Idan Artikel 11.10.2022

Minister lover at indkalde til diskussion af konsekvenser af moms på undervisning

Efter et åbent samråd i Skatteudvalget har skatteminister Jeppe Bruus lovet at indkalde folketingets politikere til at drøfte konsekvenserne af, at der kommer moms på undervisning i fitness, yoga og andre legemsøvelser udbudt af private aktører.

Skrevet af: Kirsten Sparre

Skattestyrelsens vurdering af, at det er nødvendigt at lægge moms på private udbyderes undervisning i yoga, pilates, dans, fitness og personlig træning, er på vej til at blive en politisk sag.  

Et borgerforslag om, at sagen skal tages op i Folketinget, er kun få tusinde stemmer fra sit mål, og på et samråd i Skatteudvalget kort før valget blev udskrevet, lovede skatteminister Jeppe Bruus at indkalde partierne til møde for at afdække og afbøde konsekvenserne af at lægge moms på undervisning.

Helt kort handler sagen om, at de danske regler om momsfritagelse på undervisning ifølge Skattestyrelsen ikke længere lever op til EU-retten, og at Danmark derfor skal ændre sin moms-praksis. I sommer sendte Skattestyrelsen så en række såkaldte styresignaler om, hvordan moms på undervisning skal håndteres i fremtiden, i høring.

Der er lagt op til omfattende ændringer

Skattestyrelsen har lagt op til omfattende ændringer, hvor både holdundervisning i fitness og danseskoler mister den fritagelse fra at betale moms, som de har haft i mange år. Ifølge et høringssvar har de danske danseskoler været fritaget fra moms, siden moms blev indført i 1967, og holdundervisning i fitnesscentrene har også været fritaget siden starten af dette årtusinde.

Den planlagte ændring er så omfattende, at den ikke burde ske administrativt gennem styresignaler, men ved lovgivning, argumenterer blandt andre Dansk Erhverv og Danske Fysioterapeuter i deres høringssvar. Det er folketingsmedlem Louise Schack Elholm (V) enig i, og hun havde i forrige uge kaldt skatteministeren Jeppe Bruus i samråd for at høre, om det er i overensstemmelse med god regeringsførelse at bruge styresignaler til så omfattende ændringer.

Ja, mente skatteministeren, som på det åbne samråd forklarede, at der i sager om at rette ind efter EU-retten kun er behov for at inddrage politikerne, når lovens ordlyd er uklar, men det er den ikke i dette tilfælde.

”Sagt med andre ord: Et politisk flertal i folketinget kan selvfølgelig altid ændre loven, men hvis den er i uoverensstemmelse med EU-retten eller EU-lovgivningen, vil den stadigvæk være ulovlig. Det er ikke vurderingen, at der er tvivl her. Den danske lovgivning er klar. Udfordringen er, at der har været nogle EU-domme, der gør, at vi har været nødt til at ændre praksis, fordi den praksis, der har været, ikke er i overensstemmelse med EU-retten,” sagde Jeppe Bruus på samrådet.

Indbydelse til at afdække konsekvenser

Hårdt presset af de øvrige deltagere i samrådet indvilligede ministeren i stedet i at indkalde de politiske partier til at afdække, hvad konsekvenserne bliver af at indføre moms på undervisning i legemsøvelser, og hvad man kan gøre politisk for at afbøde dem.

”Jeg lægger op to ting: Det ene det er at få det fælles overblik over, hvad har det af betydning.

Og det andet er en politisk proces om, hvad kan vi gøre for at afbøde nogle af disse konsekvenser, og hvad der er af forslag til det,” sagde Jeppe Bruus.

Høringssvarene fra en lang række organisationer rummer dyb bekymring for, at ændringerne vil have stor effekt på folkesundheden, hvis deltagerne skal til at betale moms oven i den pris, de i forvejen giver for undervisningen. Især fordi planerne om at lægge moms på undervisning i legemsøvelser kommer lige oven på coronakrisen, der påvirkede idrætsdeltagelsen negativt, og i en tid med voldsom inflation.

Andre er bekymrede for, at der vil opstå konkurrenceforvridning, fordi Skattestyrelsen også lægger op til, at aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter ikke skal lægge moms på deres undervisning. Det betyder, at aftenskoler kan udbyde f.eks. yoga uden moms, mens private yogastudier skal lægge moms på deres undervisning.

Jeppe Bruus forestiller sig, at arbejdet med at afdække konsekvenserne kan foregå i løbet i efteråret, parallelt med at Skattestyrelsen gør arbejdet med at behandle høringssvarene på styresignalet færdigt.

Det er planen, at styresignalerne træder i kraft seks måneder efter, at Skattestyrelsen er færdig med at behandle dem.

Læs også

Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning

Læs lignende artikler

Kvinder i fitness
Idan Artikel 19.01.2023
Nyt fra Facilitetsdatabasen: Antallet af fitnesscentre er stagneret og væksten sat på pause
Glade tilskuere til Landsstævne
Idan Artikel 22.11.2022
Turismeomsætning på 49,5 mio. kr. gør ikke landsstævnet til en god forretning
Lindstrøm i hopla
Idan Artikel 13.10.2022
Diversitets-indeks: Nye klubber kan kun drømme om Champions League
Kronprinsen og panel omkring Tour de France.
Idan Kommentar 23.06.2022
Forskere: De økonomiske effekter af tour-værtsskab er stærkt overdrevne
Stangspringer
Idan Artikel 21.06.2022
Medlemsforeninger oplever begrænset udbytte af at være med i Dansk Atletik
Fire mænd til pressemøde
Idan Artikel 09.06.2022
Tour de France er ikke en guldgrube for de danske kommuner
Udendørs motion på trapper
Idan Artikel 26.01.2022
De fleste idrætsfaciliteter har været forandringsparate under coronakrisen
Før startfløjtet i en kamp mellem AGF og FCK på Ceres Arena
Idan Artikel 14.10.2021
Corona har sat sine tydelige spor på de danske Superligaklubbers økonomi
Kvinder til crossfit
Idan Artikel 13.09.2021
Antallet af fitnesscentre er steget trods corona, men fremtiden er fortsat usikker
Stærk fyr i træningscentret
Idan Podcast 12.08.2021
(Anti)doping - fitnessudøvernes følgesvend?
Kvinder løfter håndvægte
Idan Artikel 18.02.2021
Kommunal støtte til foreningsfitness er lovlig, fastslår Ankestyrelsen
Kvinder laver hjemmetræning
Idan Artikel 26.01.2021
Coronakrisen kradser fortsat i fitnessbranchen, men medlemmerne står på spring