Idan Artikel 03.01.2011

Nu rykker idrætten udendørs

Analyse: I to årtier har kommunerne investeret i nye idrætsfaciliteter, men idrætten er rykket udenfor.

Skrevet af: Maja Pilgaard

"Tidsånden er en form for spejl, hvori vi kan se os selv. For det meste sker det i bagklogskabens klare lys, men tidsånden kan også bruges til at forklare vores handlinger nu og her."

Sådan lød det i P1-programmet ’Netværket’, der 4. december stillede skarpt på at forklare begrebet tidsånd og diskuterede, hvad der kendetegner tidsånden i vores samfund nu og her. Værdier som selviscenesættelse, fleksibilitet og materialisme går ofte igen, men i samme drag dukker også værdier som sundhed, hjemmestrik, fællesskaber, kernefamilier, havearbejde og natur op.

Tidsånden kan også findes inden for idræt og motion, der i sig selv er meget oppe i tiden. Måden, danskerne dyrker idræt på, og de steder, de gør det, ændrer sig i høj grad med tidsånden.

De ovennævnte værdier passer alle ind i befolkningens aktuelle idrætsmønstre, hvor det både handler om fleksible organiseringsformer, iscenesættelse af kroppen og en materialistisk holdning til kroppen som et middel til at opnå sundhed, skønhed og status. Men samtidig ser vi strømninger i retning af en mere ’økologisk’ dyrkelse af kroppen, hvor naturen står i høj kurs.

I statistikkerne fra undersøgelsen ’Danskernes motions- og sportsvaner 2007’ stikker løb, vandreture, fitness, svømning og gymnastik ud som de mest populære idrætsaktiviteter blandt voksne sammen med fodbold og håndbold for børn mellem 7 og 15 år. Kategoriserer man alle idræts- og motionsaktiviteter efter, hvor de foregår, er billedet tydeligt: Danskerne dyrker idræt og motion under åben himmel.

58 pct. af voksne danskere over 16 år og halvdelen af alle børn mellem 7 og 15 år dyrker en aktivitet, som foregår udendørs: stavgang, løb, vandreture, cykling, mountainbike, kano, roning, kajak, sejlsport, surfing, jagt, fiskeri eller rollespil. Aktiviteter, som ikke kræver adgang til traditionelle idrætsfaciliteter.

Fra naturen til idrætshallen - og tilbage igen

Tidsånden udtrykker dominerende tendenser i samfundet og ændrer sig med jævne mellemrum. I breddeidrætsbetænkningen fra 1987 hed, at "der på facilitetsområdet skete en tiltagende distancering fra naturens luner". Formuleringen afspejlede de forudgående to årtiers massive investeringer i kommunale idrætshaller, svømmehaller og andre idrætsanlæg. 

Siden er antallet af voksne idrætsudøvere steget kraftigt, uden at det afspejler sig i brugen af faciliteterne. Børn og unge prioriteres stadig i hallerne, som appellerer mest til traditionelle sportsgrene, der ikke er i vækst blandt voksne. Groft sagt fylder idrætshallerne langt mere i de kommunale budgetter end i danskernes idrætsdeltagelse.

De voksne idrætsudøvere går nye veje. Idrætten flytter ud i naturen. Som figuren viser, er naturen er den største arena for voksnes idrætsdeltagelse.  

Her dyrker danskerne idræt (pct.)

Kilde: Sport og motion i danskernes hverdag, Idrættens Analyseinstitut

Det sker i en tid, hvor finanskrisen stadig kradser, hvor luksusfitnesscentre går konkurs, hvor wellness rykker udendørs, hvor idrætsudbydere lancerer outdoor fitness-koncepter, og hvor vinterbadeklubberne boomer i medlemsantal.

For 73 pct. af de voksne danskere har naturen en stor betydning, når de motionerer, og det med god grund. Naturen kan nemlig forene idræt og motion med frisk luft og en afstressende atmosfære, der giver mening og indre ro for den enkelte i en hektisk hverdag.

Ny kommunal prioritering

Voksne har dog ikke eneret på røde kinder. Unge boltrer sig også udendørs i mere fleksible, tilgængelige faciliteter og offentlige rum. Streetbasket, streethockey, streetgolf, beachvolley, strandhåndbold, parkour, mountainbike, kitesurfing, havkajak, kajakpolo og rollespil er populære trends fjernt fra det traditionelle sportsbillede. 

Naturens vigtighed for idrætsudøvelsen sætter kommunal idrætspolitik i et nyt lys, for nøglen til naturen ligger i en helt anden forvaltning end nøglen til den lokale idrætshal. Flere kommuner får dog øjnene op for naturens potentiale og brander i stigende grad kommunens natur som attraktive idrætslandskaber.

I landets kommuner og blandt pengestærke aktører som Friluftsrådet, Nordea-fonden, Lokale- og Anlægsfonden m.fl. fremkommer et væld af nye initiativer til stisystemer, udendørs træningsredskaber, træningspavilloner mv. Havnebade, strandanlæg, ruter og stier vil i de kommende år konkurrere om kommunernes anlægsmidler på linje med de tidligere årtiers så populære firkantede idrætshaller på 20 x 40 meter.

De traditionelle haller ender muligvis som forsømte skilsmissebørn i de kommunalpolitiske interesser mellem multiarenaer til mega-events og oplyste motionsstier gennem lokalområdets natur.

Der kan dog være god grund til også fortsat at udvikle drift og indretning af de eksisterende idrætsfaciliteter og deres sammenhæng med udearealerne, for i breddeidrætsbetænkningen 2027 vil tidsånden måske være, at idrætten igen rykker indendørs. 

Artiklen har været bragt i Politiken den 28. december 2010 som den femte af i alt ni analyser offentliggjort omkring jul og nytår, hvor Idan i samarbejde med Politiken så nærmere på en række markante udviklingstræk inden for idrætten.

Læs Idans analyseserie fra Politiken

Frivilligt arbejde skifter karakter (23/12 2010)

Elitesport styrker ikke folkesundheden (24/12 2010)

Idræt dyrker man bedst i nabolaget (26/12 2010)

EU trækker i sportstøjet (27/12 2010)

Nu rykker idrætten udendørs (28/12 2010)

Topfodbold er en elendig forretning (29/12 2010)

Kommuner vil selv føre idrætspolitik (30/12 2010)

Sociale medier får os til at dyrke sport (31/12 2010)

Ildsjæle kan også være kommercielle (1/1 2011)

Artiklerne kan også findes på Politikens analyseside

Download rapporten

Lille pige under vandet
Idan Udgivelse juni 2008
Danskernes motions- og sportsvaner 2007 - nøgletal og tendenser

Læs lignende nyheder

Unge mænd hold pause på tribune med basketball
Idan Artikel 16.04.2024
Støtte fra Trygfonden gør det muligt at udvide undersøgelse af danskernes idrætsvaner med fokus på ikke-idrætsaktive
Kvinder i fitness
Idan Podcast 23.01.2023
Danskernes motions- og sportsvaner: Sociale relationer (5:5)
Teenagere dyrker motion
Idan Kommentar 07.12.2022
Idrætsdanmark skal være bedre gearet til unges eksperimenter
SKAKO Concrete i Faaborg er i gang med medarbejdermotion.
Idan Artikel 05.12.2022
Funktionærer får flere motionstilbud på arbejdspladsen end (u)faglærte
Piger løber på gaden
Idan Artikel 03.11.2022
Unge i idrætten: Idrætsdeltagelsen falder, tidsforbruget stiger, og der eksperimenteres med mange idrætsaktiviteter
Folk der løber i en park
Idan Artikel 25.10.2022
Baggrundsrapport om idrætsvaner giver ny indsigt i sammenhængen mellem trivsel og idrætsdeltagelse
Oplæg på Idan Forum
Idan Artikel 10.05.2022
Når forældre er aktive i en forening, stiger chancen for, at deres børn også er det
Aarhus bugten
Idan Artikel 29.04.2022
Coronakrisen har slået hårdt til idrætten i Aarhus

Læs mere om temaet

Fitness
Idan Tema

Idrætsvaner