Idan Udgivelse, marts 2024

Team Danmark atletundersøgelse 2023

Denne rapport giver et indblik i tilfredsheden med Team Danmarks arbejde i forhold til de atleter, som er omfattet af Team Danmarks støttekoncept. Dette års måling fokuserer på spørgsmål vedrørende atleternes overordnede tilfredshed, sportslige ekspertydelser, teknologi, faciliteter og job/uddannelse. Dette er den 9. måling siden 2013.

Nøgleord: Eliteidræt
Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: Team Danmark
Antal sider: 17
ISBN: 978-87-94468-12-1

Download trivselsundersøgelsen

Team Danmark atleter
Idan Udgivelse marts 2024
Team Danmark trivselsundersøgelse 2023

Læs nyhed om undersøgelsen

Team Danmark atleter
Idan Artikel 20.03.2024
De fleste atleter trives, men over halvdelen har overvejet karrierestop

Find tidligere undersøgelser på temasiden

Mathias Gidsel spiller håndbold
Idan Tema

Dansk eliteidræt