Idan Artikel 04.01.2018

Team Danmark fastholder høj tilfredshed blandt sine brugere

Den årlige tilfredshedsmåling af Team Danmark viser, at der i året efter de mange medaljer ved OL i Rio de Janeiro stadig er høj tilfredshed med det danske elitesystem.

Skrevet af: Rasmus Klarskov Storm
Nøgleord: Eliteidræt

Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Mind the Customer (MTC) har de senere år gennemført årlige tilfredshedsmålinger blandt danske eliteatleter, trænere og sportschefer, der er omfattet af Team Danmarks støttesystem.

Formålet er at tage temperaturen på, hvor godt systemet fungerer med henblik på at vurdere Team Danmarks indsats på en række områder som kommunikation, job-/uddannelsesstøtte, idrætsmedicinske services og evnen til at sikre, at danske eliteudøvere kan træne i gode faciliteter.

Generelt viser årets måling, at den høje tilfredshed, der generelt er med Team Danmarks ydelser og virke, og som også blev identificeret i de foregående år undersøgelsen er gennemført, er fastholdt i 2017.

Det kommer til udtryk ved, at de støttede eliteatleter på et spørgsmål om, hvor tilfredse de overordnet er med den indsats, som Team Danmark yder for at forbedre deres vilkår, gennemsnitligt svarer 5,37 på en syvpunktskala, hvor 1 er ’meget utilfreds’, 4 er middel, og 7 er ’meget tilfreds’.

Gennemsnittet ligger ikke helt på niveau med niveauet fra sidste måling i 2016, der viste en overordnet forbedring af tilfredsheden med Team Danmarks arbejde med at skabe gode forhold for de danske atleter i tidsperioden. Men oven på euforien efter de gode resultater ved OL i Rio de Janeiro er det forventeligt med et lille fald.

Figur 1: Hvor tilfreds er du overordnet med den indsats, som Team Danmark yder for at forbedre forholdene for dig som atlet?

Undersøgelsen omfatter også en række kvalitative interview med både atleter og landstrænere og sportschefer fra de støttede specialforbund.

Det generelle indtryk er, at der er udbredt tilfredshed med udformningen af Team Danmarks nye støttekonceptet (2017-2020). Dog er der også en generel frustration over de færre ressourcer, som Team Danmark råder over på trods af de gode sportslige præstationer ved OL i Rio.

I år har der ud over den kvantitative hovedrapport været et særligt fokus på karriereforlængelse og fastholdelse af atleter, der har potentiale til at skabe fremtidige resultater. Resultaterne er sammenfattet i en selvstændig rapport, hvor især økonomien fremhæves som den største begrænsende faktor for at mange atleter vælger at afslutte den sportslige karriere.

Desuden viser resultaterne fra de kvalitative interviews, at atleterne ønsker bedre muligheder for at kombinere uddannelse og elitesportskarriere.

Det er især mulighederne for at forlængelse af uddannelse og flere SU-klip, der efterlyses, da SU’en for mange atleter under uddannelse er eneste og primære indtægtskilde.

Læs mere om undersøgelsen

Sara Slott Petersen, OL 2017. Foto: GettyImages/NurPhoto
Idan Udgivelse november 2017
Team Danmark brugerundersøgelse 2017

Læs lignende nyheder

Åbningsceremoni, OL Rio 2016. Foto: GettyImages/Paul Gilham
Idan Artikel 14.12.2016
Team Danmark afslutter støttekoncept 2013-2016 med høj tilfredshed
Stine Nielsen, Baku 15'. Foto: GettyImages/Matthias Hangst
Idan Artikel 14.12.2015
Team Danmark høster igen roser for sit arbejde
Daniel Pedersen, bryder
Idan Artikel 11.04.2023
Team Danmark-ordningen for erhvervsuddannelser er blevet gjort permanent, så nu skal kendskabet til ordningen udbredes
Per Rud, sportsdirektør
Idan Artikel 14.03.2023
Fodboldprojekt i Køge: Vi vil være en klub for de fleste og de bedste
Team Danmark atlet
Idan Artikel 08.03.2023
Ny Idan-rapport giver indblik i Team Danmarks atleters trivsel og oplevelse af grænseoverskridende adfærd
ROC atleter til vinter-OL
Idan Kommentar 06.03.2023
En olympisk fred – på Ruslands betingelser?
Viktor Axelsen
Idan Artikel 02.02.2023
Trods store sportsresultater i 2022 er dansk konkurrenceevne i international eliteidræt svækket
Piger på løbebane
Idan Artikel 12.12.2022
Nyt studie: Symptomer på spiseforstyrrelse er udbredt i dansk eliteidræt

Læs mere om temaet

Mathias Gidsel spiller håndbold
Idan Tema

Dansk eliteidræt