Idan

Idan måler tilfredsheden med Team Danmarks støttekoncept og Team Danmark atleternes trivsel

Også i 2022 skal Idan måle Team Danmarks atleternes tilfredshed med Teams Danmarks støttekoncept. Arbejdet med at måle atleternes trivsel fortsætter også.

Team Danmark arbejder for at udvikle dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde og med emner som dual career, talentarbejde og ikke mindst sportslige ekspertydelser i form af for eksempel fysioterapi, fysisk træning og sportspsykologi.

Disse områder er en del af de ydelser, som indgår i Team Danmarks støttekoncept. Siden 2013 har Idrættens Analyseinstitut fulgt Team Danmarks arbejde og gennemført målinger af atleternes tilfredshed med støttekonceptet i form af en såkaldt brugerundersøgelse.

2022 bliver ingen undtagelse, da Team Danmark har valgt at forlænge samarbejdet og bedt Idan om at gentage brugerundersøgelsen. Ligesom i 2021 vil brugerundersøgelsen fokusere på udvalgte spørgsmål om blandt andet den overordnede tilfredshed med Team Danmarks støttekoncept, adgangen til og kvaliteten af sportslige ekspertydelser og tilfredshed med træningsfaciliteterne.

Brugerundersøgelsen bliver suppleret med en decideret trivelsundersøgelse, der sætter fokus på livet som Team Danmark atlet og forholdet mellem atleter, trænere, ledere og stab.

Trivselsundersøgelsen blev lavet for første gang i 2021, og de fleste af spørgsmålene fra sidste år vil blive gentaget i dette års undersøgelse. Det giver mulighed for at måle udviklingen i både tilfredshed med Team Danmarks støttekoncept samt atleternes trivsel.  

Spørgsmålene i trivselsundersøgelsen skal give et overordnet billede af danske Team Danmark-atleters trivsel med udgangspunkt i en nuanceret model om mental sundhed og trivsel, som er udviklet af Team Danmarks stab af sportspsykologer.

Undersøgelsen forventes afsluttet i begyndelsen af 2023.

Analyse- og forskningschef, ph.d.

Rasmus K. Storm

Sportsevents, eliteidræt, sportsøkonomi

Find 2022-undersøgelserne

Team Danmark atleter
Idan Udgivelse marts 2023
Team Danmark atletundersøgelse 2022
Team Danmark atlet
Idan Udgivelse marts 2023
Team Danmark trivselsundersøgelse 2022