Idan Udgivelse, februar 2022

Motions- og sportsvaner i Aarhus Kommune

I slutningen af 2020 foretog Idrættens Analyseinstitut (Idan) den seneste landsdækkende undersøgelse af danskernes motions- og sportsvaner. Undersøgelsen ’Danskernes motionsog sportsvaner 2020’ er en opfølgning på tidligere undersøgelser fra 2007, 2011 og 2016, der blandt andet giver et billede af, hvor mange danskere der dyrker sport og motion, hvilke aktiviteter de dyrker, og hvordan aktiviteterne bliver organiseret.

Dette notat zoomer ind på aarhusianernes idrætsvaner og sammenligner blandt andet resultaterne med resten af landet. Notatet giver et overblik over valget af aktiviteter samt organiseringsformer.

Nøgleord: Motionsidræt
Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: Aarhus Kommune
Antal sider: 46
ISBN: 978-87-93784-72-7 (pdf)

Læs nyheder om undersøgelsen

Aarhus bugten
Idan Artikel 29.04.2022
Coronakrisen har slået hårdt til idrætten i Aarhus

Find flere udgivelser fra undersøgelsen 'Danskernes motions- og sportsvaner 2020'

Folk dyrker crossfit udenfor. Foto: GettyImages
Idan Udgivelse december 2020
Status på danskernes idrætsdeltagelse 2020. Notat 1 i 'Danskernes motions- og sportsvaner 2020'
Kvinder i skov. Foto: GettyImages/petriartturiasikainen
Idan Udgivelse marts 2021
Danskernes aktivitetsvalg og organisering i 2020. Notat 2 i 'Danskernes motions- og sportsvaner 2020'
Folk løber i skov. Foto: Getty Images/skynesher
Idan Udgivelse november 2021
Danskernes brug af faciliteter og steder til idræt. Notat 3 i ’Danskernes motions- og sportsvaner 2020’
Drenge spiller fodbold. Foto: JulieanneBirch
Idan Udgivelse december 2021
Idræt blandt 3-6-årige børn. Notat 4 i Danskernes motions- og sportsvaner 2020
Piger spiller fodbold
Idan Udgivelse februar 2022
Motions- og sportsvaner i Aarhus Kommune
Ældre mand styrketræner. Foto: GettyImages/nd3000
Idan Udgivelse september 2021
Ældres motions- og sportsvaner 2020

Læs mere om temaet

Fitness
Idan Tema

Idrætsvaner