Idan Artikel 13.05.2019

Stort forskningsprojekt undersøger motiver og barrierer for idrætsdeltagelse

Et forskningsprojekt, der omfatter hele 400.000 borgere fra samtlige kommuner, skal give ny viden om motivation og barrierer for deltagelsen i idræt og fysisk aktivitet. Målet er at gøre det lettere at skræddersy tilbud, der får flere til at bevæge sig.

Skrevet af: Jonna Toft

Hvad motiverer folk til at være fysisk aktive og dyrke idræt? Og hvad betyder de muligheder, de har for at være fysisk aktive, for deres motivation?

Det vil et nyt forskningsprojekt på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet (SDU) afdække i en kortlægning, som inddrager 400.000 borgere i samtlige kommuner i landet.

’Danmark i bevægelse – motiver og muligheder’ er den største undersøgelse på feltet nogensinde, og den er støttet med 12 mio. kr. fra Nordea-fonden.

”Den store mængde data, der indsamles, vil give staten, kommunerne, organisationerne og andre aktører på området en detaljeret viden om, hvordan forskellige borgere motiveres af forskellige muligheder og dermed være et værdifuldt værktøj til at prioritere og planlægge fremtidens indsatser for at skabe et ’Danmark i Bevægelse’,” skriver SDU i en pressemeddelelse.

Kobler data sammen til ny viden

Undersøgelsen kobler data om adfærd og motiver med data om de muligheder for fysisk aktivitet og idræt, som findes i de enkelte danske kommuner. På den måde skal det være muligt at lave et Danmarkskort over potentialet for at få flere danskere i gang med at være mere fysisk aktive.

De nuværende undersøgelser viser, at tilbøjeligheden til at være fysisk aktiv og dyrke idræt hænger sammen med mulighederne for bevægelse og en række generelle personafhængige faktorer. Blandt andet har køn, alder, uddannelsesniveau, jobsituation, familieliv og udbuddet af faciliteter eller ’steder’ til fysisk aktivitet og idræt vist sig at have betydning for bevægelsesvanerne.

Men det forklarer ikke, hvorfor nogle danskere bevæger sig, mens andre ikke gør. Selv kommuner, der har et bredt udbud af faciliteter til fysisk aktivitet og idræt, har en betydelig andel af fysisk inaktive borgere. Der er altså en mangel på viden om, hvad der motiverer nogle danskere til at bevæge sig, og hvad der får andre til at fravælge enhver form for bevægelse, skriver SDU.

Med projektet vil forskerne opnå dybere viden om og indsigt i voksnes bevægelsesvaner, og hvilken betydning motiver og muligheder har for de forskellige bevægelsesformer. En sådan viden kan give et mere solidt grundlag, når der udvikles politikker og designes målrettede initiativer for at få danskerne til at være mere fysisk aktive.

Bjarne Ibsen, professor ved Institut for Idræt og Biomekanik ved SDU, leder forskerne bag projektet, og han inviterer til et tæt samarbejde med kommuner og idrætsorganisationer:

”Vi ønsker at gennemføre undersøgelsen i alle landets kommuner, så hver kommune får en viden om borgernes bevægelsesvaner, og hvor de kan sætte ind for at skabe mere fysisk bevægelse,” fortæller han på SDU’s hjemmeside.

Flerdelt forskningsprojekt

Projektet omfatter en forskningsdel bestående af flere sammenhængende undersøgelser og en formidlingsdel, hvor resultaterne af undersøgelserne formidles direkte til alle deltagende kommuner og den bredere offentlighed.

I forskningsdelen indgår bl.a. en spørgeskemaundersøgelse blandt et bredt udsnit af den voksne danske befolkning. I alt inviteres cirka 400.000 danskere til at besvare et digitalt spørgeskema, hvoraf SDU forventer svar fra mindst 150.000.

Dertil kommer to kvalitative interviewundersøgelser og en registrering af 1.500 danskeres bevægelsesvaner ved brug af bevægelsesmålere og GPS suppleret med deltagernes egne optegnelser.

Hele undersøgelsen gennemføres over en periode på tre et halvt år fra 1. august 2019 til 31. december 2022.

Læs en kort beskrivelse af projektet hos SDU: Danmark i bevægelse – motiver og muligheder

Læs pressemeddelelsen fra SDU

Læs lignende nyheder

Unge mænd hold pause på tribune med basketball
Idan Artikel 16.04.2024
Støtte fra Trygfonden gør det muligt at udvide undersøgelse af danskernes idrætsvaner med fokus på ikke-idrætsaktive
Kvinder i fitness
Idan Podcast 23.01.2023
Danskernes motions- og sportsvaner: Sociale relationer (5:5)
Teenagere dyrker motion
Idan Kommentar 07.12.2022
Idrætsdanmark skal være bedre gearet til unges eksperimenter
SKAKO Concrete i Faaborg er i gang med medarbejdermotion.
Idan Artikel 05.12.2022
Funktionærer får flere motionstilbud på arbejdspladsen end (u)faglærte
Piger løber på gaden
Idan Artikel 03.11.2022
Unge i idrætten: Idrætsdeltagelsen falder, tidsforbruget stiger, og der eksperimenteres med mange idrætsaktiviteter
Folk der løber i en park
Idan Artikel 25.10.2022
Baggrundsrapport om idrætsvaner giver ny indsigt i sammenhængen mellem trivsel og idrætsdeltagelse
Oplæg på Idan Forum
Idan Artikel 10.05.2022
Når forældre er aktive i en forening, stiger chancen for, at deres børn også er det
Aarhus bugten
Idan Artikel 29.04.2022
Coronakrisen har slået hårdt til idrætten i Aarhus