Idan Artikel 14.06.2011

Kommunikation: Teknologi forandrer kommunikationen i idrætten

Hvilke kommunikationspotentialer rummer de virtuelle arenaer for udøvere af idræt samt udbydere af idræt og idrætsfaciliteter?

Skrevet af: Martin Hedal
Nøgleord: Medier og teknologi

Idrætten har historisk set altid været påvirket af teknologi. Egypterne roede om kap på Nilen, grækerne dopede sig op til konkurrencer med væddertestikler, og romerne byggede en fanta-stisk kulisse op om bl.a. hestevæddeløb. Efter den industrielle revolution er en række idrætsgrene dukket op som direkte udløbere af teknologiske opfindelser. Som eksempler kan nævnes cykling, motorsport, faldskærm, para- og hanggliding, svæveflyvning og flere discipliner inden for handicapidræt. Roning, kano, kajak, sejlsport, skydning, skøjteløb, rulleskøjteløb, fægtning, skisport, dykning, vandski og flere andre idrætsgrene skylder en stor del af deres eksistens til teknologien. Når man taler idræt og teknologi er fokus ofte på selve udøvelsen. Men (elektroniske) forbed-ringer på stadioner og i haller, billigere massetransportmuligheder, udviklingen i tryk- og print-muligheder, radioen, computeren, mobiltelefonen, internettet og ikke mindst fjernsynet har haft en stigende effekt på sporten gennem de seneste årtier. Som det fremgår af denne rapport, spiller især internettet i disse år en mere og mere central rolle i idrætten. Internettets sociale, strukturelle, mange-til-mange-kommunikerende, demokratiske og underholdningsrelaterede forcer matcher simpelthen idrætten rigtig godt. Det gælder, som rapporten viser, både den organiserede og selvorganiserede idræt. 

Nettet forbedrer og forandrer kommunikation

’Idrættens virtuelle arenaer’ udnytter det stærke potentiale i koblingen mellem internettet og idrætten (og hos flere også mobilen) og bidrager først og fremmest med en forbedring og forandring af kommunikationen i idrætten. Denne rapports øvrige perspektiveringer bygger alle på de nye kommunikationsmuligheder, som arenaerne tilbyder. 

Det er altså kommunikationen, der er fundamentet for og omdrejningspunktet i analyserne – socialt, strukturelt/organisatorisk og som underholdning. Det er også via de nye kommunikationsformer, at kulturen i idrætten forandres i disse år – her illustreret med et eksempel fra den organiserede idræt: ”Bare det år eller to, vi alle har været i gang, har jo ændret meget ude i landet. Nu er det mest i idrætsforeninger, at jeg ser det, men bare deres måde at tænke på er helt anderledes. De begynder at tage nye ting til sig. Nu er det fx ok, at man kommunikerer fra en forening via en mobil. Jeg synes, det har ændret sig rigtig meget på halvandet år,” fortæller Jimmy Damgaard fra Conventus, der har tæt kontakt med og mange kunder inden for den organiserede idrætsverden. Det kan naturligvis altid diskuteres, om forandringen reelt er en forbedring. Traditionalister vil nok altid påstå det modsatte, og nogle steder vil der måske gå nogle år, før forandringen føles som en forbedring. Projektet ’Idrættens virtuelle arenaer’ har dog vist, at der i forhold til kommunikationen isoleret set, er sket en forbedring på flere områder: Mere effektiv og tidsbesparende kommunikation, lettere kontakt med ligesindede, større overblik, mere målrettet kommunikation osv.

Store forandringer i fremtiden

Denne rapports afsnit ’Hvordan bidrager ’idrættens virtuelle arenaer’ til kommunikationen?’ giver et grundigt indblik i de mange funktionaliteter, som de internetbaserede og idrætsrelaterede tjenester giver. Afsnittet rummer også en oversigt over potentielle udviklingsperspektiver, som også indgår i disse perspektiverende afsnit. I forhold til kommunikationen som sådan er især tre udviklingstendenser værd at hæfte sig ved: 

  • Højere grad af virtualisering
  • Integration med andre platforme
  • Mobiltelefonen bliver primært medie

Det er tre tendenser, som flere af de virtuelle arenaer har betonet på projektets fokusgruppemøder og i kvalitative interview. De uddybes nedenfor i tre fremtidsperspektiver.

Højere grad af virtualisering

Fænomentet ’exergaming’ med Nintendo Wii i spidsen, hvor et videospil kombineres med fysisk udfoldelse, er sandsynligvis blot den spæde start på virtualiseringen af fysisk aktivitet. Groft skitseret kan virtualiseringen opstilles således: 

'Virtualiseringen' af idrætten via teknologi (grov skitsering)

Den danske virksomhed TracTrac kan i dag med hjælp fra GPS-data formidle en sejlsportsbegivenhed, så interesserede kan følge med i bådenes indbyrdes placering via internettet. De kan oven i købet se bådene som en 3D-animation. Denne virtualisering forsøger at komme så tæt på udøvernes virkelighed som muligt for at hjælpe med formidlingen af en idrætsgren, der foregår på et geografisk stort område. Nintendo Wii ligger til gengæld langt fra udøvernes virkelighed. Her omsættes situationen i stuen til eksempelvis en skihopbakke eller en boksering. Fremtidens virtualisering af idrætten kan meget vel komme til at tage udgangspunkt i ’klassisk’ udøvelse af sport og motion, som gengives enten i et meget virkelighedsnært univers (som det fx kendes fra 3D-analyser af fodbold) eller i et helt anderledes og mere spektakulært univers. Kun fantasien sætter grænser. Eksempelvis kunne man forestille sig, at to vennegrupper konkurrerer mod hinanden i at cykle, svømme og løbe hurtigst rundt om jorden – virtualiseret via en globe på nettet.

Integration med andre platforme

På nettet kan ingen sites leve et isoleret liv. Alle sites er afhængige af hinanden, og det samme gælder for de virtuelle arenaer. Nytilkomne tjenester er ikke mindst afhængige af nettets voluminøse mastodonter som Google og Facebook. 

Integration med verdens største sociale medie Facebook er ofte vigtigt for udbredelsen af en tjeneste, der kræver en form for login. Derfor ser man flere steder – også i stigende grad hos flere af de virtuelle idrætsarenaer – at man via ’Facebook Connect’ kan bruge sit Facebook-login som indgang. Integrationen gælder også den anden vej rundt. De virtuelle arenaer er ofte nødt til at åbne deres tjenester, så de kan integreres eksternt. Det kan være i Facebook (fx på en brugerprofil), på en forenings hjemmeside eller på tværs af virtuelle arenaer. Der er således en klar tendens til en stigende integration på tværs af tjenester.

Mobilen overhaler nettet

Den af de virtuelle arenaer, der har satset mest målrettet på at koble internet- og mobilteknologi er Endomondo.com. Flere andre ’virtuelle arenaer’ satser også i stigende grad på mobilen, da betydningen af mobiltelefonen som medie bliver større og større, og udbredelsen af de avancerede ’smartphones’ er i meget hastig vækst. 

Som en del af projektet ’Idrættens virtuelle arenaer’ har Jakob Nordenhof Jønck fra Endomondo forfattet en kommentar om den mobile udvikling relateret til sport og motion og behovet for som idrætsaktør at udnytte de mobile muligheder. Et kort uddrag fra artiklen følger her: ”Hvor internettet har bidraget med et utal af nye kommunikations- og interaktionsmuligheder med ens medlemmer og målgruppe, så intensiverer udviklingen udbuddet i hastighed og bredde. Med mobilen kan du nå dine medlemmer via et medie, som folk har på sig 24 timer i døgnet, et medie, der indeholder uanede muligheder for fleksibilitet og personliggørelse, og frem for alt et medie, der i den grad har fat i den yngre del af befolkningen. Dermed er mobilen et medie, man ikke kan tillade at ignorere som aktør i idrættens verden. I Endomondo har vi blandt andet brugt denne udvikling til at give folk fleksibiliteten til at interagere i sportslig gruppesammenhæng uden nødvendigvis at være fysisk tilstede på samme sted som resten af deltagerne. Den individuelle sportsoplevelse kan dermed bidrage til den kollektive, og den kollektive oplevelse kan underbygge og udvide den individuelle. De to går hånd i hånd uden at gå på kompromis med hverdagens behov for fleksibilitet. Og vi er ikke den eneste løsning, der bruger moderne teknologi som instrument til større oplevelser i idrættens verden, så langt, langt fra. Pointen for idrættens aktører er at udnytte denne eksploderende verden af mulighe-der som et positivt tillæg til den normale idrætsoplevelse. Første skridt er stadig at udnytte de muligheder, der ligger i web, og her har idrætten i mine øjne endnu langt - men hvor web er vigtig, så bered jer på, at mobilen bliver endnu vigtigere.”

(Jakob Nordenhof Jønck, Endomondo, uddrag fra kommentar på Idan.dk, 26.marts.2010)

Denne rapport beskriver en eksplosiv udvikling på nettet, men mobilen bliver sandsynligvis i nær fremtid et uundværligt redskab for bl.a. klublederen, det selvorganiserede idrætsfællesskab og idrætsorganisationen. Mobilen har overhalet internettet som det primære medie i flere asiatiske lande, og det vil ifølge mange eksperter også ske i Europa i 2012, 2013 eller 2014.

Læs mere om idrættens virtuelle arenaer

Idan Artikel 14.06.2011
Ti perspektiver på idrættens virtuelle arenaer
Idan Artikel 14.06.2011
Kommunikation: Teknologi forandrer kommunikationen i idrætten
Idan Artikel 14.06.2011
Rettigheder: Markedet er fragmenteret
Idan Artikel 14.06.2011
Adfærd: Derfor rykker idrætten på internettet
Idan Artikel 14.06.2011
Socialisering: De nye organiserede idrætsfællesskaber
Idan Artikel 14.06.2011
Motivation: Kortsigtet kontra langsigtet effekt
Idan Artikel 14.06.2011
Organisation: Idrætten bliver mere organiseret
Idan Artikel 14.06.2011
Offentlig støtte
Idan Artikel 14.06.2011
Faciliteter: Drømmescenariet for den aktive
Idan Artikel 14.06.2011
Events: Idrættens eventarrangører bliver afhængige af nettet
Idan Artikel 14.06.2011
Kommercielle potentialer: Direkte og indirekte indtægtsmuligheder
Idan Artikel 14.06.2011
Ti anbefalinger til videre brug af virtuelle idrætsarenaer

Se rapporten

Idan Udgivelse maj 2011
Idrættens virtuelle arenaer. Internettet forandrer idrætten – analyser og perspektiver