Bjarne Ibsen

Udgivelser

Andre Publication

Unge, uddannelse og bevægelsesvaner

Bjarne Ibsen, Jens Høyer-Kruse, Karsten Elmose-Østerlund
Andre Publication

Danskernes bevægelsesvaner og motiver for bevægelse. Resultater fra undersøgelse af bevægelsesvaner.

Bjarne Ibsen, Jens Høyer-Kruse, Karsten Elmose-Østerlund
Andre Publication

Danskernes gå-vaner – i fritiden og under transport

Bjarne Ibsen, Jens Høyer-Kruse
Andre Idan Publication

Fremtidens idrætsfaciliteter - anbefalinger til fremtidens organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg

Bjarne Ibsen, Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg, Evald Bundgaard Iversen
Andre Publication

Civilsamfundet som ’motor’ i facilitetsudvikling

Bjarne Ibsen, Evald Bundgaard Iversen
Andre Publication

Frivillige på plejecentre: Venneforening eller ’egne frivillige’

Bjarne Ibsen, Tove Kristensen
Andre Publication

’Frie frivillige’ i kommunen

Bjarne Ibsen, Lise Specht Petersen, Michael Fehsenfeld, Klaus Levinsen
Andre Publication

16 cases med samarbejde mellem kommunale institutioner og civile aktører

Bjarne Ibsen, Lise Specht Petersen, Michael Fehsenfeld, Evald Bundgaard Iversen, Klaus Levinsen
Andre Publication

Foreningsidrætten anno 2015 - status og udviklingstendenser

Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund, Marlene Rosager Lund Pedersen
Andre Publication

Explaining similarities and differences between European sports clubs

Bjarne Ibsen, Karsten Elmose-Østerlund, Jeroen Scheerder, Siegfried Nagel
Andre Publication

Foreningers samarbejde med kommunale institutioner

Bjarne Ibsen, Klaus Levinsen
Andre Publication

Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige - Omfang, holdninger og udfordringer

Bjarne Ibsen, Klaus Levinsen
Andre Publication

Kommunernes samarbejde med civile aktører – Forskelle og ligheder i forventninger, praksis, samarbejdspartnere og oplevet udbytte

Bjarne Ibsen, Helle Hygum Espersen
Andre Publication

Sports Club Policies in Europe

Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund, Geoff Nichols, Karsten Elmose-Østerlund
Andre Publication

Parkourfaciliteter i Danmark

Bjarne Ibsen, Lise Specht Petersen, Signe Højbjerre Larsen, llir Hasani
Andre Publication

Klubhusets betydning for idrætsforeningerne og deres medlemmerne

Bjarne Ibsen, Lise Specht Petersen
Andre Publication

Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse

Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund, Hans-Peter Qvist
Andre Publication

Pigers idrætsdeltagelse. Hvorfor er der så mange piger, der ikke går til idræt?

Bjarne Ibsen, Maja Pilgaard, Jan Toftegaard Støckel, Jens Høyer-Kruse
Andre Publication

10 års forskning i bevægelser - CISC 2004-2014

Bjarne Ibsen
Andre Publication

Undersøgelse af ’DM i foreningsudvikling’

Bjarne Ibsen, Jens Høyer-Kruse
Idan Publication

Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune

Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen, Lau Tofft-Jørgensen
Idan Publication

Afslutningsnotat. Idræt, motion og faciliteter i Rudersdal i fremtiden. Anbefalinger og perspektiver

Bjarne Ibsen, Peter Forsberg
Idan Publication

Idrætten i Rudersdal 2012. En kortlægning af idræt og motion i Rudersdal. Delrapport 1

Bjarne Ibsen, Peter Forsberg
Andre Publication

Frivilligt arbejde i idræt

Bjarne Ibsen
Andre Publication

Idrættens outsidere - Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten

Ejgil Jespersen, Bjarne Ibsen, Louise Bæk Nielsen, Michael Fehsenfeld
Andre Publication

Tilgængelighed til og deltagelse i idræt blandt børn og unge på Vesterbro

Bjarne Ibsen, Venka Simovska, Henrik M. Larsen
Andre Publication

Idræt i udsatte boligområder

Bjarne Ibsen, Louise Bæk Nielsen, Michael Fehsenfeld, Anne Mette Boye, Rie Malling, Lotte Guldbæk Andersen, Ida Marie Lebech Jørgensen, Rasmus Davidsen, Lasse Sørensen
Idan Publication

Frivilligt arbejde i idrætsforeninger - Forskelle og ligheder mellem kommunerne

Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund
Idan Publication

Frivilligt arbejde i idrætsforeninger - Forskelle og ligheder mellem specialforbund og idrætsgrene

Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund
Andre Publication

Ændringer i kommunal idrætspolitik efter kommunalreformen

Bjarne Ibsen, Anne Mette Walmar Hansen, Eva Vennekilde
Andre Publication

København - en by i bevægelse: evaluering af Københavns Kommunes motionsstrategi

Bjarne Ibsen, Lise Specht Petersen
Idan Publication

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Bjarne Ibsen, Per Jørgensen, Johnny Wøllekær, Malene Thøgersen, Peter Sandholt, Niels Martin Vind, Peter Jul Jacobsen, Lisbeth Møller, Gitte Petersen
Idan Publication

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse - En undersøgelse af fire kommuner

Bjarne Ibsen, Gert Nielsen
Andre Publication

Offentlige-frivillige partnerskaber omkring børn og fysisk aktivitet

Bjarne Ibsen, Jan Toftegaard Nielsen, Malene Thøgersen, Jens Høyer-Kruse
Idan Publication

Kommunal idrætspolitik – mellem folkeoplysning og velfærd

Bjarne Ibsen
Andre Publication

Den frivillige sektor i Danmark - omfang og betydning

Torben Fridberg, Bjarne Ibsen, Thomas P. Boje
Andre Publication

Frivillighed og nonprofit i Danmark - omfang, organisation, økonomi og beskæftigelse

Bjarne Ibsen, Thomas P. Boje
Idan Publication

Foreningsidrætten i Danmark

Bjarne Ibsen
Idan Publication

Dansk Idrætspolitik

Henning Eichberg, Bjarne Ibsen
Andre Publication

Midtvejsrapport for evalueringen af Motion og Kost på Recept

Bjarne Ibsen, Kirsten Kaya Roessler
Andre Publication

Frivillighedsundersøgelsen: Foreningslivet i Danmark

Bjarne Ibsen
Andre Publication

'Guf' og 'Gab' - Foreninger og frivilligt arbejde i Københavns Kommune

Ulla Habermann, Bjarne Ibsen
Andre Publication

Den rummelige firmaidræt

Bjarne Ibsen
Andre Publication

Frivillighedsundersøgelsen: Foreningerne på Fyn

Bjarne Ibsen
Andre Publication

Børn og unge i bevægelse – perspektiver og idéer

Torben Vandet, Per Kølle, Thomas Moser, Knud Larsen, Henning Kirk, Suz Wang, Steen B. Hansen, Ejgil Jespersen, Lene Mygenfordt, Tina Skårup, Lars Bo Andersen, Jens Lærke, Finn Berggren, Vivian Grønfeldt, Nina E. Nielsen, Søren Kjær Jensen, Dorthe O. Andersen, Bo Isaksen, Søren Møller, Helle Rønholt, Mia Herskind, Bjarne Ibsen, Lise Jespersen, Karsten Froberg, Bente Jensen
Andre Publication

Idræt i Vindinge

Bjarne Ibsen
Andre Publication

Forsamles og forenes om idræt

Laila Susanne Ottesen, Bjarne Ibsen
Andre Publication

Børn, idræt og hverdagsliv - i tal og tale

Laila Susanne Ottesen, Bjarne Ibsen
Andre Publication

Idræt, motion og hverdagsliv - i tal og tale

Laila Susanne Ottesen, Bjarne Ibsen
Andre Publication

Doping i Danmark – en hvidbog

Torben Jessen, Finn Mikkelsen, Bengt Saltin, Henrik Enghusen Poulsen, Bjarne Ibsen
Andre Publication

Omfanget af og holdningen til frivilligt arbejde i idrætsforeningerne

Bjarne Ibsen
Andre Publication

Fra gymnastik til motionisme?

Knud Larsen, Bjarne Ibsen
Andre Publication

Fra folkeoplysning til foreningsforståelse - Om uddannelse i De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger

Ejgil Jespersen, Finn Berggren, Bjarne Ibsen
Andre Publication

Foreninger i forandring

Bjarne Ibsen, Peter Mindegaard Møller
Andre Publication

Folkelig gymnastik i den moderne motionskultur

Bjarne Ibsen, Bo Vestergård Madsen
Andre Publication

Børn og fysisk aktivitet på Vesterbro

Bjarne Ibsen, Jan Toftegaard Støckel, Charlotte Klinker
Andre Publication

Aktivitet eller idrætspolitisk arbejde? Frivilligt arbejde i DGI Vestsjælland og DGI Nordsjælland

Bjarne Ibsen, Carsten Hvid Larsen
Andre Publication

Børn og unge i bevægelse. Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007

Bjarne Ibsen, Jan Toftegaard Støckel
Andre Publication

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune. Dokumentationsrapport

Bjarne Ibsen, Jan Toftegaard Støckel
Andre Publication

Idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm

Bjarne Ibsen, Louise Bæk Nielsen
Andre Publication

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune

Bjarne Ibsen, Louise Bæk Nielsen
Andre Publication

Evaluering af projekt Grib chancen

Bjarne Ibsen, Louise Kamuk Storm, Simon Madsen
Andre Publication

Human ressource management for volunteers in sports organisations in Europe

Bjarne Ibsen
Andre Publication

Svømning i den danske folkeskole

Bjarne Ibsen, Kurt Lüders, Thomas Skovgaard, Jesper von Seelen, Mette Munk Jensen, Casper Due Nielsen, Tobias Marling
Andre Publication

Kommunal idrætspolitik. Hvorfor forskelle mellem kommunerne?

Bjarne Ibsen
Andre Publication

Your GAM3: Gadeidræt i udsatte boligområder

Bjarne Ibsen, Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard
Andre Publication

Gadeidræt i udsatte boligområder. Kort fortalt

Bjarne Ibsen, Ditte Toft, Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard
Andre Publication

Kontinuitet og forandring i foreningslivet: Analyser af foreningslivets udbredelse, sammensætning og karakteristika i 00'erne

Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen, Klaus Levinsen
Andre Publication

Undersøgelse af Farum Arena

Bjarne Ibsen, Jens Høyer-Kruse
Andre Publication

Evaluering af Projekt Fritidspas i Fredericia Kommune

Bjarne Ibsen, Peter Mindegaard, Heidi Trankjær Bøndergaard
Andre Publication

Muligheder og barrierer for forankring af Projekt FOCUS

Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund, Anne Sofie Berg, sandra Christiansen
Andre Publication

Unge, foreninger og demokrati

Bjarne Ibsen, Klaus Levinsen
Andre Publication

Sports club policies in Europe. A comparison of the public policy context and historical origins of sports clubs across ten European countries

Bjarne Ibsen, Karsten Elmose-Østerlund, Geoff Nichols
Andre Publication

Antal frivillige og lønnede positioner i foreninger under DIF, DGI og Firmaidrætten

Bjarne Ibsen, Karsten Elmose-Østerlund

Artikler

Idan Comment

Vil coronakrisen bremse udviklingen i danske idrætsanlæg?

Evald Bundgård Iversen, Bjarne Ibsen, Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg
Idan Comment

Lav benyttelse i idrætsanlæg: Der kan sættes ind på flere områder

Evald Bundgård Iversen, Jens Høyer-Kruse, Bjarne Ibsen, Peter Forsberg
Idan Comment

Hvordan får vi mere glæde af idrætsfaciliteterne?

Bjarne Ibsen
Idan Comment

Idræt for alle - eller kun for de fleste?

Bjarne Ibsen
Idan Article

Kommuner vil selv føre idrætspolitik

Bjarne Ibsen
Idan Comment

Kommunerne. Idræt som ny politisk slagmark

Bjarne Ibsen, Henrik H. Brandt
PtG Article

Voluntary Work in Sport

Bjarne Ibsen
PtG Article

Daily Life in Danish Associations - Not so Altruistic After All

Bjarne Ibsen