Idan Artikel 04.03.2015

International idræt: Tid til handling

Idan/Play the Game har fremsendt en række konkrete forslag til dansk handling i forhold til international idræt til kulturminister Marianne Jelved (R).

Nøgleord: Idrætspolitik

Som opfølgning på lanceringen af notatet ’Den globale idræts krise er Danmarks store chance’ har Idrættens Analyseinstitut/Play the Game den 26. februar fremsendt et brev til kulturminister Marianne Jelved (R) med en række forslag til, hvad der blandt andet kan indgå af konkrete initiativer i en eventuel fremtidig international satsning.

Idan/Play the Game opfordrer regeringen til at indarbejde forslagene i de kommende idrætspolitiske sigtelinjer, som skal udarbejdes på grundlag sidste års brede forlig om fremtidens danske idrætssektor.

Forslagene ser ud som følger:

1) International magtudredning og handlingsplan for dansk idræt

For at skabe et fælles videns- og beslutningsgrundlag for de aktører i dansk idræt, der jævnligt arbejder på den internationale scene, igangsætter Kulturministeriet i samarbejde med relevante bidragydere en magtudredning, der beskriver forholdene i international idræt og danner grundlag for en efterfølgende handlingsplan på områder som: 

 • Struktur og virkemåde hos de centrale aktører.
 • Fordelingen af ledelsesposter, værtskaber og ejerskaber hos de toneangivende aktører.
 • Politiske og kommercielle netværk på tværs af idrætter og landegrænser.
 • Status for de internationale idrætsorganisationers standarder for good governance.
 • Mediernes/journalistikkens rolle som aktører i sporten som underholdningsindustri og garanter for kritisk journalistik.
 • Status for bekæmpelsen af doping og matchfixing.
 • De mellemstatslige organisationers rolle i international idræt.
 • Mulige samarbejdspartnere for Danmark i henseende til fremme af demokrati, idrætsdeltagelse m.m.
 • Status for idræts- og foreningsdeltagelse i verdens lande.

Magtudredningen præsenteres på et seminar for Folketingets partier, idrætsorganisationerne og øvrige relevante interessenter, hvorefter en bredt sammensat arbejdsgruppe under ledelse af Kulturministeriet udarbejder forslag til en handlingsplan for Danmarks rolle i international idræt.

Handlingsplanen beskriver de vigtigste opgaver og skitserer en god arbejdsdeling mellem statslige, idrætslige og øvrige relevante aktører i respekt for disses forskellige udgangspunkter og roller i international idræt. Handlingsplanen munder ud i et sæt anbefalinger, der kan sikre den bedst mulige sammenhæng mellem værdigrundlaget for dansk idræt og foreningsliv på den ene side og de konkrete beslutninger og initiativer i forhold til international idræt på den anden side.

2) Øremærkede midler til støtte af idrætsrelaterede aktiviteter på internationalt plan

For at styrke danske idrætsaktørers internationale indflydelse og profilere danske idræts værdigrundlag afsætter regeringen – eventuelt i et samarbejde mellem flere ministerier – øremærkede midler med det formål at:

 • tiltrække og afholde internationale konferencer, seminarer og møder for idrætsfaglige netværk i Danmark, eksempelvis inden for idrætsforskning, idrætspolitik, aktivitetsudvikling i konkrete idrætsgrene etc.
 • indgå med supplerende kapital til større ansøgninger på idrætsområdet til eksempelvis det udvidede Erasmus+ program eller andre relevante finansieringskilder for internationalt arbejde.
 • understøtte dansk ledede, internationale og komparative forsknings- og analyseprojekter af særlig relevans for aktørerne i den danske idrætssektor.
 • fremme praksisorienterede initiativer, der sigter på at udvikle idrætsdeltagelse, fysisk aktivitet og medborgerskab med udgangspunkt i erfaringer fra dansk idræt.
 • støtte oversættelser af og formidling af rapporter, publikationer etc. af international relevans, eventuelt på en dansk ledet webplatform rettet mod et internationalt publikum. Oversættelse kan både være fra dansk til et internationalt hovedsprog eller den modsatte vej.
 • bistå danske idrætsaktører med at fremme good governance i international idræt gennem analyseprojekter, rapporter, oplysningsarbejde, internationale møder med mere.
 • støtte initiativer, der sigter på at styrke det internationale idrætspolitiske perspektiv i idrættens lederuddannelser.

3) Styrkelse af det internationale samarbejde inden for UNESCO, Europarådet, EU og lignende

Inden for de sidste 4-5 år har Europarådet (EPAS), EU og UNESCO oprustet deres indsats på den idrætspolitiske front. Men især Europarådet og UNESCO mangler midler til at finansiere selv små initiativer. Danmark kan sikre sig væsentlig goodwill – og indflydelse – ved at afsætte ressourcer til konkrete opgaver i dette regi. Eksempler: 

 • UNESCO ønsker at lave effektmåling af det kommende, reviderede globale charter for idræt og fysisk aktivitet for at belyse, i hvilket omfang medlemslandene følger charterets anbefalinger på områder som idrætsdeltagelse, ligestilling, idrætsbegivenheder, adgang til idrætsfaciliteter, uddannelse, beskyttelse af børn og unge, bekæmpelse af doping med mere.
 • Europarådet: opfølgning på matchfixing-konventionen. Styrkelse af good governance-indsatsen. Oprettelse af et ’Clearing House for Sports Integrity’ som foreslået af Play the Game på rådets ministerkonference i Magglingen i september 2014.
 • Danmark kan i samarbejde med en mellemstatslig institution afholde en global konference om beskyttelse af sportens integritet mod alle former for korruption i sport (matchfixing, korruption, skattesnyd, hvidvaskning, trafficking med mere). Konferencen skal bane vejen for en struktureret dialog mellem regeringer, idrætsorganisationer og interessenter om strategiske spørgsmål.

4) Øvrige initiativer

I øvrigt foreslår vi, at Kulturministeriet overvejer:

 • at samarbejde med Danida om at indføre idræt som en dimension af udviklingspolitikken med forbillede i blandt andet Norge og Schweiz. Der er rige muligheder for et stærkere engagement i FN’s kontor i Genéve for sport, udvikling og fred, og Danmark kunne ’overtage’ de meget vellykkede, men nu ophørte Magglingen-konferencer.
 • at undersøge sammen med danske idrætsorganisationer, hvordan man kan skabe international opbakning til at oprette en sports whistleblower-fond for at understøtte enkeltpersoner, som er kommet i urimelig økonomisk, politisk eller juridisk klemme på grund af deres indsats for at bekæmpe trusler mod idrættens integritet, samt støtte undersøgende journalistik af særlig væsentlig karakter.
 • at styrke ministeriets eget internationale arbejde gennem klare ambitiøse målsætninger og tilførsel af personaleressourcer.

Jens Sejer Andersen, international direktør, Play the Game

Henrik H. Brandt, direktør Idrættens Analyseinstitut

Læs mere om idrætspolitik

Beckham og Al Thani
Idan Kommentar 21.11.2022
Beckham er Qatars trumfkort, men Nadim og Schmeichel er også med
Mand i svømmehal
Idan Artikel 27.10.2022
Energikrise: Idrætsanlæg har brug for politikernes hjælp, men de skal også selv være en del af løsningen
Stanis Elsborg
Idan Artikel 24.09.2022
Stanis Elsborg modtager Gerlev-prisen for 2022
Gyldne sportspokaler
Idan Artikel 28.06.2022
Ny rapport afdækker, hvorfor finsk elitesport har tabt terræn internationalt
Jens Sejer Andersen
PtG Artikel 09.06.2022
Play the Games internationale chef er nomineret til Kulturministeriets Idrætspris
Putin giver VM-bolden videre til værterne i 2022 fra Qatar.
Idan Kommentar 02.06.2022
Sporten er en yndet arena for politiske budskaber
Atletiktræner står med stopur
Idan Artikel 25.05.2022
Atleter er tilfredse med placeringen af trivselsfunktion hos Anti Doping Danmark
Mand der better
Idan Artikel 24.02.2022
Politisk aftale flytter sekretariatet for platform til bekæmpelse af matchfixing
Børn spiller håndbold
Idan Kommentar 08.02.2022
Debat: Kan de store modtagere af tipsmidlerne beholde deres dominans?
Beijing 2022 banner
Idan Artikel 21.01.2022
OL-eksperter fra Idan og Play the Game
OL-vinter i Beijing 2022
Idan Artikel 21.01.2022
OL-relaterede podcasts med input fra Idan
Kvindelig styrkeløfter
Idan Artikel 10.01.2022
Ny rapport fra DIF giver råd om inklusion af transkønnede i idræt
Joseph Blatter præsenterer Qatar som VM-vært i 2022
Idan Artikel 21.12.2021
23 lande støtter dansk krav om mere gennemsigtighed i international idræt
Kronprins Frederik løber med olympisk fakkel
Idan Artikel 20.07.2021
Royal retræte: En sportsdemokratisk sejr – et idrætspolitisk nederlag
Idan Artikel 08.07.2021
DIF vil gå mere offensivt til værks i international idrætspolitik
Publikum fra Qatar
Idan Artikel 01.07.2021
Ministre vil presse internationale idrætsforbund til større gennemsigtighed
Niels Nygaard på talerstolen
Idan Artikel 21.06.2021
DIF’s årsmøde: Ikke et ord om Kronprins Frederiks udtræden af IOC
Idan Artikel 21.06.2021
Olympisk sejler overtager roret i Danmarks Idrætsforbund
Idan Artikel 15.04.2021
Altinget blander sport og politik i et nyt medie med premiere i maj
Idan Artikel 17.02.2021
Menneskerettigheder skal være topprioritet i europæisk idræt
Kulturminister Joy Mogensen
Idan Artikel 13.01.2021
Samråd om VM i Qatar: Regeringen har ikke planer om politiske initiativer
Mountainbike i skoven
Idan Artikel 16.12.2020
DGI vil være med, når nye naturaftaler skal udmøntes
Idan Kommentar 15.12.2020
En løftet olympisk pegefinger til Europas sidste diktator
Qatar-arbejdere foran stadion
Idan Artikel 11.12.2020
Nyt borgerforslag ønsker debat i Folketinget om at boykotte VM i Qatar