Idan Artikel 31.03.2020

Idan kortlægger motionsvaner og idrætsfaciliteter på Sydgrønland

Idrættens Analyseinstitut har indgået en aftale om at kortlægge borgernes idræts- og friluftsvaner i Kommune Kujalleq. Kortlægningen skal indgå i den fremtidige facilitetsudvikling i kommunen.

Kommune Kujalleq på Grønlands sydspids vil styrke fritidslivet for kommunens knap 7.000 borgere og er gået sammen med Oak Foundation Denmark og Lokale og Anlægsfonden (LOA) om en samlet plan for udviklingen af aktiviteter og faciliteter i kommunen samt de organisatoriske rammer på området.

Centralt i planen står modernisering af idrætshaller i kommunen, som kan gøre dem til samlingssteder for et væld af idræts- og fritidsaktiviteter. Både i og uden for hallerne.

For at udviklingen af planen kan ske på et oplyst grundlag, har Oak Foundation Denmark, LOA og Kommune Kujalleq bedt Idrættens Analyseinstitut (Idan) om at kortlægge de lokale borgeres motions-, fritids- og friluftsvaner.

Idans kortlægning er delt i to spor, hvor den ene har fokus på kommunens borgere og den anden har fokus på faciliteter og steder. 

Kortlægningen af borgerne består af:

  • en analyse af borgernes motions-, idræts- og friluftsvaner. Analysen har udgangspunkt i Idans tidligere landsdækkende undersøgelser af sports- og motionsvaner i Grønland og har fokus på, hvilke aktiviteter borgerne i Kommune Kujalleq dyrker, og hvor de er aktive. Undersøgelsen ser også nærmere på de borgere, som ikke dyrker motion, idræt eller fritidsaktiviteter.
  • ideer til at få flere aktive samt at forbedre oplevelsen for dem, der allerede er aktive. Her vil der være særligt fokus på, hvordan haller kan spille en større rolle for borgernes aktiviteter. Idan vil i denne forbindelse etablere en idebank med aktiviteter, projekter og initiativer, der kan være relevante for kommunen.

Facilitetsundersøgelsen dækker over:

  • en kortlægning af kommunens faciliteter og steder til idræt, motion og friluftsliv. Både de steder, borgere allerede bruger, men også nye, potentielle faciliteter og steder.
  • en analyse af drift og ledelse i kommunens idrætshaller baseret på interviews med aktører i hallerne, kommunen og eventuelt også medlemmer af hallernes bestyrelser. Analysen ser også nærmere på potentialet for at bruge kameraer til at måle, hvor meget aktivitet der er i hallerne.
  • en perspektivering, der opstiller scenarier for fremtidens drift og ledelse af idrætshaller i kommunen. Her er fokus på, hvordan man kan udvikle en idrætshal i retning af et community house, som ud over sport og motion også kan være udgangspunkt for friluftsaktiviteter og andre fritidsaktiviteter.

Resultaterne fra Idans kortlægning kommer til at indgå i den fremtidige udvikling af facilitetsområdet i kommunen. Et arbejde, som Oak Foundation Denmark, LOA og Kommune Kujalleq er involveret i. Notaterne med resultater fra undersøgelsen forventes at udkomme til efteråret 2020.

Chefanalytiker, ph.d.

Peter Forsberg

Idrætsfaciliteter, Idan Forum

Læs lignende nyheder

Motionsløbere gennem København
Idan Artikel 22.03.2024
Motionsløb i København er blandt de bedste i verden og tiltrækker mange udlændinge
Kvinde løber i København
Idan Artikel 03.10.2023
Efter coronakrisen: Idrætsbilledet har ændret sig, og det har gruppen af aktive også
Gruppe af seniorer løber
Idan Artikel 14.09.2023
Bevæg dig for livet: Flere er aktive i visionskommunerne, men selvorganiseret idræt er mere populært end foreningsidræt
Folk der løber i en park
Idan Artikel 13.03.2023
Idan undersøger, om coronakrisen har bidt sig fast i danskernes idrætsvaner efter, at samfundet er vendt tilbage til normalen
Kvinder i fitness
Idan Podcast 23.01.2023
Danskernes motions- og sportsvaner: Sociale relationer (5:5)
Ung kvinde i fitness
Idan Podcast 16.01.2023
Danskernes motions- og sportsvaner: Trivsel (4:5)
Ung mand i fitnesscenter
Idan Podcast 10.01.2023
Danskernes motions- og sportsvaner: Unge (3:5)

Læs mere om temaet

Grønlandske børn løber med hinanden i hænderne
Idan Tema

Idræt og fritid i Norden