Idan Artikel 12.12.2019

Idan evaluerer Team Danmarks ordning for ungdomsuddannelser

Forbedrer det præstationerne i skolen, hvis elever, der dyrker eliteidræt, får ekstra støtte og længere studietid? Og gør det dagligdagen mere overskuelig? Det skal en ny evaluering af den såkaldte Team Danmark-ordning undersøge.

Skrevet af: Cecilie Hedegaard Bak

Træning alle ugens dage, stævner hver weekend og træningssamlinger med landsholdet. Sådan kan kalenderen nemt se ud for mange elitesportsudøvere. Og det kan umiddelbart lyde uoverskueligt, hvis man ved siden af skal gennemføre sin ungdomsuddannelse. For at gøre det lettere for eleverne at balancere mellem deres uddannelse og sport, oprettede Team Danmark i 1988 derfor en såkaldt ’Team Danmark-ordning’.

Konkret betyder ordningen på de gymnasiale ungdomsuddannelser, at ’sportsligt godkendte’ elever har mulighed for at forlænge deres uddannelse med et år, at få tilbudt supplerende undervisning samt fleksibilitet i forbindelse med afholdelse af eksamener.

Udover ordningen for gymnasiale ungdomsuddannelser har der siden 2017 også eksisteret en prøveordning på erhvervsuddannelserne, som udløber 31. december 2019, men som forventes at blive forlænget til 2020.

Team Danmark ønsker en ordning, der fungerer og støtter på den bedst mulige måde, og har derfor nu bedt Idrættens Analyseinstitut (Idan) om at evaluere ordningen med henblik på at kunne foretage justeringer og forbedringer.

For at kunne foretage en evaluering udsender Idan spørgeskemaer til nuværende og tidligere sportsligt godkendte elever. Eleverne vil blive spurgt, hvordan de har gjort brug af ordningen, om den har lettet deres dagligdag, og om de har oplevet nogle problemstillinger med at benytte ordningen. Ud fra svarene vil Idan blandt andet se på, om der er forskel i svarene f.eks. afhængigt af, om eleverne går på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse.

Idan vil også sende spørgeskemaer ud til rektorer, lærere og Team Danmark-koordinatorer samt foretage kvalitative interviews for at skabe indsigt i de styrker og svagheder, der måtte være i forhold til den måde, ordningerne fungerer på nu.

Endelig vil evalueringen se på, om ordningen har en effekt på elevernes sportslige niveau, deres fastholdelse i både elitesport og uddannelse samt deres faglige præstationer på uddannelsen. Sidstnævnte vil blive sammenlignet med ’almindelige’ elevers præstationsevne.

Evalueringen forventes færdig ultimo april 2020.

Analyse- og forskningschef, ph.d.

Rasmus K. Storm

Sportsevents, eliteidræt, sportsøkonomi

Læs mere om Idans undersøgelser på eliteidrætsområdet

Mathias Gidsel spiller håndbold
Idan Tema

Dansk eliteidræt

Se lignende artikler

Per Rud, sportsdirektør
Idan Artikel 14.03.2023
Fodboldprojekt i Køge: Vi vil være en klub for de fleste og de bedste
Team Danmark atlet
Idan Artikel 08.03.2023
Ny Idan-rapport giver indblik i Team Danmarks atleters trivsel og oplevelse af grænseoverskridende adfærd
ROC atleter til vinter-OL
Idan Kommentar 06.03.2023
En olympisk fred – på Ruslands betingelser?
Viktor Axelsen
Idan Artikel 02.02.2023
Trods store sportsresultater i 2022 er dansk konkurrenceevne i international eliteidræt svækket
Piger på løbebane
Idan Artikel 12.12.2022
Nyt studie: Symptomer på spiseforstyrrelse er udbredt i dansk eliteidræt
BMX-kører Simone Tetsche Christensen
Idan Artikel 20.10.2022
Idan måler trivsel og tilfredshed blandt Team Danmark-atleter
Gyldne sportspokaler
Idan Artikel 28.06.2022
Ny rapport afdækker, hvorfor finsk elitesport har tabt terræn internationalt
Stangspringer
Idan Artikel 21.06.2022
Medlemsforeninger oplever begrænset udbytte af at være med i Dansk Atletik
Atletiktræner står med stopur
Idan Artikel 25.05.2022
Atleter er tilfredse med placeringen af trivselsfunktion hos Anti Doping Danmark
Håndboldherrerne til EM
Idan Kommentar 15.02.2022
Debat: Forestillingen om, at elite skaber bredde, er en virus, der er svær at slå ned
OL-vinter i Beijing 2022
Idan Artikel 21.01.2022
OL-relaterede podcasts med input fra Idan
Krista Pärmäkoski langrend
Idan Artikel 18.01.2022
Idan skal undersøge, hvorfor Finland ikke leverer tilfredsstillende sportsresultater