Idan Artikel 21.01.2015

Team Danmark fastholder høj tilfredshed blandt støttede atleter og forbund

Tilfredsheden med Team Danmarks arbejde og service over for de danske eliteatleter og specialforbund er generelt høj. Det viser den årlige brugerundersøgelse som Idan og Mind The Customer har foretaget for Team Danmark. Der kan dog ikke identificeres målbare forbedringer i tilfredsheden siden sidste år.

Nøgleord: Eliteidræt

På vegne af Team Danmark har Idrættens Analyseinstitut (Idan) i samarbejde med Mind the Customer (MTC) igen i 2014 målt de Team Danmark-støttede atleter og forbunds tilfredshed med Team Danmarks ydelser.

Brugerundersøgelsen er den anden af i alt fire årlige undersøgelser af tilfredsheden, og overordnet bekræfter brugerundersøgelsen i 2014 den relativt høje grad af tilfredshed, der er med Team Danmarks ydelser og virke blandt de støttede atleter og forbund, som også blev identificeret i 2013.

Gennemgående viser resultaterne, at der ikke er store udsving i tilfredsheden at spore under de enkelte hovedområder, som Team Danmark bistår med ydelser indenfor.

Ser man bort fra de økonomiske områder og jobområdet, hvor der, som i 2013, kan spores en vis grad af utilfredshed, ligger tilfredsheden overordnet på et højt niveau.

Få forbedringer siden sidste år

Selvom tilfredsheden med Team Danmark generelt er stor, kan der ikke i brugerundersøgelsens kvantitative data ses nogen målbare forbedringer i forhold til målingen for 2013.

Det hænger formentlig sammen med, at de ændringer, som Team Danmark har foretaget i sit støttekoncept, først kan måles efter noget tid.

Egentlige forbedringer på de målte områder slår først ud i øget tilfredshed på lidt længere sigt, og de kommende brugerundersøgelser i 2015 og 2016 må vise, om udviklingen går i den rigtige retning.

Resultaterne peger dog samtidig på, at der siden 2013 er udviklet en mere positiv grundtone i de samarbejdsrelationer, der er mellem Team Danmark og de støttede forbund og atleter.

Samarbejdet fungerer i reglen godt, og det knyttes sammen med en tiltagende positiv og åben kommunikation mellem Team Danmark og forbund og atleter.

Team Danmark roses herunder for deres nødvendige økonomiske bidrag til elitearbejdet, imødekommenhed, kompetence og velvilje til at gennemføre projekter.

Endvidere viser brugerundersøgelsen, at der er særlig høj tilfredshed med Team Danmark blandt de atleter, der er omfattet Team Danmarks særlige talentprogram.

Om rapporten

Brugerundersøgelsen af Team Danmarks service over for de støtte atleter og forbund gennemføres hvert år i en fireårig periode med henblik på at vurdere udviklingen i tilfredsheden. Undersøgelsen forestås af Idrættens Analyseinstitut i samarbejde med konsulentfirmaet Mind the Customer. Team Danmark er rekvirent.

Jeanette Ottesen, VM 2013. Foto: GettyImages/Clive Rose
Idan Udgivelse november 2014
Team Danmark brugerundersøgelse 2014

Læs lignende nyheder

Male Swedish athlete
Idan Artikel 25.04.2024
Ny rapport: Invester mere og organiser eliteidrætten anderledes, hvis Sverige skal vinde medaljer
Female swimmer from Sweden
Idan Artikel 24.04.2024
New report: Invest more and organise elite sport differently for Sweden to win medals
Team Danmark atleter
Idan Artikel 20.03.2024
De fleste atleter trives, men over halvdelen har overvejet karrierestop
Jonas Vingegaard bliver hyldet
Idan Artikel 20.02.2024
Dansk elitesport er tilbage på sporet, og udsigter til medaljer ved OL i Paris er positive
Emma Aastrand Jørgesen
Idan Kommentar 11.09.2023
Dansk konkurrenceevne i international eliteidræt er udfordret. Men hvorfor er medaljer vigtige?
Sofie Heby Pedersen
Idan Artikel 05.09.2023
Idan evaluerer samarbejdet med Team Danmark om talentudvikling i Aalborg Kommune
Svensker spiller curling
Idan Artikel 23.08.2023
Idan evaluerer det svenske elitesportssystem og dets konkurrenceevne
Team Danmark atleter
Idan Artikel 26.06.2023
Dilemma: Bør Team Danmark fokusere på kortsigtede resultater eller tidlig talentudvikling?

Læs mere om temaet

Mathias Gidsel spiller håndbold
Idan Tema

Dansk eliteidræt