Idan Artikel 27.04.2021

Flere danskere dropper motionen på grund af manglende overskud

Der er fortsat lang vej til et normalt aktivitetsniveau for danskerne. Det skyldes til dels, at flere stopper med at dyrke sport og motion, fordi de mangler overskud, viser det nyeste notat fra Idrættens Analyseinstitut om danskernes idrætsdeltagelse under coronakrisen.

Selvom coronanedlukningen af det danske idrætsliv og de tilhørende restriktioner så småt er begyndt at blive lempet, viser et nyt notat fra Idrættens Analyseinstitut (Idan), at det endnu ikke har haft den store effekt på danskernes idrætsdeltagelse. Faktisk er der stadig lang vej til det idrætsliv, som vi kendte før coronakrisen, understreger Mette Eske, der er analytiker i Idan og projektansvarlig for Idans undersøgelser af danskernes idrætsdeltagelse under coronakrisen.

Da undersøgelsen blev lavet i starten af april 2021, måtte man mødes 50 mennesker til udendørsidræt, men undersøgelsen viser, at idrætsdeltagelsen kun har rykket sig 1 procentpoint – fra 53 pct. i februar 2021 til 54 pct. i april 2021.

”At idrætsdeltagelsen ikke har rykket sig mere, skyldes til dels, at den gruppe af danskere, som ikke var aktive før coronakrisen, men som har kastet sig over idrætsaktiviteter under krisen, er blevet mindre. I februar 2021 udgjorde de nye aktive 27 pct., men i april 2021 er det kun 23 pct., som er gået i gang med at dyrke sport og motion under coronakrisen,” siger Mette Eske.

Det manglende overskud er årsag til frafald

Derudover er der fortsat 29 pct., som endnu ikke er kommet i gang med at dyrke sport og motion, selvom de gjorde det før coronakrisen. Undersøgelsen tyder på, at forklaringen denne gang i lige så høj grad skyldes manglende overskud som nedlukkede aktiviteter.

I den seneste undersøgelse i februar 2021 var den hyppigste årsag til ikke længere at dyrke sport og motion, at aktiviteterne var lukket ned (59 pct.), mens et manglende overskud kom ind på en andenplads (22 pct.) (figur 1). I april er der dog sket det, at endnu flere henviser til manglende overskud som forklaring på, at de er stoppet med at dyrke sport og motion. Den forklaring bruger 33 pct., mens andre 33 pct. henviser til, at deres aktiviteter er lukket ned.

Figur 1: Årsager til at være stoppet med at dyrke sport og motion (pct.)

 

Figuren viser andelen af voksne, der har angivet ’Min aktivitet er lukket ned pga. coronarestriktioner’ og ’Jeg har ikke overskud til det’ som årsag til, at de er stoppet med at dyrke sport og motion. Blandt dem, der dyrkede sport og motion i september 2020, men som ikke gjorde det i februar 2021 (n=183) samt dem, der dyrkede sport og motion i februar 2021, men som ikke gør det i april (2021 (n=85).

”Det forstærker desværre den tendens, som vi så antydninger af i den seneste undersøgelse. Nemlig, at de effekter, som krisen har på det mentale helbred, også ser ud til at slå igennem i idrætten. Det bliver derfor interessant at se, om folk vender tilbage til deres normale aktiviteter, når idrætsforeninger og fitnesscentre får lov at genåbne, eller om det manglende overskud virkelig har fået taget i folk,” siger Mette Eske.

Mænd og ældre over 60 år er mest vedholdende

Zoomer man yderligere ind på den gruppe af danskere, der er stoppet med at dyrke sport og motion (29 pct.) er der sket et interessant skifte. Mens der i februar var en lige repræsentation af mænd og kvinder, er der nu for første gang en reel forskel mellem kønnene. I april-undersøgelsen består gruppen af de frafaldne danskere nemlig i højere grad af kvinder end af mænd.

”Det kunne altså tyde på, at mænd i højere grad end kvinder så småt er begyndt at vende tilbage til deres normale sports- og motionsaktiviteter,” konkluderer Mette Eske.

Derudover viser undersøgelsen, at det særligt er de ældre over 60 år, som har genoptaget deres sports- og motionsaktiviteter, mens den omvendte tendens gør sig gældende for aldersgruppen 18-29-årige og 50-59-årige. Undersøgelsen viser dog, at det samtidig er i disse aldersgrupper, at der er kommet flest nye aktive til (se figur 2).

Figur 2: Andelen af nye aktive i september 202 samt februar og april 2021 fordelt på alder (pct.)

Figuren viser andelen, der dyrker sport og motion i henholdsvis september 2020 samt februar og april 2021, men ikke gjorde det FØR coronakrisen (september 2020, n=435; februar 2021, n=368; april 2021, n=345) fordelt på alder.

”Alt i alt har den overordnede idrætsdeltagelse ikke rykket sig betydeligt, men tallene viser samtidig, at der er sket forskydninger på tværs af de nye aktive og dem, der er stoppet med at dyrke sport og motion,” siger Mette Eske.

Analytiker

Mette Eske

Corona, idrætsvaner, trends og tendenser

Download notat 5

Kvinde løber. Foto: GettyImages/Georgijevic
Idan Udgivelse april 2021

Danskernes motions- og sportsvaner under endnu en gradvis genåbning. Notat 5: Fortsat lang vej til normalt aktivitetsniveau

Læs lignende nyheder

Kvinde løber i København
Idan Artikel 03.10.2023
Efter coronakrisen: Idrætsbilledet har ændret sig, og det har gruppen af aktive også
dame der løber
Idan Artikel 20.04.2023
Ny coronaundersøgelse: Mere end halvdelen af den voksne befolkning har skiftet idrætsvaner, siden coronakrisen startede
Folk der løber i en park
Idan Artikel 13.03.2023
Idan undersøger, om coronakrisen har bidt sig fast i danskernes idrætsvaner efter, at samfundet er vendt tilbage til normalen
Mand til crossfit laver step ups på kasse
Idan Artikel 01.11.2021
Idrætsdeltagelsen er på vej op, efter at idrætsfaciliteterne er åbnet igen
Små børn på rulleskøjter
Idan Artikel 13.04.2021
Idrætsforeninger mistede medlemmer i 2020, men flere var aktive andre steder
Idan Artikel 12.04.2021
Webinar: Danskernes idrætsvaner før, under og efter coronakrisen
To kvinder går tur i sneen
Idan Artikel 12.02.2021
Idrætsdeltagelsen er mindre påvirket nu end under den første nedlukning
Kvinde løber i skoven
Idan Artikel 29.09.2020
Nye aktive trækker idrætsdeltagelsen op efter genåbningen
Kvinder træner i haven
Idan Kommentar 18.08.2020
Coronanedlukningen har påvirket danskernes idrætsvaner på godt og ondt
Fodboldbane med sprit
Idan Artikel 06.07.2020
Coronakrisen påvirker stadig danskernes idrætsvaner
Mand med telefon i fitnesscenter
Idan Artikel 27.05.2020
Sociale medier kan fastholde medlemmerne i idrætsforeninger
Kvinde laver hjemmetræning
Idan Artikel 26.05.2020
Danskerne ser optimistisk på egne motions- og sportsvaner efter coronanedlukningen

Læs mere om temaet

Fitness
Idan Tema

Idrætsvaner