Bjarne Ibsen

Udgivelser

Andre Udgivelse

Borgeres holdning og bidrag til lokal udvikling i landdistrikter

Eva Berthelsen Schmidt, Bjarne Ibsen, Evald Bundgård Iversen
Andre Udgivelse

Unge, uddannelse og bevægelsesvaner

Bjarne Ibsen, Jens Høyer-Kruse, Karsten Elmose-Østerlund
Andre Udgivelse

Foreningslivets engagement i lokal udvikling i landdistrikter

Bjarne Ibsen, Evald Bundgård Iversen
Andre Udgivelse

Danskernes bevægelsesvaner og motiver for bevægelse. Resultater fra undersøgelse af bevægelsesvaner.

Bjarne Ibsen, Jens Høyer-Kruse, Karsten Elmose-Østerlund
Andre Udgivelse

Danskernes gå-vaner – i fritiden og under transport

Bjarne Ibsen, Jens Høyer-Kruse
Andre Idan Udgivelse

Fremtidens idrætsfaciliteter - anbefalinger til fremtidens organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg

Bjarne Ibsen, Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg, Evald Bundgaard Iversen
Andre Udgivelse

Civilsamfundet som ’motor’ i facilitetsudvikling

Bjarne Ibsen, Evald Bundgaard Iversen
Andre Udgivelse

Frivillige på plejecentre: Venneforening eller ’egne frivillige’

Bjarne Ibsen, Tove Kristensen
Andre Udgivelse

’Frie frivillige’ i kommunen

Bjarne Ibsen, Lise Specht Petersen, Michael Fehsenfeld, Klaus Levinsen
Andre Udgivelse

16 cases med samarbejde mellem kommunale institutioner og civile aktører

Bjarne Ibsen, Lise Specht Petersen, Michael Fehsenfeld, Evald Bundgaard Iversen, Klaus Levinsen
Andre Udgivelse

Foreningsidrætten anno 2015 - status og udviklingstendenser

Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund, Marlene Rosager Lund Pedersen
Andre Udgivelse

Explaining similarities and differences between European sports clubs

Bjarne Ibsen, Karsten Elmose-Østerlund, Jeroen Scheerder, Siegfried Nagel
Andre Udgivelse

Foreningers samarbejde med kommunale institutioner

Bjarne Ibsen, Klaus Levinsen
Andre Udgivelse

Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige - Omfang, holdninger og udfordringer

Bjarne Ibsen, Klaus Levinsen
Andre Udgivelse

Kommunernes samarbejde med civile aktører – Forskelle og ligheder i forventninger, praksis, samarbejdspartnere og oplevet udbytte

Bjarne Ibsen, Helle Hygum Espersen
Andre Udgivelse

Sports Club Policies in Europe

Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund, Geoff Nichols, Karsten Elmose-Østerlund
Andre Udgivelse

Parkourfaciliteter i Danmark

Bjarne Ibsen, Lise Specht Petersen, Signe Højbjerre Larsen, llir Hasani
Andre Udgivelse

Klubhusets betydning for idrætsforeningerne og deres medlemmerne

Bjarne Ibsen, Lise Specht Petersen
Andre Udgivelse

Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse

Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund, Hans-Peter Qvist
Andre Udgivelse

Pigers idrætsdeltagelse. Hvorfor er der så mange piger, der ikke går til idræt?

Bjarne Ibsen, Maja Pilgaard, Jan Toftegaard Støckel, Jens Høyer-Kruse
Andre Udgivelse

10 års forskning i bevægelser - CISC 2004-2014

Bjarne Ibsen
Andre Udgivelse

Undersøgelse af ’DM i foreningsudvikling’

Bjarne Ibsen, Jens Høyer-Kruse
Idan Udgivelse

Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune

Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen, Lau Tofft-Jørgensen
Idan Udgivelse

Idrætten i Rudersdal 2012. En kortlægning af idræt og motion i Rudersdal. Delrapport 1

Bjarne Ibsen, Peter Forsberg
Idan Udgivelse

Afslutningsnotat. Idræt, motion og faciliteter i Rudersdal i fremtiden. Anbefalinger og perspektiver

Bjarne Ibsen, Peter Forsberg
Andre Udgivelse

Frivilligt arbejde i idræt

Bjarne Ibsen
Andre Udgivelse

Idrættens outsidere - Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten

Ejgil Jespersen, Bjarne Ibsen, Louise Bæk Nielsen, Michael Fehsenfeld
Andre Udgivelse

Tilgængelighed til og deltagelse i idræt blandt børn og unge på Vesterbro

Bjarne Ibsen, Venka Simovska, Henrik M. Larsen
Andre Udgivelse

Idræt i udsatte boligområder

Bjarne Ibsen, Louise Bæk Nielsen, Michael Fehsenfeld, Anne Mette Boye, Rie Malling, Lotte Guldbæk Andersen, Ida Marie Lebech Jørgensen, Rasmus Davidsen, Lasse Sørensen
Idan Udgivelse

Frivilligt arbejde i idrætsforeninger - Forskelle og ligheder mellem kommunerne

Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund
Idan Udgivelse

Frivilligt arbejde i idrætsforeninger - Forskelle og ligheder mellem specialforbund og idrætsgrene

Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund
Andre Udgivelse

Ændringer i kommunal idrætspolitik efter kommunalreformen

Bjarne Ibsen, Anne Mette Walmar Hansen, Eva Vennekilde
Andre Udgivelse

København - en by i bevægelse: evaluering af Københavns Kommunes motionsstrategi

Bjarne Ibsen, Lise Specht Petersen
Idan Udgivelse

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Bjarne Ibsen, Per Jørgensen, Johnny Wøllekær, Malene Thøgersen, Peter Sandholt, Niels Martin Vind, Peter Jul Jacobsen, Lisbeth Møller, Gitte Petersen
Idan Udgivelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse - En undersøgelse af fire kommuner

Bjarne Ibsen, Gert Nielsen
Andre Udgivelse

Offentlige-frivillige partnerskaber omkring børn og fysisk aktivitet

Bjarne Ibsen, Jan Toftegaard Nielsen, Malene Thøgersen, Jens Høyer-Kruse
Idan Udgivelse

Kommunal idrætspolitik – mellem folkeoplysning og velfærd

Bjarne Ibsen
Andre Udgivelse

Den frivillige sektor i Danmark - omfang og betydning

Torben Fridberg, Bjarne Ibsen, Thomas P. Boje
Andre Udgivelse

Frivillighed og nonprofit i Danmark - omfang, organisation, økonomi og beskæftigelse

Bjarne Ibsen, Thomas P. Boje
Idan Udgivelse

Dansk Idrætspolitik

Henning Eichberg, Bjarne Ibsen
Idan Udgivelse

Foreningsidrætten i Danmark

Bjarne Ibsen
Andre Udgivelse

Midtvejsrapport for evalueringen af Motion og Kost på Recept

Bjarne Ibsen, Kirsten Kaya Roessler
Andre Udgivelse

Frivillighedsundersøgelsen: Foreningslivet i Danmark

Bjarne Ibsen
Andre Udgivelse

'Guf' og 'Gab' - Foreninger og frivilligt arbejde i Københavns Kommune

Ulla Habermann, Bjarne Ibsen
Andre Udgivelse

Den rummelige firmaidræt

Bjarne Ibsen
Andre Udgivelse

Frivillighedsundersøgelsen: Foreningerne på Fyn

Bjarne Ibsen
Andre Udgivelse

Børn og unge i bevægelse – perspektiver og idéer

Torben Vandet, Per Kølle, Thomas Moser, Knud Larsen, Henning Kirk, Suz Wang, Steen B. Hansen, Ejgil Jespersen, Lene Mygenfordt, Tina Skårup, Lars Bo Andersen, Jens Lærke, Finn Berggren, Vivian Grønfeldt, Nina E. Nielsen, Søren Kjær Jensen, Dorthe O. Andersen, Bo Isaksen, Søren Møller, Helle Rønholt, Mia Herskind, Bjarne Ibsen, Lise Jespersen, Karsten Froberg, Bente Jensen
Andre Udgivelse

Idræt i Vindinge

Bjarne Ibsen
Andre Udgivelse

Forsamles og forenes om idræt

Laila Susanne Ottesen, Bjarne Ibsen
Andre Udgivelse

Børn, idræt og hverdagsliv - i tal og tale

Laila Susanne Ottesen, Bjarne Ibsen
Andre Udgivelse

Idræt, motion og hverdagsliv - i tal og tale

Laila Susanne Ottesen, Bjarne Ibsen
Andre Udgivelse

Doping i Danmark – en hvidbog

Torben Jessen, Finn Mikkelsen, Bengt Saltin, Henrik Enghusen Poulsen, Bjarne Ibsen
Andre Udgivelse

Omfanget af og holdningen til frivilligt arbejde i idrætsforeningerne

Bjarne Ibsen
Andre Udgivelse

Fra gymnastik til motionisme?

Knud Larsen, Bjarne Ibsen
Andre Udgivelse

Fra folkeoplysning til foreningsforståelse - Om uddannelse i De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger

Ejgil Jespersen, Finn Berggren, Bjarne Ibsen
Andre Udgivelse

Foreninger i forandring

Bjarne Ibsen, Peter Mindegaard Møller
Andre Udgivelse

Folkelig gymnastik i den moderne motionskultur

Bjarne Ibsen, Bo Vestergård Madsen
Andre Udgivelse

Børn og fysisk aktivitet på Vesterbro

Bjarne Ibsen, Jan Toftegaard Støckel, Charlotte Klinker
Andre Udgivelse

Aktivitet eller idrætspolitisk arbejde? Frivilligt arbejde i DGI Vestsjælland og DGI Nordsjælland

Bjarne Ibsen, Carsten Hvid Larsen
Andre Udgivelse

Børn og unge i bevægelse. Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007

Bjarne Ibsen, Jan Toftegaard Støckel
Andre Udgivelse

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune. Dokumentationsrapport

Bjarne Ibsen, Jan Toftegaard Støckel
Andre Udgivelse

Idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm

Bjarne Ibsen, Louise Bæk Nielsen
Andre Udgivelse

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune

Bjarne Ibsen, Louise Bæk Nielsen
Andre Udgivelse

Evaluering af projekt Grib chancen

Bjarne Ibsen, Louise Kamuk Storm, Simon Madsen
Andre Udgivelse

Human ressource management for volunteers in sports organisations in Europe

Bjarne Ibsen
Andre Udgivelse

Svømning i den danske folkeskole

Bjarne Ibsen, Kurt Lüders, Thomas Skovgaard, Jesper von Seelen, Mette Munk Jensen, Casper Due Nielsen, Tobias Marling
Andre Udgivelse

Kommunal idrætspolitik. Hvorfor forskelle mellem kommunerne?

Bjarne Ibsen
Andre Udgivelse

Your GAM3: Gadeidræt i udsatte boligområder

Bjarne Ibsen, Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard
Andre Udgivelse

Gadeidræt i udsatte boligområder. Kort fortalt

Bjarne Ibsen, Ditte Toft, Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard
Andre Udgivelse

Kontinuitet og forandring i foreningslivet: Analyser af foreningslivets udbredelse, sammensætning og karakteristika i 00'erne

Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen, Klaus Levinsen
Andre Udgivelse

Undersøgelse af Farum Arena

Bjarne Ibsen, Jens Høyer-Kruse
Andre Udgivelse

Evaluering af Projekt Fritidspas i Fredericia Kommune

Bjarne Ibsen, Peter Mindegaard, Heidi Trankjær Bøndergaard
Andre Udgivelse

Muligheder og barrierer for forankring af Projekt FOCUS

Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund, Anne Sofie Berg, sandra Christiansen
Andre Udgivelse

Unge, foreninger og demokrati

Bjarne Ibsen, Klaus Levinsen
Andre Udgivelse

Sports club policies in Europe. A comparison of the public policy context and historical origins of sports clubs across ten European countries

Bjarne Ibsen, Karsten Elmose-Østerlund, Geoff Nichols
Andre Udgivelse

Antal frivillige og lønnede positioner i foreninger under DIF, DGI og Firmaidrætten

Bjarne Ibsen, Karsten Elmose-Østerlund

Artikler

Idan Kommentar

Vil coronakrisen bremse udviklingen i danske idrætsanlæg?

Evald Bundgård Iversen, Bjarne Ibsen, Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg
Idan Kommentar

Lav benyttelse i idrætsanlæg: Der kan sættes ind på flere områder

Evald Bundgård Iversen, Jens Høyer-Kruse, Bjarne Ibsen, Peter Forsberg
Idan Kommentar

Hvordan får vi mere glæde af idrætsfaciliteterne?

Bjarne Ibsen
Idan Kommentar

Idræt for alle - eller kun for de fleste?

Bjarne Ibsen
Idan Artikel

Kommuner vil selv føre idrætspolitik

Bjarne Ibsen
Idan Kommentar

Kommunerne. Idræt som ny politisk slagmark

Bjarne Ibsen, Henrik H. Brandt
PtG Artikel

Voluntary Work in Sport

Bjarne Ibsen
PtG Artikel

Daily Life in Danish Associations - Not so Altruistic After All

Bjarne Ibsen