Idan Artikel 14.09.2022

Realdania åbner pulje for foreningers nyskabende aktiviteter fra coronatiden

Med en ny pulje på 2 mio. kr. vil Realdania støtte foreninger, organisationer og grupper af frivillige, som ønsker at fastholde eller udbygge nytænkende aktiviteter, der opstod i coronatiden, og som også kan gavne os i fremtiden.

COVID-19 vendte op og ned på alting og tvang idrætsforeninger og mange andre til at gentænke, hvordan de kunne lave motionsaktiviteter på coronaens betingelser. Håndbold og gymnastik rykkede ud i det fri, fitness og yoga gik online, og gåfællesskaber skød op overalt i landet.

Mange af aktiviteterne var tænkt som noget midlertidigt, men nogle af dem var så nyskabende, at de kan være værd at genoptage, fastholde eller bygge videre på, fordi de kan bidrage til at skabe bedre livskvalitet også efter pandemien.

Derfor åbner Realdania nu for puljen ’De nye folkerum' på 2 mio. kr., som skal støtte netop disse aktiviteter og projekter. Det sker som en del af Realdanias indsats ’RESPOND – rammerne for den nye hverdag’, der undersøger, hvordan COVID-19 påvirkede vores adfærd, og hvordan vi kan omsætte den nye viden og nye initiativer til bedre livskvalitet i fremtiden.

”Mange af de aktiviteter, vi før lavede inden døre, flyttede udenfor og foldede sig ud på nye måder til glæde for mange. Det opstod af nød, men meget er værd at lære af og holde fast i også i fremtiden. Det vil vi gerne understøtte med denne pulje, som er rettet mod civilsamfundets mange ildsjæle”, siger projektchef Anne Gade Iversen fra Realdania.

Foreninger, organisationer og grupper af frivillige får nu mulighed for søge op til 100.000 kr. til aktiviteter og projekter under fire fokusområder: Fremtidens foreningsliv, bynær natur og grønne mødesteder, nye nabofællesskaber og kulturen i nye rammer.

Der er også en wildcard-kategori til de projekter, som ikke falder under de fire fokusområder, men som alligevel har potentiale til at inspirere andre.

Kortlægning skal skabe ny viden

Realdania samarbejder med Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) om puljen, og som en del af arbejdet vil Vifo kortlægge, hvordan coronatiden skabte nye måder at agere på. Der er blandt andet eksempler på, at medlemmer i idrætsforeninger fik en større rolle i at sætte aktiviteter i gang for hinanden online fremfor at vente på, at foreningen eller en træner tog initiativ til det. 

"Det er vigtigt at anlægge et helikopterperspektiv og indsamle de mange små eksempler, selv om de enkelte foreninger eller organisationer måske ikke synes, at det var den helt store nyskabelse, de lavede. For når man lægger eksemplerne sammen, kan man se nogle tendenser på tværs om, hvad det er muligt at gøre i civilsamfundet," forklarer chefanalytiker i Vifo og Idan, Maja Pilgaard, der skal stå for analysearbejdet.

Vifo har sammen med Idrættens Analyseinstitut fulgt udviklingen af danskernes fritidsvaner gennem coronatiden, og derfor håber centerleder i Vifo, Henriette Bjerrum, at mange foreninger, organisationer og frivillige vil søge Realdanias nye pulje:

”For så vil vi ikke bare blive endnu klogere på, hvordan det danske civilsamfund tacklede COVID-19, men også på, hvordan det vil se ud i fremtiden,” siger hun.

Puljen åbner for ansøgninger onsdag 14. september 2022 og lukker igen mandag 28. november 2022.

Læs andre nyheder om idræt og corona

Sport X i Aarhus
Vifo Artikel 14.09.2022
I Sport X kommer fællesskabet før faciliteterne
Kvinde løber i København
Idan Artikel 03.10.2023
Efter coronakrisen: Idrætsbilledet har ændret sig, og det har gruppen af aktive også
dame der løber
Idan Artikel 20.04.2023
Ny coronaundersøgelse: Mere end halvdelen af den voksne befolkning har skiftet idrætsvaner, siden coronakrisen startede
Folk der løber i en park
Idan Artikel 13.03.2023
Idan undersøger, om coronakrisen har bidt sig fast i danskernes idrætsvaner efter, at samfundet er vendt tilbage til normalen
Mand til crossfit laver step ups på kasse
Idan Artikel 01.11.2021
Idrætsdeltagelsen er på vej op, efter at idrætsfaciliteterne er åbnet igen
Kvinde er forpustet efter løn
Idan Artikel 27.04.2021
Flere danskere dropper motionen på grund af manglende overskud
Små børn på rulleskøjter
Idan Artikel 13.04.2021
Idrætsforeninger mistede medlemmer i 2020, men flere var aktive andre steder
Idan Artikel 12.04.2021
Webinar: Danskernes idrætsvaner før, under og efter coronakrisen

Læs mere om 'De nye folkerum'

Baggård
Vifo

De nye folkerum