Idan Artikel 04.01.2018

Team Danmark fastholder høj tilfredshed blandt sine brugere

Den årlige tilfredshedsmåling af Team Danmark viser, at der i året efter de mange medaljer ved OL i Rio de Janeiro stadig er høj tilfredshed med det danske elitesystem.

Nøgleord: Eliteidræt

Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Mind the Customer (MTC) har de senere år gennemført årlige tilfredshedsmålinger blandt danske eliteatleter, trænere og sportschefer, der er omfattet af Team Danmarks støttesystem.

Formålet er at tage temperaturen på, hvor godt systemet fungerer med henblik på at vurdere Team Danmarks indsats på en række områder som kommunikation, job-/uddannelsesstøtte, idrætsmedicinske services og evnen til at sikre, at danske eliteudøvere kan træne i gode faciliteter.

Generelt viser årets måling, at den høje tilfredshed, der generelt er med Team Danmarks ydelser og virke, og som også blev identificeret i de foregående år undersøgelsen er gennemført, er fastholdt i 2017.

Det kommer til udtryk ved, at de støttede eliteatleter på et spørgsmål om, hvor tilfredse de overordnet er med den indsats, som Team Danmark yder for at forbedre deres vilkår, gennemsnitligt svarer 5,37 på en syvpunktskala, hvor 1 er ’meget utilfreds’, 4 er middel, og 7 er ’meget tilfreds’.

Gennemsnittet ligger ikke helt på niveau med niveauet fra sidste måling i 2016, der viste en overordnet forbedring af tilfredsheden med Team Danmarks arbejde med at skabe gode forhold for de danske atleter i tidsperioden. Men oven på euforien efter de gode resultater ved OL i Rio de Janeiro er det forventeligt med et lille fald.

Figur 1: Hvor tilfreds er du overordnet med den indsats, som Team Danmark yder for at forbedre forholdene for dig som atlet?

Undersøgelsen omfatter også en række kvalitative interview med både atleter og landstrænere og sportschefer fra de støttede specialforbund.

Det generelle indtryk er, at der er udbredt tilfredshed med udformningen af Team Danmarks nye støttekonceptet (2017-2020). Dog er der også en generel frustration over de færre ressourcer, som Team Danmark råder over på trods af de gode sportslige præstationer ved OL i Rio.

I år har der ud over den kvantitative hovedrapport været et særligt fokus på karriereforlængelse og fastholdelse af atleter, der har potentiale til at skabe fremtidige resultater. Resultaterne er sammenfattet i en selvstændig rapport, hvor især økonomien fremhæves som den største begrænsende faktor for at mange atleter vælger at afslutte den sportslige karriere.

Desuden viser resultaterne fra de kvalitative interviews, at atleterne ønsker bedre muligheder for at kombinere uddannelse og elitesportskarriere.

Det er især mulighederne for at forlængelse af uddannelse og flere SU-klip, der efterlyses, da SU’en for mange atleter under uddannelse er eneste og primære indtægtskilde.

Læs mere om undersøgelsen

Sara Slott Petersen, OL 2017. Foto: GettyImages/NurPhoto
Idan Udgivelse november 2017
Team Danmark brugerundersøgelse 2017

Læs lignende nyheder

Åbningsceremoni, OL Rio 2016. Foto: GettyImages/Paul Gilham
Idan Artikel 14.12.2016
Team Danmark afslutter støttekoncept 2013-2016 med høj tilfredshed
Stine Nielsen, Baku 15'. Foto: GettyImages/Matthias Hangst
Idan Artikel 14.12.2015
Team Danmark høster igen roser for sit arbejde
Male Swedish athlete
Idan Artikel 25.04.2024
Ny rapport: Invester mere og organiser eliteidrætten anderledes, hvis Sverige skal vinde medaljer
Female swimmer from Sweden
Idan Artikel 24.04.2024
New report: Invest more and organise elite sport differently for Sweden to win medals
Team Danmark atleter
Idan Artikel 20.03.2024
De fleste atleter trives, men over halvdelen har overvejet karrierestop
Jonas Vingegaard bliver hyldet
Idan Artikel 20.02.2024
Dansk elitesport er tilbage på sporet, og udsigter til medaljer ved OL i Paris er positive
Emma Aastrand Jørgesen
Idan Kommentar 11.09.2023
Dansk konkurrenceevne i international eliteidræt er udfordret. Men hvorfor er medaljer vigtige?
Sofie Heby Pedersen
Idan Artikel 05.09.2023
Idan evaluerer samarbejdet med Team Danmark om talentudvikling i Aalborg Kommune

Læs mere om temaet

Mathias Gidsel spiller håndbold
Idan Tema

Dansk eliteidræt