Idan Kommentar 18.08.2020

Coronanedlukningen har påvirket danskernes idrætsvaner på godt og ondt

To ud af fem idrætsaktive holdt op med at dyrke sport og motion under nedlukningen, mens andre gik i gang eller fik helt nye vaner med hjemmetræning og brug af digitale træningstilbud.

Da Danmark blev lukket ned 12. marts 2020 for at hindre spredningen af coronavirus, blev danskerne tvunget til at ændre vaner – også i forhold til sport og motion.

Nedlukningen var samtidig en form for naturligt eksperiment, hvor en udefrakommende begivenhed gav os mulighed for at se, hvad der sker med danskernes idrætsvaner, når idrætsfaciliteterne ikke er tilgængelige, de organiserede tilbud er lukket ned, og mulighederne for at mødes og dyrke sport og motion i fællesskab er kraftigt reducerede.

Det var nogle helt unikke omstændigheder, hvor det var usikkert, om danskerne fandt nye måder at være aktive på, eller om de gik i stå, når meget af det, som normalt fylder rigtig meget i dansk idrætsliv, pludselig ikke var tilgængeligt.

Disse unikke omstændigheder kalder på en undersøgelse, og det er netop, hvad vi på Idrættens Analyseinstitut har foretaget. I denne artikel vil vi dele vores resultater.

Lukkede idrætsaktiviteter skabte stilstand hos mange

Fem uger inde i nedlukningen gennemførte vi en repræsentativ undersøgelse af voksne (18+ år) danskeres idrætsvaner før og under nedlukningen. Den viste, at hele 38 procent af de idrætsaktive var stoppet med at dyrke sport og motion under nedlukningen, og den hyppigste årsag var, at deres normale idrætsaktiviteter var lukket ned.

Så en stor gruppe fandt altså ikke nye måder at være aktive på.

Tallene viste også, at 4 ud af 5, der var stoppet, udelukkende var aktive i organiserede sammenhænge som foreninger, private centre eller aftenskoler før nedlukningen.

Det ser altså ud til, at de har haft svært ved at skifte deres nedlukkede aktiviteter ud med nye – måske fordi de i højere grad brænder for at dyrke en bestemt aktivitet end at være aktive for motionens skyld, eller at de fastholdes af noget af alt det, som ligger udover aktiviteten i form af adgang til faciliteter, fællesskabet, faciliteringen og de faste træningstider.

På den anden side viste undersøgelsen også, at de resterende 62 procent af de idrætsaktive forsatte med at dyrke sport og motion under nedlukningen. 3 ud af 4 af disse organiserede selv en eller flere af deres idrætsaktiviteter før nedlukningen og har haft lettere ved at fortsætte med deres idrætsaktiviteter end dem, der udelukkende var aktive i de organiserede sammenhænge.

Der kom ikke flere løbere og cyklister

I fraværet af mange af de traditionelle idrætstilbud kunne man forvente, at mange ville kaste sig over aktiviteter, som er nemme at organisere selv såsom gå- og vandreture, løb og cykling.

Men det har ikke været tilfældet.

Ganske vist viste vores undersøgelse, at flere vandrede og gik, men der var totalt set ikke flere løbere og cykelryttere på stierne under nedlukningen end før.

Til gengæld har der været en delvis udskiftning blandt de aktive. Nye løbere og cyklister kom til, mens et tilsvarende antal faldt fra.

Nogle danskere var altså stoppet med at dyrke sport og motion, selvom deres aktiviteter faktisk ikke var lukket ned, mens andre erstattede deres nedlukkede aktiviteter med helt andre aktiviteter. Atter andre holdt fast i deres aktivitet og fandt andre måder at dyrke den på i nye omgivelser.

Mange af dem, der før dyrkede for eksempel fitness, yoga og boldspil, holdt fast i aktiviteten under nedlukningen ved at flytte den hjem eller ud i naturen.

Et interessant spørgsmål, som vi dog ikke kan få svar på, er, hvilken indflydelse en længere nedlukningsperiode ville have for danskernes motions- og sportsvaner (eftersom vores undersøgelse jo kun har set på nedlukningens første fem uger). Uvisheden om længden af nedlukningsperioden kan have påvirket danskerne forskelligt.

Nogle har måske tænkt, at det ikke kunne betale sig at påbegynde nye måder at være aktiv på, mens andre hurtigt har fundet det nødvendigt at finde nye veje til at opretholde en aktiv hverdag.

En ny gruppe blev idrætsaktive under nedlukningen

Nedlukningen har ikke kun haft betydning for de idrætsaktive, men også de ikke-idrætsaktive.

Undersøgelsen viste, at 10 procent af dem, der ikke dyrkede sport og motion før nedlukningen, var begyndt at gøre det under nedlukningen. Undersøgelsens resultater peger i retning af, at det især var dem, der arbejder hjemmefra eller var blevet opsagt under nedlukningen, der begyndte at dyrke sport og motion, sammenlignet med dem, der fortsat arbejdede uden for hjemmet.

Når en periode, hvor mange har tilbragt mere tid hjemme, kan øge aktivitetsniveauet, tyder det på, at travle hverdage med mange arrangementer og aktiviteter gør det svært for nogle danskere at dyrke sport og motion.

Det stemmer også overens med, hvad vi ved fra vores undersøgelse af danskernes motions- og sportsvaner fra 2016, hvor fleksibilitet har stor betydning, når ikke-idrætsaktive angiver, hvad der er vigtigt for dem, hvis de skulle starte med at dyrke en idrætsaktivitet.

Er hjemmetræning kommet for at blive?

Det store spørgsmål er, om vi kan forvente varige forandringer inden for idrætten?

Undersøgelsen viste, at danskerne er ganske optimistiske om deres egen idrætsdeltagelse i fremtiden. 7 ud af 10 danskere forventer at blive lige så idrætsaktive efter nedlukningen, som de var før, mens 2 ud af 10 forventer at blive mere idrætsaktive, og kun 1 ud af 10 forventer at blive mindre idrætsaktiv.

Samtidig tyder undersøgelsens resultater på, at nedlukningen kan have betydet, at flere har fået øjnene op for andre måder at være aktive på. Hver femte forventer at dyrke andre sports- og motionsaktiviteter efter nedlukningen, end de gjorde før, og op imod halvdelen af dem forventer også at dyrke mere sport og motion.

Det kunne derfor tyde på, at de forventer at udvide viften af aktiviteter, hvilket er interessant i fremtidigt perspektiv, da et bredere aktivitetsmønster måske øger chancerne for at fastholde en idrætsaktiv hverdag hele livet.

Hjemmetræning er blevet mere populært og er måske kommet for at blive. Hver femte dansker forventer at hjemmetræne mere efter nedlukningen end før, og måske som et supplement til de aktiviteter, de dyrkede før.

Også brugen af digitale træningsmuligheder er noget, danskerne har taget til sig. Hver femte idrætsaktiv under nedlukningen brugte i højere grad end tidligere apps, online streaming og andre digitale tilbud i forbindelse med deres motions- og sportsaktiviteter, særligt de yngre voksne mellem 18 og 40 år.

Ny undersøgelse efter genåbningen

Der er altså tegn på, at danskernes interesse for at være idrætsaktive ikke bliver mindre efter nedlukningen.

Måske vil vi ligefrem opleve flere idrætsaktive danskere på sigt, hvis de nye aktive formår at fastholde en idrætsaktiv hverdag, samtidig med at dem, der stoppede under nedlukningen, starter igen.

Det er dog ikke givet, at alle vender tilbage, eller at de vender tilbage lige hurtigt.

En nedlukning på tre måneder kan netop betyde, at nye vaner har bidt sig fast, også de mindre hensigtsmæssige vaner som en mindre idrætsaktiv hverdag. Nedlukningen tvang mange danskere til at ændre vaner, men det samme gør sig ikke gældende med genåbningen, hvilket – i tillæg til sommerferieperioden – kan gøre tilbagevenden til en 'normal idrætshverdag' til en mere langtrukken affære.

Derfor er vi - med støtte fra TrygFonden - gået i gang med en ny undersøgelse, som skal være med til at kaste lys over, hvordan det går med danskernes tilbagevenden til en idrætsaktiv hverdag under genåbningen, hvilke aktiviteter vi dyrker, i hvilken sammenhæng, og hvorfor nogle danskere måske ikke er kommet i gang igen.

Vi tog den første temperatur på danskernes idrætsdeltagelse i slutningen af juni, og den undersøgelse viste, at det fortsat var næsten hver fjerde (23 procent) af dem, der var aktive før coronanedlukningen, som ikke dyrkede sport og motion, blandt andet på grund af sommerferie og frygt for coronasmitte.

Anden del af denne undersøgelse gennemføres i starten af september, hvor det bliver rigtig interessant at se, om danskerne vender tilbage til idrætslivet, som vi kender det fra før coronanedlukningen.

Denne kommentar blev først bragt på forskerzonen.dk

Download notaterne

Par går i skov. Foto: Colourbox
Idan Udgivelse maj 2020
Danskernes motions- og sportsvaner under coronanedlukningen. Notat 1.1: Idrætsdeltagelse og brug af digitale træningsmuligheder
Kvinder med gymnastikbolde. Foto: Colourbox
Idan Udgivelse maj 2020
Danskernes motions- og sportsvaner under coronanedlukningen. Notat 1.2: Nye motions- og sportsvaner under nedlukningen
Kvinde dyrker yoga på gulv. Foto: Colourbox
Idan Udgivelse maj 2020
Danskernes motions- og sportsvaner under coronanedlukningen. Notat 1.3: Idrætsdeltagelsen efter coronanedlukningen – danskernes forventninger til fremtiden
Fodbold og håndsprit. Foto: GettyImages/GAPS
Idan Udgivelse juli 2020
Danskernes motions- og sportsvaner under genåbningen. Notat 2: Idrætsdeltagelsen er stadig påvirket af coronakrisen

Læs lignende nyheder

Kvinde løber i København
Idan Artikel 03.10.2023
Efter coronakrisen: Idrætsbilledet har ændret sig, og det har gruppen af aktive også
dame der løber
Idan Artikel 20.04.2023
Ny coronaundersøgelse: Mere end halvdelen af den voksne befolkning har skiftet idrætsvaner, siden coronakrisen startede
Folk der løber i en park
Idan Artikel 13.03.2023
Idan undersøger, om coronakrisen har bidt sig fast i danskernes idrætsvaner efter, at samfundet er vendt tilbage til normalen
Mand til crossfit laver step ups på kasse
Idan Artikel 01.11.2021
Idrætsdeltagelsen er på vej op, efter at idrætsfaciliteterne er åbnet igen
Kvinde er forpustet efter løn
Idan Artikel 27.04.2021
Flere danskere dropper motionen på grund af manglende overskud
Små børn på rulleskøjter
Idan Artikel 13.04.2021
Idrætsforeninger mistede medlemmer i 2020, men flere var aktive andre steder
Idan Artikel 12.04.2021
Webinar: Danskernes idrætsvaner før, under og efter coronakrisen
To kvinder går tur i sneen
Idan Artikel 12.02.2021
Idrætsdeltagelsen er mindre påvirket nu end under den første nedlukning
Kvinde løber i skoven
Idan Artikel 29.09.2020
Nye aktive trækker idrætsdeltagelsen op efter genåbningen
Fodboldbane med sprit
Idan Artikel 06.07.2020
Coronakrisen påvirker stadig danskernes idrætsvaner
Mand med telefon i fitnesscenter
Idan Artikel 27.05.2020
Sociale medier kan fastholde medlemmerne i idrætsforeninger
Kvinde laver hjemmetræning
Idan Artikel 26.05.2020
Danskerne ser optimistisk på egne motions- og sportsvaner efter coronanedlukningen

Lyt til podcasts om emnet

Kvinder strækker ud efter en løbetur.
Idan Podcast 20.05.2020
Danskernes motionsvaner i en coronatid
To sporty mennesker spejder ud over havet på en strand.
Idan Podcast 17.05.2021
Coronakrisens betydning for danskernes motionsvaner - del 1
Pige puster ud efter en løbetur
Idan Podcast 17.05.2021
Coronakrisens betydning for danskernes motionsvaner - del 2

Læs mere om temaet og find alle notaterne her

Fitness
Idan Tema

Idrætsvaner