Idan Udgivelse, marts 2024

Team Danmark trivselsundersøgelse 2023

Denne rapport søger at give et overordnet billede af danske Team Danmark-atleters trivsel med udgangspunkt i en nuanceret model om mental sundhed og trivsel, som er udviklet af Team Danmarks stab af sportspsykologer. Det er den tredje af sin slags og en opfølger til 2022-udgaven.

Nøgleord: Eliteidræt
Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: Team Danmark
Antal sider: 38
ISBN: 978-87-94468-11-4

Læs nyheden

Team Danmark atleter
Idan Artikel 20.03.2024
De fleste atleter trives, men over halvdelen har overvejet karrierestop

Download atletundersøgelsen

Team Danmark atleter
Idan Udgivelse marts 2024
Team Danmark atletundersøgelse 2023

Find tidligere undersøgelser på temasiden

Mathias Gidsel spiller håndbold
Idan Tema

Dansk eliteidræt