Idan Artikel 14.06.2011

Ti perspektiver på idrættens virtuelle arenaer

Analyserne i rapporten 'Idrættens virtuelle arenaer' har afsæt i ti temaer. De ti temaer belyses her nærmere og perspektiveres.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Medier og teknologi

Analyserne i projektet ’Idrættens virtuelle arenaer’ kredser indirekte og direkte om ti forskellige felter. Disse felter behandles i dette kapitel enkeltvis og perspektiverende. Artiklerne indeholder empirisk materiale af perspektiverende karakter og inddrager relevant litteratur. De ti perspektiverende felter behandles i denne rækkefølge (klik på den blå overskrift for at komme til artiklen):

  1. Kommunikation: Hvilke kommunikationspotentialer rummer de virtuelle arenaer for udøvere af idræt samt udbydere af idræt og idrætsfaciliteter? 
  2. Rettigheder: Hvordan påvirker internettet den organiserede idræts rettigheder og ’kontrol’ med idrætsaktiviteter – formidlingsmæssigt og administrativt?
  3. Adfærd: Hvordan er samspillet mellem udviklingen i danskernes motions- og sportsvaner og potentialerne i de virtuelle arenaer? 
  4. Socialisering: Hvordan påvirkes idrætsfællesskaberne af de virtuelle arenaer?
  5. Motivation: Hvilket potentiale har de virtuelle arenaer for at skabe motivation og måske inspirere nye målgrupper til at dyrke idræt og motion?
  6. Organisation: Hvad betyder fremkomsten af de virtuelle arenaer for den måde, den enkelte udøver eller idrættens organisationer tilrettelægger aktiviteter?
  7. Offentlig støtte: Hvad definerer en støtteberettiget idrætsforening eller -aktivitet fremover. Bør virtuelle idrætsfællesskaber eksempelvis være støtteberettigede i forhold til folkeoplysningsloven på linje med idrætsforeninger?
  8. Faciliteter: Hvad er potentialet for at koble virtuelle arenaer med online-booking eller en mere aktiverende drift af idrætsfaciliteter, stier eller andre udearealer?
  9. Events: Hvilken rolle vil de virtuelle arenaer i fremtiden spille for eventarrangører?
  10. Kommercielle potentialer: Hvilke kommercielle muligheder giver de virtuelle arenaer for udbyderne og for andre af idrættens interessenter? 

Find artiklerne nedenfor

De perspektiverende afsnit er skrevet, så de kan læses uafhængigt af hinanden. 

Læs mere om idrættens virtuelle arenaer

Idan Artikel 14.06.2011
Ti perspektiver på idrættens virtuelle arenaer
Idan Artikel 14.06.2011
Kommunikation: Teknologi forandrer kommunikationen i idrætten
Idan Artikel 14.06.2011
Rettigheder: Markedet er fragmenteret
Idan Artikel 14.06.2011
Adfærd: Derfor rykker idrætten på internettet
Idan Artikel 14.06.2011
Socialisering: De nye organiserede idrætsfællesskaber
Idan Artikel 14.06.2011
Motivation: Kortsigtet kontra langsigtet effekt
Idan Artikel 14.06.2011
Organisation: Idrætten bliver mere organiseret
Idan Artikel 14.06.2011
Offentlig støtte
Idan Artikel 14.06.2011
Faciliteter: Drømmescenariet for den aktive
Idan Artikel 14.06.2011
Events: Idrættens eventarrangører bliver afhængige af nettet
Idan Artikel 14.06.2011
Kommercielle potentialer: Direkte og indirekte indtægtsmuligheder
Idan Artikel 14.06.2011
Ti anbefalinger til videre brug af virtuelle idrætsarenaer

Se rapporten

Idan Udgivelse maj 2011
Idrættens virtuelle arenaer. Internettet forandrer idrætten – analyser og perspektiver