Idan Udgivelse, marts 2017

Det københavnske idrætsliv. En vidensoversigt.

Denne vidensoversigt tegner et statusbillede af det københavnske idrætsliv med udgangspunkt i eksisterende litteratur, undersøgelser og datakilder. Rapporten ser nærmere på københavneres idrætsvaner, københavnske idrætsforeningernes status, virke og udfordringer og idrætsfaciliteter i Københavns Kommune

Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analysenstitut
Rekvirent: Københavns Kommune
Antal sider: 70
ISBN: 978-87-93375-66-6 (elektronisk)