Idan Artikel 26.03.2021

Danskerne dyrker flere forskellige idrætsaktiviteter end tidligere

Idrættens Analyseinstituts undersøgelse af danskernes motions- og sportsvaner 2020 viser, at idrætsdeltagelsen er faldet, mens andelen af danskere, der dyrker mindst én aktivitet, er steget. Mange dyrker også flere forskellige aktiviteter end tidligere, og både børn og voksne kombinerer i stigende grad egne aktiviteter med aktiviteter i foreninger eller private centre.

Coronakrisen har sat sine spor på danskernes motionsvaner i 2020. Men selvom idrætsdeltagelsen generelt er faldet fra 61 pct. i 2016 til 57 pct. i 2020, så er der flere danskere, der angiver, at de har dyrket mindst én sports- eller motionsaktivitet i løbet af 2020. Faktisk svarer 94 pct. af danskerne over 16 år, at de dyrker mindst én aktivitet, mens det tal var 82 pct. i 2016. Det viser Idrættens Analyseinstituts (Idan) notat ’Danskernes aktivitetsvalg og organisering i 2020’.

”Når idrætsdeltagelsen falder samtidig med, at der er flere, der svarer, at de rent faktisk dyrker mindst én sports- eller motionsaktivitet, så betyder det måske, at der skal mere til, før man definerer sig selv som idrætsaktiv, og at det ikke nødvendigvis er alle danskere, der eksempelvis ser en gåtur som en motionsaktivitet,” siger Steffen Rask, der er projektleder på undersøgelsen 'Danskernes motions- og sportsvaner 2020'.

Netop gå- og vandreture, som er den klart mest populære aktivitet blandt voksne, er et godt eksempel på dette. Af dem, der har svaret nej til, at de dyrker sport og motion, er der alligevel 61 pct., som har svaret, at de dyrker gå- og vandreture.

”Undersøgelsen indikerer altså, at nogle motionsformer er blevet så integreret en del af danskernes hverdag, at de ikke opfatter dem som aktiviteter, der gør, at de nødvendigvis svarer ’ja’ til, at de dyrker sport og motion,” forklarer Steffen Rask.

Gå- og vandreture boomer, og fitnesstrenden fortsætter

Også hos børnene har gå- og vandreture sneget sig ind som en af de populære motionsaktiviteter. Fra at det var noget, som 6 pct. af børnene dyrkede i 2016, er der nu 29 pct., der har svaret, at de går og vandrer i 2020.

Det gør gå- og vandreture til den tredjemest populære aktivitet hos børnene. Det er dog stadig overgået af svømning (34 pct.) og fodbold (31 pct.), men for første gang er fodbold blevet overhalet og er derfor ikke længere den mest populære aktivitet hos børnene.

Derudover fortsætter fitnessaktiviteter med at trende blandt danskerne. Hos børn og unge er det særligt populært blandt de 13-15-årige, hvor 38 pct. styrketræner. I 2020 er der desuden en tendens til, at børn og unge begynder på fitness i en tidligere alder.

Det betyder også, at andelen af børn, der dyrker deres aktiviteter i en forening, er faldet fra 86 pct. i 2011 og 2016 til 77 pct. i 2020. Samtidig er der flere børn, der dyrker aktiviteter på egen hånd (67 pct.) – også når man ser bort fra gå- og vandreture, der er den største selvorganiserede aktivitet.

Men det betyder ikke, at foreningsaktiviteterne blot er byttet ud med selvorganiseret motion, forklarer Steffen Rask.

”For den mest populære måde at være aktiv på i 2020 er faktisk at kombinere foreningsaktiviteter med selvorganiseret motion. Det kunne derfor tyde på, at børnene i højere grad er blevet skubbet ud i at lave aktiviteter på egen hånd som supplement til de aktiviteter, der plejer at foregå i en idrætsforening, men som på grund af coronakrisen har været lukket ned,” siger han. 

Voksne dyrker fortsat (endnu mere) selvorganiseret idræt

Coronakrisen har betydet, at foreninger og private udbydere af motion og idræt har været lukket ned i lange perioder, og derfor viser undersøgelsen også, at der er sket en stigning i andelen af voksne danskere, der dyrker selvorganiseret idræt.

Men selvom både idrætsforeninger og private/kommercielle centre har været ramt af coronanedlukninger i 2020, så er andelen af voksne danskere, der dyrker deres aktiviteter i privat/kommercielt regi, steget fra 25 pct. i 2016 til 31 pct. i 2020.

”Det er interessant, at det er de private og kommercielle centre, der har tiltrukket danskerne, selvom foreningerne i højere grad end fitnesscentrene har kunne tilpasse sig coronakrisen og de forskellige restriktioner. Vores undersøgelse viser også, at fremgangen især er sket blandt de yngre aldersgrupper, og det ser ud til, at danskerne tilvælger de private centre og særligt fitnessaktiviteterne i en tidligere alder,” siger Steffen Rask.

Den selvorganiserede idræt er dog den organiseringsform, der har oplevet den største stigning i 2020 – fra 62 pct. i 2016 til 86 pct. i 2020. En del af forklaringen er, at gå- og vandreture er den klart mest populære aktivitet blandt voksne, hvor 72 pct. har svaret, at de dyrker gå- og vandreture i 2020, mens det kun gjaldt for 25 pct. i 2016.

Lyt til podcasten

I dette afsnit af 'Viden i spil med Idrættens Analyseinstitut' skal det handle om danskernes sports- og motionsvaner fra 1964 og frem til 2020.

Idrættens Analyseinstitut lavede den første udgave af undersøgelsen 'Danskernes motions- og sportsvaner' i 2007 og har siden gennemført undersøgelsen i 2011, 2016 og 2020. Cecilie Hedegaard Bak har i dette afsnit af Viden i spil med Idrættens Analyseinstitut inviteret Steffen Rask, analytiker i Idan og projektleder på den seneste udgave af undersøgelsen, i studiet til en snak om, hvordan danskernes sports- og motionsvaner har ændret sig gennem tiden.


I udsendelsen ser vi også nærmere på, hvordan man overhovedet definerer begreber som sport og motion, og hvad det har af betydning for undersøgelsen af motionsvanerne.

 

Download notater

Kvinder i skov. Foto: GettyImages/petriartturiasikainen
Idan Udgivelse marts 2021
Danskernes aktivitetsvalg og organisering i 2020. Notat 2 i 'Danskernes motions- og sportsvaner 2020'
Folk dyrker crossfit udenfor. Foto: GettyImages
Idan Udgivelse december 2020
Status på danskernes idrætsdeltagelse 2020. Notat 1 i 'Danskernes motions- og sportsvaner 2020'

Læs lignende nyheder

Mand og dame cykler på mountainbikes i en skov
Idan Podcast 17.05.2021
Danskernes motions- og sportsvaner (1:5)
Unge mænd hold pause på tribune med basketball
Idan Artikel 16.04.2024
Støtte fra Trygfonden gør det muligt at udvide undersøgelse af danskernes idrætsvaner med fokus på ikke-idrætsaktive
Kvinder i fitness
Idan Podcast 23.01.2023
Danskernes motions- og sportsvaner: Sociale relationer (5:5)
Teenagere dyrker motion
Idan Kommentar 07.12.2022
Idrætsdanmark skal være bedre gearet til unges eksperimenter
SKAKO Concrete i Faaborg er i gang med medarbejdermotion.
Idan Artikel 05.12.2022
Funktionærer får flere motionstilbud på arbejdspladsen end (u)faglærte
Piger løber på gaden
Idan Artikel 03.11.2022
Unge i idrætten: Idrætsdeltagelsen falder, tidsforbruget stiger, og der eksperimenteres med mange idrætsaktiviteter
Folk der løber i en park
Idan Artikel 25.10.2022
Baggrundsrapport om idrætsvaner giver ny indsigt i sammenhængen mellem trivsel og idrætsdeltagelse
Oplæg på Idan Forum
Idan Artikel 10.05.2022
Når forældre er aktive i en forening, stiger chancen for, at deres børn også er det

Læs mere om temaet

Fitness
Idan Tema

Idrætsvaner