Jonna Toft

Udgivelser

Artikler

Idan Artikel

Kommuner må støtte selvejende hallers padelcentre

Jonna Toft
Idan Artikel

Kulturen gør det svært at åbne for selvorganiserede i anlæg

Jonna Toft
Idan Artikel

Fra pedel til iværksætter Kommuner efteruddanner anlægsleder

Jonna Toft
Idan Artikel

Kommuner vil nedbringe overbooking i idrætsanlæg

Jonna Toft
Idan Artikel

Møder om fremtidens idrætsfaciliteter over hele landet

Jonna Toft
Idan Artikel

LOA-direktør: Dan en garantipulje for lån til idrætsanlæg

Jonna Toft
Idan Artikel

Selvejende anlæg har svært ved at låne til modernisering

Jonna Toft
Vifo Artikel

Ny tilskudsmodel gør aftenskolekurser i faglokaler dyrere

Jonna Toft
Vifo Artikel

Aftenskoler: Ja tak til ny model for lokaletilskud

Jonna Toft
Vifo Artikel

Ny organisation skal samle amatørmusikken

Jonna Toft
Vifo Artikel

Flere frivillige forpligter sig kun i en kort periode

Jonna Toft
Idan Artikel

Forskning i idrætsanlæg åbner lokale diskussioner

Jonna Toft
Vifo Artikel

Rapport: Moderne sheltere gør friluftsliv mere tilgængeligt

Jonna Toft
Idan Artikel

Konference om fysisk aktivitet blandt børn og unge

Jonna Toft
Idan Artikel

Konference: Forskere giver 8 anbefalinger til bedre idrætsanlæg

Jonna Toft
Idan Artikel

Hensigt om at skabe offentlig værdi drukner i hverdagen

Jonna Toft
Vifo Artikel

Store regionale forskelle på, hvad frivillige beskæftiger sig med

Jonna Toft
Idan Artikel

Nye holdspilskoncepter skal øge sundheden

Jonna Toft
Idan Artikel

Regionale forskelle: Andelen af idrætsfrivillige varierer

Jonna Toft
Vifo Artikel

Nu genopstår Demokratiets Folkemøde på Himmelbjerget

Jonna Toft
Idan Artikel

Ny forskning: Viden giver bedre faciliteter

Jonna Toft
Vifo Artikel

12 naturaktiviteter er nu samlet i kanon for børn

Jonna Toft
Vifo Idan Artikel

Stier og ruter bør bindes bedre sammen

Jonna Toft
Vifo Artikel

De frie skoler skaber ny, konstruktiv debatform

Jonna Toft
Vifo Artikel

Mange barrierer for at færdes i naturen

Jonna Toft
Idan Artikel

Projekt undersøger motiver og barrierer for idrætsdeltagelse

Jonna Toft
Vifo Artikel

Konference om unges fællesskaber

Jonna Toft
Vifo Artikel

Længere skoledage og åben skole påvirker fritidslivet på forskellig vis

Jonna Toft
Idan Artikel

Seminar om idræt i byens rum

Jonna Toft
Idan Artikel

Michael Ask udpeget til international toppost

Jonna Toft
Idan Artikel

Regering og organisationer holder idrætstopmøde

Jonna Toft
Idan Artikel

Idrætsfaciliteter er i bedre form end ofte antaget

Jonna Toft
Idan Artikel

Tre forslag til mere aktivitet i ledig tid i skolehaller

Jonna Toft
Idan Artikel

Forskning: 20 anbefalinger skal styrke ældres sundhed og trivsel

Jonna Toft
Vifo Artikel

50 mio. kr. til bedre mødesteder i landsbyklynger

Jonna Toft
Vifo Artikel

Hvad skaber aktive borgere?

Jonna Toft
Idan Artikel

FIIBL skal udvikle inkluderende idrætsundervisning

Jonna Toft
Vifo Artikel

Højskolernes 175-års jubilæum støttes med 1,75 mio. kr.

Jonna Toft
Vifo Artikel

Langt flere ældre arbejder frivilligt

Jonna Toft
Idan Artikel

Konference om at styrke børn og unges fysiske aktivitet

Jonna Toft
Idan Artikel

Nytårskur: Hør om nye tendenser i fritidslivet

Jonna Toft
Idan Artikel

International konference om fodbold som medicin

Jonna Toft
Vifo Artikel

Friluftsrådet udvikler kanon over naturaktiviteter

Jonna Toft
Idan Artikel

Kun et mindretal af de danske teenagere får nok motion

Jonna Toft
Vifo Artikel

Frivilligt arbejde giver bedre mental sundhed

Jonna Toft
Vifo Artikel

Kommuner og foreninger tillægger samarbejde forskellig værdi

Jonna Toft
Idan Artikel

Regeringen afsætter 40 mio. kr. til idrætsinitiativer

Jonna Toft
Idan Artikel

Overraskende mange dyrker friluftsliv ved vandet

Jonna Toft
Idan Artikel

Bevægelse i skolen: Hovedstaden halter bagefter

Jonna Toft
Idan Artikel

Private idrætsaktører stifter nyt forbund for at få indflydelse

Jonna Toft
Vifo Artikel

Fremtidens biblioteker sættes til debat

Jonna Toft
Idan Artikel

Store forskelle præger foreningslivet i 11 storkøbenhavnske kommuner

Jonna Toft
Idan Artikel

Svømmeanlæg: Svært at gøre alle svømmegæster tilfredse

Jonna Toft
Vifo Artikel

Hænger høj livskvalitet på landet sammen med foreningsliv?

Jonna Toft
Vifo Artikel

Samarbejde kan give aftenskoler nye muligheder

Jonna Toft
Idan Artikel

Motivationen er større ved floorball end spinning

Jonna Toft
Idan Artikel

Firmaidrætsforbundet vil styrke lokal firmaidræt og organisere kollegamotion

Jonna Toft
Vifo Artikel

Udviklingsmulighed bruges kun af hver 10. aftenskole

Jonna Toft
Vifo Artikel

De fleste børn får ikke basale naturoplevelser

Jonna Toft
Vifo Artikel

Ændringer til højskoleloven sendt i høring

Jonna Toft
Idan Artikel

Gadeidræt skal have et løft i Nordjylland

Jonna Toft
Idan Artikel

Mød DGI’s formandskandidater ved fire debatmøder

Jonna Toft
Idan Artikel

Konference om mere bevægelse i skolen

Jonna Toft
Vifo Artikel

Debatinitiativ støttes med 6,6 mio. kr.

Jonna Toft
Idan Artikel

6,6 mio. kr. til idrætsforskning

Jonna Toft
Vifo Artikel

Konference: Bliv klogere på samspillet mellem kommuner og civilsamfund

Jonna Toft
Idan Artikel

Superliga-stadioner: Nu er 6.000 tilskuerpladser nok

Jonna Toft
Idan Artikel

Symposium om arkitektur og bymiljøer, der fremmer det gode liv

Jonna Toft
Vifo Artikel

Frivillighed i forandring giver ændrede behov for støtte

Jonna Toft
Idan Artikel

Fagligheden er øget i idrætsfaget i skolen

Jonna Toft
Idan Artikel

Motionsdoping: Appelinstans åbnes for den kommercielle idræt

Jonna Toft
Idan Artikel

KL-konference om mere bæredygtige kultur- og fritidsfaciliteter

Jonna Toft
Idan Artikel

Fine fitnesscentre giver ikke nødvendigvis bedre træning

Jonna Toft
Idan Artikel

Praksisfællesskaber kan mindske eksklusion i idrætstimerne

Jonna Toft
Vifo Artikel

Mange aftenskoler finder ikke debatskabende aktiviteter relevante

Jonna Toft
Idan Artikel

Ny forebyggelsespakke skal fremme fysisk aktivitet

Jonna Toft
Idan Artikel

Videnshul om motionsdoping hos fagpersoner, der rådgiver unge

Jonna Toft
Idan Artikel

Idrætsanlægs fysiske tilstand er ikke så dårlig som frygtet

Jonna Toft
Vifo Artikel

Danske unge er europamestre i frivillighed

Jonna Toft
Idan Artikel

Gamle strukturer spænder ben for idrætsanlægs udvikling

Jonna Toft
Vifo Artikel

Naturens Dag opfordrer til bevægelse

Jonna Toft
Vifo Artikel

8 pointer om børn og unges udeliv

Jonna Toft
Vifo Artikel

De fleste kommuner bruger natur- og friluftsaktiviteter til sundhedsfremme

Jonna Toft
Idan Artikel

Den Nationale Sundhedsprofil: De fleste ikke-aktive vil gerne i gang

Jonna Toft
Idan Artikel

Regeringen nedsætter tre arbejdsgrupper om idræt

Jonna Toft
Idan Artikel

Markante lokale forskelle på brug og tilfredshed

Jonna Toft
Vifo Artikel

50 mio. kr. skal skabe aktiviteter ved danske kyster

Jonna Toft
Idan Artikel

11 trends for fremtidens idrætsfaciliteter

Jonna Toft
Idan Artikel

Konference om forebyggelse af motionsdoping

Jonna Toft
Vifo Artikel

Forskere samler resultater om friluftsliv og sundhed

Jonna Toft
Vifo Artikel

Teknologi skal få flere børn ud i naturen

Jonna Toft
Vifo Artikel

Bedre trivsel blandt børn i fritidslivet

Jonna Toft
Vifo Artikel

Ny kampagne sætter demokrati på skoleskemaet

Jonna Toft
Vifo Artikel

Konference om fremtidens friluftsliv

Jonna Toft
Vifo Artikel

37 kandidater stiller op til Frivilligrådet

Jonna Toft
Vifo Artikel

Temadag om ’Sund i Naturen’

Jonna Toft
Idan Artikel

30.000 elever kan få fodbold på skoleskemaet

Jonna Toft
Idan Artikel

Bagsiden ved at få flere med: En mindre andel deltager i foreningens sociale liv

Jonna Toft
Idan Artikel

Bevægelse i folkeskolen giver mindre uro i timerne

Jonna Toft
Idan Artikel

Platformen for Gadeidræt støttes med 15 mio. kr.

Jonna Toft
Vifo Artikel

Kommuner inddrager borgerne mere end tidligere

Jonna Toft
Idan Artikel

Idrætshaller: Hver fjerde bookede haltid bliver ikke brugt

Jonna Toft
Idan Artikel

Unge må vælge mellem sportskultur og festkultur

Jonna Toft
Idan Artikel

Konference om trivsel og bevægelse i skolen

Jonna Toft
Idan Artikel

Kommuner bruger forskellige styringsformer af idrætsanlæg

Jonna Toft
Idan Artikel

Forskningsprojekt undersøger idrætsanlægs fysiske tilstand

Jonna Toft
Idan Artikel

Notat viser forskelle i ledelse af landets idrætsfaciliteter

Jonna Toft
Idan Artikel

Boldspil får unge til at engagere sig

Jonna Toft
Vifo Artikel

Nyt center skal få børn ud i naturen

Jonna Toft
Idan Artikel

Konference om social integration og frivillige i europæiske idrætsklubber

Jonna Toft
Idan Artikel

Store forskelle på facilitetsdækning i land- og bykommuner

Jonna Toft
Vifo Artikel

Gåture i naturen er udbredte på tværs af sociale skel

Jonna Toft
Idan Artikel

Bliv klogere på ’good practice’ i europæiske sportsklubber

Jonna Toft
PtG Artikel

Volunteerism and companionship are most important in European sports clubs

Jonna Toft
Idan Artikel

Danske foreningsmedlemmer agerer som kunder

Jonna Toft
Idan Artikel

Gadeidræt skal forebygge overvægt og diabetes hos udsatte unge

Jonna Toft
Vifo Artikel

Ny model for lokaletilskud til aftenskoler: Udvikling eller spareøvelse?

Jonna Toft
Vifo Artikel

Flest teenagere og +70-årige er frivillige

Jonna Toft
Idan Artikel

Frivillighed og samvær fylder i europæiske sportsklubber

Jonna Toft
Idan Artikel

20 mio. kr. uddelt til forskning i kultur og idræt

Jonna Toft
Idan Artikel

Fem trailcentre skal få flere til at dyrke idræt i naturen

Jonna Toft
Idan Artikel

Femårsjubilæum fejres med seminar

Jonna Toft
Idan Artikel

Motion efter indlæring styrker børns hukommelse

Jonna Toft
Idan Artikel

Idrætsklasser hjælper unge talenter på vej

Jonna Toft
Idan Artikel

Konference: Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv

Jonna Toft
Vifo Artikel

Ny videnportal om friluftsliv

Jonna Toft
Idan Artikel

Piger er pressede i præstationskultur

Jonna Toft
Vifo Artikel

Kommuner i vildrede om nye lovstramninger

Jonna Toft
Idan Artikel

Svenske unge rører sig (også) for lidt

Jonna Toft
Idan Artikel

Handicappede skal have bedre adgang til fitnesscentre

Jonna Toft
Idan Artikel

MTB-spor over hele landet får farvemærkning

Jonna Toft
Idan Artikel

Sverige er stærkest i Skandinavien

Jonna Toft
Idan Artikel

Breddeidrætskommuners erfaringer kan komme flere til gode

Jonna Toft
Vifo Artikel

Små aftenskoler og handicap-aftenskoler har svært ved at bruge debatmidler

Jonna Toft
Idan Artikel

Tre møder om bedre idrætsmiljøer for piger

Jonna Toft
Idan Artikel

International konference om talentudvikling

Jonna Toft
Idan Artikel

Idrætsfagets udvikling skal undersøges

Jonna Toft
Idan Artikel

Idrætsanlæg deler Danmark på midten

Jonna Toft
Idan Artikel

Forskning skal optimere bevægelse i skoletimerne

Jonna Toft
Idan Artikel

De frivillige bliver mere grå i toppen

Jonna Toft
Idan Artikel

Møderække giver inspiration til at modernisere skoler

Jonna Toft
Vifo Artikel

Dans kan noget særligt – pædagogisk og socialt

Jonna Toft
Idan Artikel

Motion styrker elevers trivsel og faglige niveau

Jonna Toft
Idan Artikel

Forældre er afgørende for børns fysiske aktivitet

Jonna Toft
Idan Artikel

Idrætsanlæg skal være mere offensive i lokalsamfundet

Jonna Toft
Idan Artikel

Konference om breddeidrætskommunernes erfaringer

Jonna Toft
Idan Artikel

Streetmekkaer på vej i Aalborg og Viborg

Jonna Toft
Idan Artikel

Kommuner bygger fortsat flere idrætsanlæg

Jonna Toft
Idan Artikel

Danske børn og unge er ikke så aktive

Jonna Toft
Idan Artikel

Ledere i idrætsanlæg har vidt forskellige uddannelser

Jonna Toft
Vifo Artikel

Altinget opretter videncenter om civilsamfundet

Jonna Toft
Vifo Artikel

Nytårskur om nye tendenser i fritidsfaciliteter

Jonna Toft
Vifo Artikel

Folkeuniversitetets formand stopper

Jonna Toft
Vifo Artikel

Handicapundervisning giver lokale dilemmaer

Jonna Toft
Vifo Idan Artikel

Idrætshøjskolerne er kraftcentre for nytænkning

Jonna Toft
Vifo Idan Artikel

Idrætshøjskoler: Strammere økonomi forude

Jonna Toft
Vifo Artikel

Flere borgere tager folkeoplysningen i egne hænder

Jonna Toft
Vifo Artikel

Folkeuniversitetet vil kulegrave sin struktur

Jonna Toft
Vifo Artikel

Konference om voksenpædagogiske tiltag for flygtninge og indvandrere

Jonna Toft
Vifo Artikel

Statens Kunstfond vil støtte amatørmusik fra én fælles pulje

Jonna Toft
Vifo Artikel

Samråd vil fremme forskning i amatørkultur

Jonna Toft
Vifo Artikel

Vækst hos politiske ungdomsorganisationer

Jonna Toft
Vifo Artikel

Ildsjæle får støtte til at skabe 21 Underværker

Jonna Toft
Vifo Artikel

Spis sammen - over hele landet

Jonna Toft
Vifo Artikel

Et stærkt lokalmiljø kan forebygge radikalisering og ekstremisme

Jonna Toft
Vifo Artikel

Dansk Folkeoplysnings Samråd giver støtte til 20 projekter

Jonna Toft
Vifo Artikel

DUF vedtager omdiskuteret ny fordeling af tipsmidler

Jonna Toft
Vifo Artikel

30 pct. flere spejdere i hovedstaden over seks år

Jonna Toft
Vifo Artikel

Nordiske lande kan lære af hinandens initiativer for voksenuddannelse

Jonna Toft
Vifo Artikel

Nyt dialogforum og ny komité vil fastholde fokus på socialøkonomi

Jonna Toft
Vifo Artikel

Inspirationsdag om at skabe samtale

Jonna Toft
Vifo Artikel

Statens Kunstfond vil samle amatørmusikken

Jonna Toft
Vifo Artikel

Flygtningeprojekter søges til europæisk pris

Jonna Toft
Vifo Artikel

33 høringssvar om nye tipsregler i DUF

Jonna Toft
Vifo Artikel

Tilskudsreform deler DUF i synet på demokratisering og samfundsværdi

Jonna Toft
Vifo Artikel

Mere specifik viden om demokratisk deltagelse

Jonna Toft
Vifo Artikel

Nu på engelsk: Højskoleloven og folkeoplysningsloven

Jonna Toft
Vifo Artikel

DUF-undersøgelse: 16-17-årige vil have stemmeret

Jonna Toft
Vifo Artikel

Kritik af DUF-forslag til nye tilskudsregler

Jonna Toft
Vifo Artikel

4 mio. kr. til højskoler og folkeoplysning

Jonna Toft
Vifo Artikel

Vision for folkeoplysning giver samarbejde, men bør følges op

Jonna Toft
Vifo Artikel

Frivillige sociale foreninger under pres: Dobbelt så mange brugere

Jonna Toft
Vifo Artikel

Unge skal inddrages mere i den politiske offentlighed

Jonna Toft
Vifo Artikel

Manifest skal styrke voksenlæring

Jonna Toft
Vifo Artikel

Fem spejderkorps stifter fælles forening

Jonna Toft
Vifo Artikel

Ny DUF-formand vil genoplive den demokratiske samtale

Jonna Toft
Vifo Artikel

Viden om sociale virksomheder risikerer at gå tabt

Jonna Toft
Vifo Artikel

Nyt studie undersøger kommuners samarbejde med frivillige

Jonna Toft
Vifo Artikel

Konference om voksenlæring i Europa

Jonna Toft
Vifo Artikel

Seks ud af ti nordmænd deltager i frivilligt arbejde

Jonna Toft
Vifo Artikel

Konference om frivillige organisationers rolle i demokratiet

Jonna Toft
Vifo Artikel

Konference om ’Byens Leg’ og forskning i leg

Jonna Toft
Vifo Artikel

Foreningsdemokratiet skal have ekstra opmærksomhed

Jonna Toft
Vifo Artikel

Nyt europæisk magasin om livslang læring

Jonna Toft
Vifo Artikel

Nordisk konference om udfordringer i folkeoplysningen

Jonna Toft
Vifo Artikel

Skarp reaktion fra DFS på finanslovsforslag

Jonna Toft
Vifo Artikel

Unge engagerer sig for at skabe handling

Jonna Toft
Vifo Artikel

Unges frivillighed udfordrer foreningsdemokratiet

Jonna Toft
Vifo Artikel

Frivilligrådet vil udvikle aktivt medborgerskab

Jonna Toft
Vifo Artikel

DUF-konference om foreninger i udsatte boligområder

Jonna Toft
Vifo Artikel

Altinget åbner ny portal om civilsamfundet

Jonna Toft
Vifo Artikel

Frivillig Fredag om grokraft til fællesskaber

Jonna Toft
Vifo Artikel

DFS diskuterer demokrati og flygtningeopgaver

Jonna Toft
Vifo Artikel

Internationalt arbejde udvikler danske aftenskoler

Jonna Toft
Vifo Artikel

Skolevalg giver gejst i ungdomspartierne

Jonna Toft
Vifo Artikel

Fleksible aftenskolehold giver flere deltagere

Jonna Toft
Vifo Artikel

Kun få aftenskoler søger tilskud til nytænkning

Jonna Toft
Vifo Artikel

Handicapundervisning kan udhule tilskud til aftenskoler

Jonna Toft
Vifo Artikel

Politik skal gøres meget mere relevant for unge

Jonna Toft
Vifo Artikel

Folkeoplysning – kun for dem, der har overskud?

Jonna Toft
Vifo Artikel

Aftenskoler, folkeuniversitet og daghøjskoler: Vi savner anerkendelse

Jonna Toft