Idan Artikel 08.03.2022

Skræddersyede løsninger kan give personer med særlige behov et aktivt fritidsliv

Markant færre danskere med særlige behov og personer med handicap har et aktivt fritidsliv sammenholdt med øvrige målgrupper. Hvis den udvikling skal vendes, er der behov for skræddersyede løsninger og arbejde på tværs af forvaltningsområder, konkluderede deltagerne på et netværksmøde i Idan Forum.

Borgere med særlige behov og personer med handicap er markant mindre aktive med idræt, sport eller motion i fritiden end andre målgrupper. Mens knap to ud af tre voksne danskere uden funktionsnedsættelse normalt er aktive med idræt, sport eller motion, gælder det kun knap hver anden borgere med funktionsnedsættelse. Ser man på de mest funktionsnedsatte målgrupper, er idrætsdeltagelsen endnu lavere. Det er et samfundsmæssigt problem, fordi tæt på hver tredje voksne dansker har en funktionsnedsættelse.

Spørgsmålet om, hvordan flere borgere med særlige behov eller personer med handicap kan inkluderes i aktive fællesskaber, var derfor omdrejningspunktet for et netværksmøde i Idan Forum, som fandt sted på Musholm 1. marts. 30 personer fra kommuner, idrætsråd, specialforbund, vidensinstitutioner og iværksættere deltog i mødet, som bød på oplæg fra Idan, Vejle Kommune, Parasport Danmark, specialsport.dk, Move United og Bexcom.

Godt 30 personer fra kommuner, idrætsråd, specialforbund, vidensinstitutioner og iværksættere deltog i netværksmødet. Foto: Idan

Skræddersyede helhedsorienterede løsninger

En af hovedpointerne fra netværksmødet var, at målgrupper med særlige behov har behov for skræddersyede tilbud. Det har man i Vejle Kommune forsøgt at imødekomme ved at gå nye veje. Kommunen har haft succes med at arbejde med helhedsorienterede løsninger, der ofte går på tværs af de kommunale forvaltninger og involverer flere aktører. Det er lykkedes at involvere forvaltninger, der ikke normalt arbejder med idræt, men har den daglige kontakt med målgruppen, og derudover har kommunen skabt et Parasportsråd, der er et politisk udvalg, som kan sætte handling bag visionen om at være parasportens hovedstad.

Peder Wittendorf Tind fra Vejle Kommune fortalte om indsatsen for at blive parasportens hovedstad. Foto: Idan

Parasport Danmark, som er en erfaren aktør på området, ser stigende interesse fra mange specialforbund i forhold til at skabe tilbud for målgrupper med særlige behov, men de er samtidig også ret skeptiske – eller realistiske? – i forhold til potentialerne i praksis. På netværksmødet stillede de for eksempel spørgsmålet, hvor meget man kan inkludere borgere med særlige behov uden, at det går ud over oplevelsen for dem, som er i  eksisterende idrætsfællesskaber?

To aktører - specialsport.dk og Move United – er private initiativer, der har set et behov og handlet på det. Specialsport.dk er en non-profit organisation, der hjælper børn og unge med særlige behov og handicap til et aktivt foreningsliv ved for eksempel at finde frem til den rette sport eller give dem en frivillig følgeven. Specialsport.dk ser mange tilbud for borgere med funktionsnedsættelse, men også, at tilbuddene ikke altid formår at imødekomme behov for personlig hjælp, tilpasning eller dialog, som er afgørende for målgruppen. Specialsport.dk har erfaret, at proaktive indsatser, der hjælper sårbare borgere til at se muligheder i stedet for begrænsninger, kan sætte skub i idrætsdeltagelsen.

Frivillige trænere og instruktører italesættes ofte som en begrænsning for foreningsidrætten, og i det lys er det interessant, at det på kort tid er lykkedes Move United at få 2.500 frivillige til at melde sig som løbere og guider for blinde og svagtseende. Tilgængelighed for frivillige via en app, konkrete opgaver og muligheden for at hjælpe andre og selv få motion og fællesskab, synes at være en cocktail, der giver mening for frivillige.

Design man ikke lægger mærke til

Dagen satte også fokus på universelt design og potentialet i at skabe lokale mødesteder, hvor man kan være en del af et aktivt fællesskab uanset, om man har en funktionsnedsættelse eller ej.

Dagens vært på Musholm forklarede, at det essentielle i universelt design er, at det er tilgængeligt, hvis man har brug for det, og hvis ikke, så lægger man faktisk ikke mærke til det. Det kunne blive en interessant debat i mange idrætsforeninger, fritidsforvaltninger og faciliteter i Danmark at tage aktivt stilling til universelt design – både i de fysiske rammer og i organiseringen af idrætstilbud.

På netværksmødet pegede Idan på, at der lokalt er behov for at have tilbud på hele kontinuummet fra meget specialdesignede tilbud til helt integrerede almene tilbud. Men at alle aktører nok ikke hver især kan eller skal rumme det hele.

Idans chefanalytiker, Maja Pilgaard, holdt oplæg om centrale tendenser i forhold til barrierer og tilgængelighed i sårbare målgruppers deltagelse i idræt, sport og motion. Foto: Idan

Næste arrangement

Næste netværksmøde i Idan Forum bliver torsdag 5. maj hos foreningen Purhus IF, som ligger i Asferg ved Randers. Her zoomer vi ind på deltagelse i idræt og motion for de mindste og deres forældre. Vi sender nærmere information og tilmeldingslink til netværksmødet sidst i marts.

Læs lignende nyheder

Idan Forum netværksmøde
Idan Artikel 06.12.2023
Idan Forum lukker, og i stedet lancerer Idan nye temadage og webinarer
Søndermarken
Idan Artikel 30.11.2023
LOA: Bedre viden om brugernes behov kan give socialt bæredygtige faciliteter
Per Rud, sportsdirektør
Idan Artikel 14.03.2023
Fodboldprojekt i Køge: Vi vil være en klub for de fleste og de bedste
Idan Forum
Idan Artikel 20.12.2022
Idan Forum er klar med programmet for 2023