Idan Udgivelse, februar 2022

Motions- og sportsvaner i Aarhus Kommune

I slutningen af 2020 foretog Idrættens Analyseinstitut (Idan) den seneste landsdækkende
undersøgelse af danskernes motions- og sportsvaner. Undersøgelsen ’Danskernes motionsog sportsvaner 2020’ er en opfølgning på tidligere undersøgelser fra 2007, 2011 og 2016, der
blandt andet giver et billede af, hvor mange danskere der dyrker sport og motion, hvilke
aktiviteter de dyrker, og hvordan aktiviteterne bliver organiseret.

Dette notat zoomer ind på aarhusianernes idrætsvaner og sammenligner blandt andet resultaterne med resten af landet. Notatet giver et overblik over valget af aktiviteter samt organiseringsformer.

Nøgleord: Motionsidræt
Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: Aarhus Kommune
Antal sider: 46
ISBN: 978-87-93784-72-7 (pdf)

Læs nyheder om undersøgelsen

Aarhus bugten
Idan Artikel 29.04.2022
Coronakrisen har slået hårdt til idrætten i Aarhus