Andre Udgivelse, oktober 2000

Den danske subelites vilkår år 2000 – bind III

Bilag til rapportens spørgeskemaundersøgelse. Herudover interviewudskrifter og andet materiale indsamlet til undersøgelsen.

Åbn rapport
Udgiver: Roskilde Universitetscenter
Rekvirent: Team Danmark
Antal sider: 219