Idan Artikel 21.01.2015

Team Danmark fastholder høj tilfredshed blandt støttede atleter og forbund

Tilfredsheden med Team Danmarks arbejde og service over for de danske eliteatleter og specialforbund er generelt høj. Det viser den årlige brugerundersøgelse som Idan og Mind The Customer har foretaget for Team Danmark. Der kan dog ikke identificeres målbare forbedringer i tilfredsheden siden sidste år.

Skrevet af: Rasmus Klarskov Storm
Nøgleord: Eliteidræt

På vegne af Team Danmark har Idrættens Analyseinstitut (Idan) i samarbejde med Mind the Customer (MTC) igen i 2014 målt de Team Danmark-støttede atleter og forbunds tilfredshed med Team Danmarks ydelser.

Brugerundersøgelsen er den anden af i alt fire årlige undersøgelser af tilfredsheden, og overordnet bekræfter brugerundersøgelsen i 2014 den relativt høje grad af tilfredshed, der er med Team Danmarks ydelser og virke blandt de støttede atleter og forbund, som også blev identificeret i 2013.

Gennemgående viser resultaterne, at der ikke er store udsving i tilfredsheden at spore under de enkelte hovedområder, som Team Danmark bistår med ydelser indenfor.

Ser man bort fra de økonomiske områder og jobområdet, hvor der, som i 2013, kan spores en vis grad af utilfredshed, ligger tilfredsheden overordnet på et højt niveau.

Få forbedringer siden sidste år

Selvom tilfredsheden med Team Danmark generelt er stor, kan der ikke i brugerundersøgelsens kvantitative data ses nogen målbare forbedringer i forhold til målingen for 2013.

Det hænger formentlig sammen med, at de ændringer, som Team Danmark har foretaget i sit støttekoncept, først kan måles efter noget tid.

Egentlige forbedringer på de målte områder slår først ud i øget tilfredshed på lidt længere sigt, og de kommende brugerundersøgelser i 2015 og 2016 må vise, om udviklingen går i den rigtige retning.

Resultaterne peger dog samtidig på, at der siden 2013 er udviklet en mere positiv grundtone i de samarbejdsrelationer, der er mellem Team Danmark og de støttede forbund og atleter.

Samarbejdet fungerer i reglen godt, og det knyttes sammen med en tiltagende positiv og åben kommunikation mellem Team Danmark og forbund og atleter.

Team Danmark roses herunder for deres nødvendige økonomiske bidrag til elitearbejdet, imødekommenhed, kompetence og velvilje til at gennemføre projekter.

Endvidere viser brugerundersøgelsen, at der er særlig høj tilfredshed med Team Danmark blandt de atleter, der er omfattet Team Danmarks særlige talentprogram.

Om rapporten

Brugerundersøgelsen af Team Danmarks service over for de støtte atleter og forbund gennemføres hvert år i en fireårig periode med henblik på at vurdere udviklingen i tilfredsheden. Undersøgelsen forestås af Idrættens Analyseinstitut i samarbejde med konsulentfirmaet Mind the Customer. Team Danmark er rekvirent.

Jeanette Ottesen, VM 2013. Foto: GettyImages/Clive Rose
Idan Udgivelse november 2014
Team Danmark brugerundersøgelse 2014

Læs lignende nyheder

Per Rud, sportsdirektør
Idan Artikel 14.03.2023
Fodboldprojekt i Køge: Vi vil være en klub for de fleste og de bedste
Team Danmark atlet
Idan Artikel 08.03.2023
Ny Idan-rapport giver indblik i Team Danmarks atleters trivsel og oplevelse af grænseoverskridende adfærd
ROC atleter til vinter-OL
Idan Kommentar 06.03.2023
En olympisk fred – på Ruslands betingelser?
Viktor Axelsen
Idan Artikel 02.02.2023
Trods store sportsresultater i 2022 er dansk konkurrenceevne i international eliteidræt svækket
Piger på løbebane
Idan Artikel 12.12.2022
Nyt studie: Symptomer på spiseforstyrrelse er udbredt i dansk eliteidræt
BMX-kører Simone Tetsche Christensen
Idan Artikel 20.10.2022
Idan måler trivsel og tilfredshed blandt Team Danmark-atleter
Gyldne sportspokaler
Idan Artikel 28.06.2022
Ny rapport afdækker, hvorfor finsk elitesport har tabt terræn internationalt
Stangspringer
Idan Artikel 21.06.2022
Medlemsforeninger oplever begrænset udbytte af at være med i Dansk Atletik

Læs mere om temaet

Mathias Gidsel spiller håndbold
Idan Tema

Dansk eliteidræt