Idan Artikel 09.10.2012

Motionsstier er trendy

Efter årtiers milliardinvesteringer i nye idrætshaller og anlæg, søger kommuner, fonde og andre aktører nu ud på gader og veje med opmålte ruter og stier. Nye tal viser, at de opmålte ruter bliver brugt.

Skrevet af: Maja Pilgaard

For første gang har Idan tal på, hvor mange danskere der benytter sig af afmærkede eller opmålte ruter og stier, når de dyrker sport eller motion. Tal fra undersøgelsen ’Danskernes sports- og motionsvaner 2011’ viser, at ikke færre end 41 pct. af alle voksne befinder sig på de afmærkede ruter mindst et par gange om måneden. 28 pct. af alle voksne, og 15 pct. af alle børn benytter opmålte stier/ruter mindst en gang om ugen. Naturen og det offentlige rum er altså blevet en etableret del af de danske idrætsfaciliteter.

Idræt i naturen er en mega-trend

Naturens popularitet som idrætsarena har ført til et stigende fokus de senere år på at gøre naturen og udendørsområder tilgængelige. Det er dog langt fra gratis at gøre de danske skovveje og naturstier klar til trafikken, og massive investeringer postes i projekter, som skal synliggøre, opmåle, afmærke og oplyse Danmarks motionsruter. 

Befolkningens motions- og sportsdeltagelse er en dynamisk størrelse, som udvikler sig med tidsånden. Nogle aktiviteter etablerer sig som mega-trends der præger idrætsbilledet i Danmark gennem mange årtier, mens andre aktiviteter forbliver nicher eller trends, der kun når en begrænset del af befolkningen i en kort periode.

Fra 2007 til 2011 ser man dog en stabil tilslutning til natur og udendørsområder, og intet tyder på, at investeringer i udendørs områder og ruter er spildte over en længere årrække.

Der mangler dog stadig viden om, hvordan de konkrete ruter og tiltag bedst kommer til at virke. Hvilken betydning har det for brugen af en sti, at den er opmålt eller oplyst? Aktiverer det borgere, som ikke tidligere færdedes i sådanne områder? Skræmmer nye brugergrupper tidligere brugere væk? Hvilke interessekonflikter opstår, og hvad har det øgede fokus på ruter og stier af konsekvenser for dyr- og planteliv? Hvor højt skal ruter og stier prioriteres i den kommunale idrætspolitik i forhold til nedslidte idrætshaller og manglende idrætsbyggeri?

Det er nogle af de spørgsmål, som bestræbelserne på at sikre god planlægning og udvikling af det danske ’rutelandskab’ rejser.

Motionsstier og -ruter bliver flittigt brugt

Svarfordeling på spørgsmålet: ’Hvor ofte benytter du opmålte/afmærkede motionsstier eller ruter i by- eller landområder?

Læg lignende nyheder

Unge mænd hold pause på tribune med basketball
Idan Artikel 16.04.2024
Støtte fra Trygfonden gør det muligt at udvide undersøgelse af danskernes idrætsvaner med fokus på ikke-idrætsaktive
Kvinder i fitness
Idan Podcast 23.01.2023
Danskernes motions- og sportsvaner: Sociale relationer (5:5)
Teenagere dyrker motion
Idan Kommentar 07.12.2022
Idrætsdanmark skal være bedre gearet til unges eksperimenter
SKAKO Concrete i Faaborg er i gang med medarbejdermotion.
Idan Artikel 05.12.2022
Funktionærer får flere motionstilbud på arbejdspladsen end (u)faglærte
Piger løber på gaden
Idan Artikel 03.11.2022
Unge i idrætten: Idrætsdeltagelsen falder, tidsforbruget stiger, og der eksperimenteres med mange idrætsaktiviteter
Folk der løber i en park
Idan Artikel 25.10.2022
Baggrundsrapport om idrætsvaner giver ny indsigt i sammenhængen mellem trivsel og idrætsdeltagelse
Oplæg på Idan Forum
Idan Artikel 10.05.2022
Når forældre er aktive i en forening, stiger chancen for, at deres børn også er det
Aarhus bugten
Idan Artikel 29.04.2022
Coronakrisen har slået hårdt til idrætten i Aarhus

Download rapporten

Piger til idræt
Idan Udgivelse februar 2013

Danskernes motions- og sportsvaner 2011

Læs mere om temaet

Fitness
Idan Tema

Idrætsvaner