Idan Forum netværksmøde i Purhus IF

Torsdag den 5. maj inviterede Idan Forum til netværksmøde hos Purhus IF, hvor idræt for de mindste og deres forældre blev sat under lup.

Den 5. maj bød Idan Forum i samarbejde med Purhus IF til årets andet netværksmøde. Purhus IF har gennem en årrække arbejdet målrettet for at øge sundheden i lokalområdet og har blandt andet tilbud for de mindste og deres forældre. Purhus-projektet blev derfor brugt som anledning til at sætte betydningen af en tidlig indsats til debat, og netværksmødet søgte svar og løsninger på, hvordan vi får gjort flere småbørnsforældre aktive med idræt og bevægelse.

Dagen bød blandt andet på oplæg fra:

  • Purhus IF, som har sat sig for at forandre sundheden i lokalområdet og gennemfører en række konkrete initiativer, der udover et generelt sundheds-, trivsels- og bevægelsesfokus har til formål at introducere børn og deres forældre for – og fastholde dem i – foreningsfællesskaber. Vi hørte mere om baggrunden for indsatsen og for arbejdet med at tage et ansvar for den lokale sundhed samt de potentialer, udfordringer og dilemmaer, det fører med sig.

  • Christine Winding-Lauritzen, der er foreningsudvikler i Beder-Malling Idrætsforening, som har ca. 3.000 medlemmer og har som kerneformål at få så mange i lokalområdet som muligt til at være en del af foreningen. Christine Winding-Lauritzen har de seneste år været tilknyttet foreningen som foreningsudvikler, og hun fortalte om potentialer og dilemmaer i arbejdet med at få voksne ud af hængekøjen.

  • Idrættens Analyseinstitut: Nye tal fra Idan viser, at 3-6-årige er glade for bevægelse og idræt, og at deres relativt høje idrætsdeltagelse forbliver uændret, selvom deres forældre ikke motionerer. Samtidig viser undersøgelser, at småbørnsforældrene hører til de mindst idrætsaktive danskere og det udfordrer deres sundhed. Tallene blev sat under lup og der blev diskuteret løsninger på, hvordan flere danskere (børn som forældre) kan fastholdes i idræts- og bevægelsesaktiviteter. 

Formålet med oplæg og indlæg var at bringe forskellige perspektiver i spil, men også at bringe deltagernes egne erfaringer og praksis i spil. Derfor var der i løbet af dagen god tid til debat og refleksion på tværs af deltagere og oplægsholdere. 

Inviter én deltager fra dit netværk

Som noget særligt havde vi samarbejde med Samfonden fået mulighed for at stille en række gratis pladser til rådighed. Det kunne være til foreninger og andre aktører, der arbejder med en eller flere af målgrupperne.

Netværksdagen blev afholdt hos Purhus IF i Asferg ved Randers den 5. maj.

Adresse: Purhus IF i Træningshuset, Søndergade 17B, 8990 Fårup.

Program

9.30-10.00: Ankomst og let morgenbrød, kaffe og the

10.00-12.00: Vidensspor med oplæg fra Idan og involvering af medlemmernes egen praksis. Oplæg fra Idan og Purhus IF.

12.00-13.00: Frokost – og frivillig rundvisning i Træningshuset

13.00-15.00: Input og debat om initiativer for de yngste børn og forældremålgruppen. Oplæg fra Christine Winding-Lauritzen, foreningsudvikler Beder-Malling Idrætsforening

15.00: Tak for i dag

Er du endnu ikke medlem af Idan Forum, men er du interesseret i et medlemskab, så kontakt Peter Forsberg, der er projektleder på Idan Forum.

Mail: peter.forsberg@idan.dk 
Mobil: +45 4088 5279

Læs mere om Idan Forums netværksmøder i 2022

kampråb
Idan Forum netværksmøde: Fokus på frivillighed (8. november 2022)
Børn der danser
Idan Forum netværksmøde: Kampen om kommunernes gunst (25. august 2022)
Barn laver gymnastik
Idan Forum netværksmøde: Idræt og aktive fællesskaber for særlige målgrupper (1. marts 2022)

Læs mere om Idan Forum