Idan Artikel 14.06.2011

Organisation: Idrætten bliver mere organiseret

Hvad betyder fremkomsten af de virtuelle arenaer for den måde, den enkelte udøver eller idrættens organisationer tilrettelægger aktiviteter?

Skrevet af: Martin Hedal
Nøgleord: Medier og teknologi

Internetbaserede kommunikations-, administrations- og koordineringsværktøjer adopteres, som denne rapport viser, i stigende grad i den organiserede og selvorganiserede idrætsverden. De kan her og nu bidrage til udøveren, klubben, forbundet eller idrætsfællesskabet med bl.a. effektivisering, koordinering af frivillige kræfter, træningsplanlægning, overblik, underholdning, fællesskabsfølelse m.m. Men hvad betyder det på længere sigt for idrætten, at det virtuelle rum – inkl. mobilen – kommer til at spille en med stor sandsynlighed central rolle? En af de interessante betragtninger er, at både den selvorganiserede idrætsverden – lige fra hyggefodboldfællesskabet til motionsløberen – og den organiserede idrætsverden begge bliver mere organiserede via de nye værktøjer. Graden af organisering bliver simpelthen større, når organiseringen af træningen eller idrætsfællesskabet foregår online 24 timer i døgnet. Budskaber når som regel en bredere kreds, og faste procedurer bliver med stor sandsynlighed grebet mere systematisk an.

Vidensdeling

Mange kasserere i idrætsforeninger har naturligvis gennem årene opbygget sirlige Excel-ark og ringbind, som i sig selv er indbegrebet af systematik. Ulempen ved disse systemer er, at de ofte ikke har været delt med andre mennesker. De virtuelle arenaer bidrager med vidensdeling og værktøjer til mere smidigt at kunne sætte andre ind i systematiske arbejdsgange. 

For få år siden var de fleste hjemmesider administreret af en webmaster. I dag kan flere mennesker med administratorrettigheder i en organisation lægge stof på hjemmesiden via et cms-system. Det er samme mekanisme, der udspiller sig i idrætsforeningens liv nu via nettet. Det vil utvivlsomt påvirke organiseringen af idrætten i fremtiden. Det vil blive langt lettere at overdrage kassererposten i fremtiden.

Mobilisering af frivillige kræfter

Flere af de virtuelle arenaer, der er rettet mod den organiserede idrætsverden, har fra begyndelsen haft fokus på, at deres systemer skulle understøtte idrætsforeningernes frivillige arbejde og dermed gøre det lettere og måske mere overskueligt at være frivillig: 

”Vi (Essencius, red.) står selv bag nogle af de analyser, som gjorde, at vi fik blod på tanden. Der er så mange frivillige i dansk idræt, som oplever, at det bliver tiltagende svært at være frivillig i Danmark. Der sidder måske en frivillig, der både skal have telefonen åben 24 timer i døgnet, kommunikere både med børn og forældre på forskellige platforme, kommunikere med ledelsen på en tredje platform og varetage familiens behov på en fjerde platform. Det var det, vi gerne ville løse for den frivillige. Det skal man have nem adgang til, for vi skal jo ikke miste de her 500.000 frivillige. Tværtimod skal vi hjælpe dem til en lettere hverdag. Det tror vi på, at vi kan gøre digitalt.”

Christina Schärfe Lambach fra kommunikationsbureauet Essencius om Arena365.com.

Systemer som KlubModul, ClubPeople og Conventus er målrettet den organiserede idrætsverden og har alle oplevet en pæn vækst i deres korte levetid baseret på bl.a. at gøre dagligdagen lettere for foreningens frivillige. Det alene fortæller historien om en forbedret organisering via nettet, der er kommet for at blive.

Organisering som konkurrenceparameter

Organiseringsformen i idrætten har været en konkurrenceparameter de seneste ti år. Fitnessudøveren og løberen er eftertragtede kunder, og mange kommercielle spillere har formået at målrette deres tilbud til folk med behov for fleksibilitet. Nu har de virtuelle arenaer også meldt sig på banen som et nyt sted at organisere sig endnu mere fleksibelt. 

Idrættens kommercielle spillere agerer ud fra eksisterende og potentielle kunders behov. Her har organiseringsformen – altså i selve udøvelsen – som nævnt været en vigtig konkurrenceparameter de senere år. At dømme ud fra denne rapport kunne organiseringsgraden (via nettet og mobilen) meget vel blive næste vigtige konkurrenceparameter. Jo bedre organiseret, jo mere tiltalende. Den moderne mediebruger forventer ikke blot fleksibilitet og effektivitet i udøvelsen af idrætten, men også i organiseringen af den. Det skal være nemt at melde sig til, betale for medlemskab, registrere sin træning, konkurrere via nettet, socialisere sig, dele informationer, administrere familiens idrætsliv, deltage i afstemninger osv. Her kommer nettet og mobilens kommunikations-, administrations- og koordineringsværktøjer til at spille en vigtig rolle, når potentielle medlemmer eller brugere skal ’fanges ind’ i fremtiden – både i idrætten og mange andre (konkurrerende) kultur- og fritidstilbud.

Læs mere om idrættens virtuelle arenaer

Idan Artikel 14.06.2011
Ti perspektiver på idrættens virtuelle arenaer
Idan Artikel 14.06.2011
Kommunikation: Teknologi forandrer kommunikationen i idrætten
Idan Artikel 14.06.2011
Rettigheder: Markedet er fragmenteret
Idan Artikel 14.06.2011
Adfærd: Derfor rykker idrætten på internettet
Idan Artikel 14.06.2011
Socialisering: De nye organiserede idrætsfællesskaber
Idan Artikel 14.06.2011
Motivation: Kortsigtet kontra langsigtet effekt
Idan Artikel 14.06.2011
Organisation: Idrætten bliver mere organiseret
Idan Artikel 14.06.2011
Offentlig støtte
Idan Artikel 14.06.2011
Faciliteter: Drømmescenariet for den aktive
Idan Artikel 14.06.2011
Events: Idrættens eventarrangører bliver afhængige af nettet
Idan Artikel 14.06.2011
Kommercielle potentialer: Direkte og indirekte indtægtsmuligheder
Idan Artikel 14.06.2011
Ti anbefalinger til videre brug af virtuelle idrætsarenaer

Se rapporten

Idan Udgivelse maj 2011
Idrættens virtuelle arenaer. Internettet forandrer idrætten – analyser og perspektiver