at der er stort behov for mere viden om matchfixing og problemets størrelse i Danmark, og jeg ved ikke, hvordan Spillemyndigheden som en styrelse har mulighed for at arbejde med videnindsamling,” siger Peter Forsberg.

Download rapporten

Fodboldben. Foto: David Madison/Getty Images
Idan Udgivelse december 2021

Evaluering af bekæmpelsen af matchfixing i Danmark

Læs lignende nyheder

Fodboldspillere fra FC MIdtjylland
Idan Artikel 15.12.2021
Dansk samarbejde om at bekæmpe matchfixing er ikke nået særligt langt
FBI ransager CONCACAF
Idan PtG Artikel 08.06.2023
ClearingSport: Næsten 200 eksperter foreslår et agentur mod korruption og kriminalitet i sportsverdenen
Håndboldherrerne
Idan Kommentar 23.01.2023
Matchfixing i håndbold: Hva’ ka’ WACA?
Mand der oddser
Idan Artikel 02.06.2021
Idan skal evaluere arbejdet i den nationale platform mod matchfixing