Idan Udgivelse, september 2016

Fremtidens idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune - Baggrundrapport

Rapporten undersøger idrætsområdet i Frederiksberg Kommune, herunder antal aktive idrætsudøvere, organiseringsgrad, brug af faciliteter, driftsmidler og udnyttelsen af de eksisterende faciliteter i kommunen. Undersøgelsen perspektiverer desuden til undersøgelser af idrætsområdet i andre kommuner.

Nøgleord: Idrætsfaciliteter
Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Idræts-Union
Antal sider: 171
ISBN: 978-87-93375-58-1

Læs mere om Idans kommuneundersøgelser

Piger løber i en hal
Idan Vifo Tema

Idræt og fritid i kommunerne

Download rapporterne fra undersøgelsen

Børn spiller fodbold på Frederiksbjerg_Peter Forsberg
Idan Udgivelse september 2016
Fremtidens idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune - Baggrundrapport
Børn spiller fodbold på Frederiksbjerg_Peter Forsberg
Idan Udgivelse september 2016
Fremtidens idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune - Afslutningsnotat
Børn spiller fodbold på Frederiksbjerg_Peter Forsberg
Idan Udgivelse september 2016
Fremtidens idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune. Appendiks og bilag