Idan Artikel 13.04.2021

Idrætsforeninger mistede medlemmer i 2020, men flere var aktive andre steder

Idrætsforeningerne mistede 89.613 medlemmer i 2020 – typisk børn i fodboldklubber, gymnastikforeninger og svømmeklubber. Men undersøgelser fra Idrættens Analyseinstitut viser, at børn har organiseret egne aktiviteter i stedet, og flere voksne, som før var inaktive, i dag dyrker motion og potentielt kan være nye foreningsmedlemmer.

Coronakrisen har vendt op og ned på de flestes hverdag i 2020. Det gælder også for de cirka 11.500 lokale idrætsforeninger, hvor restriktioner og nedlukninger har skudt ’plejer’-begrebet til hjørne. Idrættens Analyseinstitut (Idan) kunne tilbage i december melde om en nedgang i danskernes idrætsdeltagelse, og det ser nu også ud til at afspejle sig i idrætsforeningernes medlemstal.

DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund har netop offentliggjort tallene for 2020, og optællingen viser, at de danske idrætsforeningerne har mistet næsten 90.000 medlemmer, hvilket svarer til en medlemstilbagegang på 3,89 procent.

I DIF og DGI er man dog lettede over, at tilbagegangen ikke er større trods de svære vilkår i 2020.

”I DGI og DIF er der stor glæde over, at langt størstedelen af medlemmerne har holdt fast i deres medlemskab og betalte kontingent i 2020, selvom idrætsforeningerne i 2020 i perioder var lukket ned og stort set hele året var underlagt forskellige restriktioner. Den opbakning er afgørende for, at danskerne igen bliver mere aktive i idrætsforeningerne,” skriver de i en pressemeddelelse.

Medlemstilbagegangen matcher danskernes motionsvaner

Men det er ikke som nævnt ikke alle, der har beholdt deres medlemskaber. Det gælder især medlemmer af fodboldklubber, gymnastikforeninger og svømmeklubber, hvor den største andel af udmeldelser er sket blandt børn i alderen 0-12 år.

Men selvom DIF og DGI er bekymrede for danskernes trivsel og folkesundheden generelt, kan tallene fra Idans undersøgelser af idrætsdeltagelsen under coronakrisen og Danskernes motions- og sportsvaner 2020 måske give en smule ro i maven.

For selvom danskernes overordnede idrætsdeltagelse er faldet fra 83 pct. blandt børn (7-15 år) og 61 pct. blandt voksne (16 år +) i 2016 til henholdsvis 80 pct. og 57 pct. i 2020, så viser den seneste undersøgelse, at både børn og voksne har dyrket flere forskellige aktiviteter i 2020, end de gjorde i 2016.

Samtidig viser undersøgelsen, at trods et fald i aktiviteter dyrket i foreningsregi blandt børn i alderen 7-15 år, så er der sket en vækst i antallet af børn, som kombinerer aktiviteter i foreninger med aktiviteter, de selv organiserer.

”Det tyder altså på, at det ikke er alle, der helt har lagt motionen på hylden, men at de i stedet dyrker motion på egen hånd som erstatning for deres foreningsaktiviteter i perioderne med nedlukninger af det organiserede idrætsliv,” siger Mette Eske, analytiker i Idan.

Nogle er faldet fra, men der er potentiale for flere medlemmer

Medlemstallene viser sort på hvidt, at 90.000 har meldt sig ud, men skal man se på det i et fremtidsperspektiv, så lægger Mette Eske vægt på, at der også er en stor del af danskerne som rent faktisk er begyndt at dyrke sport og motion under coronakrisen.

”Det er selvfølgelig bekymrende, at der er en stor del af danskerne, som er stoppet med at dyrke sport og motion, men vores coronaundersøgelse, som blev lavet under den anden nedlukning, viste samtidig, at 27 pct. af dem, der ikke dyrkede sport og motion før coronakrisen, nu er begyndt på det. Det handler for mange om, at de gerne vil forbedre deres helbred, at de har fået større overskud eller ser det som en god mulighed for at komme ud,” forklarer hun.

Den gruppe kan man ifølge Mette Eske se som potentielle kommende foreningsmedlemmer.

”Lige nu er foreningerne stadig underlagt restriktioner, men hvis foreningerne kan formå at fange de her nye aktive, når vi er tilbage til normale tilstande, så er der faktisk mulighed for at få nogle helt nye medlemmer ind i foreningen. Hvis man så samtidig kan få de mistede medlemmer tilbage, så tegner det godt for fremtiden, men det kræver selvfølgelig en indsats,” siger hun.

Det helt store spørgsmål er, hvilke vaner der hænger ved, og hvilke der er gået tabt under coronakrisen, men det vil Idan kaste et lys over, når coronakrisen er drevet over og restriktionerne lettet, forklarer Mette Eske.

Til den tid vil Idan følge op med nye målinger af idrætsvanerne, og inden længe kommer der også en dugfrisk måling, der vil kigge på idrætsdeltagelsen under den første delvise genåbning i 2021.

I DIF og DGI er visionen hvert fald klar: børn og unge skal tilbage i foreningerne. De har samtidig fokus på den lange bane, hvor de sammen med kommuner og andre organisationer vil tage hånd om dem, der har behov for ekstra støtte og motivation for at komme tilbage i de gode vaner, fremgår det af pressemeddelelsen.

Læs mere om 2020-medlemstallene på DIF's hjemmeside.

Læs lignende nyheder

Kvinde løber i København
Idan Artikel 03.10.2023
Efter coronakrisen: Idrætsbilledet har ændret sig, og det har gruppen af aktive også
dame der løber
Idan Artikel 20.04.2023
Ny coronaundersøgelse: Mere end halvdelen af den voksne befolkning har skiftet idrætsvaner, siden coronakrisen startede
Folk der løber i en park
Idan Artikel 13.03.2023
Idan undersøger, om coronakrisen har bidt sig fast i danskernes idrætsvaner efter, at samfundet er vendt tilbage til normalen
Mand til crossfit laver step ups på kasse
Idan Artikel 01.11.2021
Idrætsdeltagelsen er på vej op, efter at idrætsfaciliteterne er åbnet igen
Kvinde er forpustet efter løn
Idan Artikel 27.04.2021
Flere danskere dropper motionen på grund af manglende overskud
Idan Artikel 12.04.2021
Webinar: Danskernes idrætsvaner før, under og efter coronakrisen
To kvinder går tur i sneen
Idan Artikel 12.02.2021
Idrætsdeltagelsen er mindre påvirket nu end under den første nedlukning
Kvinde løber i skoven
Idan Artikel 29.09.2020
Nye aktive trækker idrætsdeltagelsen op efter genåbningen
Kvinder træner i haven
Idan Kommentar 18.08.2020
Coronanedlukningen har påvirket danskernes idrætsvaner på godt og ondt
Fodboldbane med sprit
Idan Artikel 06.07.2020
Coronakrisen påvirker stadig danskernes idrætsvaner
Mand med telefon i fitnesscenter
Idan Artikel 27.05.2020
Sociale medier kan fastholde medlemmerne i idrætsforeninger
Kvinde laver hjemmetræning
Idan Artikel 26.05.2020
Danskerne ser optimistisk på egne motions- og sportsvaner efter coronanedlukningen

Læs mere om temaet

Fitness
Idan Tema

Idrætsvaner