Idan Artikel 22.07.2014

Hooliganisme ødelægger ikke længere fodboldklubbernes økonomi

Problemerne med udbredt hooliganisme i 80’erne og 90’erne i England spillede negativt ind på de engelske klubbers økonomi. Det viser nyt studie. Efter årtusindskiftet, hvor problemet er blevet reduceret, har udviklingen været gunstig for fodboldklubberne.

Skrevet af: Rasmus Klarskov Storm
Nøgleord: Økonomi

Oven på Heysel-tragedien i 1985, hvor 39 Juventus-fans døde efter tilskueruroligheder, fik engelsk fodbold fem års karantæne fra europæisk fodbold. Den såkaldte ’engelske syge’ var blevet et reelt problem, der havde udviklet sig fra 1960’erne med midt-firserne som kulmination.

Herefter blev der taget bedre hånd om problemerne, og med forskellige lovgivningstiltag blev sikkerheden og politiets beføjelser henholdsvis forbedret og øget.

Ifølge R. Todd Jewel, Rob Simmons and Stefan Szymanski, der er forfattere til et nyligt studie af hooliganisme i engelsk fodbold publiceret i Journal of Sports Economics, er der ingen tvivl om, at perioden, hvor hooliganismeproblemet hærgede engelsk fodbold, havde indflydelse på klubbernes omsætninger.

I perioden 1984/85-1994/95, der er den ene af to perioder, hvorfra forfatterne sammenholder resultat- og regnskabsdata fra de engelske fodboldklubber med data fra politiets arkiver over anholdelser relateret til fodboldoptøjer, ses der to forhold.

For det første finder forfatterne, at arrestationsraten blandt klubbernes fans falder i takt med, at de respektive klubber har succes. Det tyder på, at nederlag fremprovokerer hooligan-optøjer.

For det andet finder forfatterne, at en høj anholdelsesrate blandt fans betyder en nedgang i omsætningen for samme fans’ klubber.

For den anden periode, 2001/02-2009/10, gælder det første forhold stadig – om end på et lavere niveau – mens der ikke længere kan ses nogen relation mellem hooliganisme og klubbernes omsætninger.

Det tyder ifølge forfatterne på, at de senere års større fokus på sikkerhed, forbedring og opgradering af stadions samt tiltrækning af middelklassefans til engelske fodboldkampe har medvirket til dæmpe hooliganismeproblemet med et positivt resultat.

Samtidig har betydningen af tv-rettighedssalg i forhold til klubbernes omsætninger samt de nye fangruppers indtog på stadion haft en positiv betydning for klubbernes indtægter.

Denne kombination synes ifølge forfatterne at have påvirket udviklingen således, at hooliganisme dels er blevet et mindre problem, dels ikke længere kan måles i forhold til klubbernes indtægter. 

Læs mere

R. Todd Jewel, Rob Simmons and Stefan Szymanski. 'Bad for Business?: The Effects of Hooliganism on English Professional Football Clubs'. Journal of Sports Economics, publiceret online, maj 2014.

Læs lignende nyheder

Glade tilskuere til Landsstævne
Idan Artikel 22.11.2022
Turismeomsætning på 49,5 mio. kr. gør ikke landsstævnet til en god forretning
Lindstrøm i hopla
Idan Artikel 13.10.2022
Diversitets-indeks: Nye klubber kan kun drømme om Champions League
Balletbørn
Idan Artikel 11.10.2022
Minister lover at indkalde til diskussion af konsekvenser af moms på undervisning
Kronprinsen og panel omkring Tour de France.
Idan Kommentar 23.06.2022
Forskere: De økonomiske effekter af tour-værtsskab er stærkt overdrevne
Stangspringer
Idan Artikel 21.06.2022
Medlemsforeninger oplever begrænset udbytte af at være med i Dansk Atletik
Fire mænd til pressemøde
Idan Artikel 09.06.2022
Tour de France er ikke en guldgrube for de danske kommuner
Udendørs motion på trapper
Idan Artikel 26.01.2022
De fleste idrætsfaciliteter har været forandringsparate under coronakrisen
Før startfløjtet i en kamp mellem AGF og FCK på Ceres Arena
Idan Artikel 14.10.2021
Corona har sat sine tydelige spor på de danske Superligaklubbers økonomi